Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Partnerstwo kluczem do bezpieczeństwa europejskiego sektora finansowo-bankowego

Printer Friendly and PDF

Przedstawiciele czołowych europejskich instytucji finansowych spotkali się niedawno w Londynie na sympozjum „Bezpieczeństwo Finansowe 2007” (2007 Financial Security Symposium), na którym dyskutowano na temat bezpieczeństwa sektora. Zdaniem zebranych odpowiedzią na coraz większe wyrafinowanie i międzynarodowy charakter działalności przestępczej powinno być zacieśnienie współpracy między firmami, organami regulacyjnymi i organami ochrony porządku publicznego.

Konferencji przewodniczył Chris Fox, były prezes brytyjskiego Stowarzyszenia Komendantów Policji (Association of Chief Police Officers). – Zagrożenia dla bezpieczeństwa szybko zmieniają swoje oblicze wraz ze zmianą oferty instytucji finansowych – stwierdził.– Nadal mamy do czynienia z konwencjonalnymi zagrożeniami w postaci kradzieży z bronią w ręku, porwaniami i napadami na konwoje z pieniędzmi, jednak obecnie w większym stopniu skupiamy uwagę na wzroście zagrożeń o charakterze niematerialnym, takich jak kradzież tożsamości czy oszustwa.

Internet sprawił, że świat stał się mniejszy. Znajdując się w Rosji lub Nigerii, można popełnić przestępstwo w miejscu oddalonym o tysiące kilometrów. Zagrożenie ma wyrafinowany charakter i dotyczy w równym stopniu instytucji i osób fizycznych. Konferencja umożliwiła spotkanie decydentów z europejskich instytucji finansowych w celu wymiany doświadczeń i pomocy w przeciwdziałaniu zmieniającym się zagrożeniom.

Ankieta przeprowadzona wśród delegatów wykazała, że prawie trzy czwarte z nich (74%) za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa sektora uznaje kradzież tożsamości i oszustwa. Są oni także przekonani, że w ostatnich latach najważniejszym osiągnięciem technologii w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa był rozwój elektronicznych systemów zabezpieczających przed kradzieżą tożsamości i oszustwami, a także coraz szersze zastosowanie telewizji dozorowej.

Dwie trzecie delegatów (66%) stwierdziło, że głównym czynnikiem wpływającym na kształtowanie strategii bezpieczeństwa były coraz bardziej wyrafinowane typy zachowań przestępczych. Opinie co do najlepszych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w przyszłości były jednak podzielone. Najczęściej wskazywano na konieczność wprowadzenia w niektórych krajach dowodów tożsamości, dalszy rozwój zabezpieczeń w bankowości w trybie online, a także surowsze karanie osób popełniających przestępstwa. Podkreślano także potrzebę lepszej wymiany informacji między instytucjami.

Martin Gill, profesor kryminologii z University of Leicester w Wielkiej Brytanii, wskazał na potrzebę poznawania przyczyn, które skłaniają ludzi do popełniania przestępstw. – Bardzo ważne w zrozumieniu powodów popełniania przestępstw są rozmowy z ich sprawcami. Poznając sposób ich myślenia, możemy opracować najlepsze metody działania.

Często kiedy porównuję to, co mówią sprawcy przestępstw, z tym, co robią firmy, dostrzegam istotne luki – kontynuuje profesor Gill. – Instytucje często opracowują swoje strategie bezpieczeństwa, posiadając niewielką wiedzą na temat rzeczywistych zagrożeń. Konieczne jest natomiast, aby dysponowały przemyślanymi i dojrzałymi strategiami, które zostały przetestowane w realnych warunkach pod kątem skuteczności działania.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa mają rzeczywisty wpływ na sektor finansowo-bankowy – mówi Ron Krisanda, prezes firmy ADT na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. – Na przykład straty poniesione na skutek użycia w bankomatach nielegalnie skopiowanych kart płatniczych przekroczyły w 2006, w całej Europie, kwotę 306 milionów euro. Mimo że opracowaliśmy nowe rozwiązania, które mają pomóc w opanowaniu tego typu problemów, wymiana doświadczeń w ramach sympozjum dowodzi, że żadna osoba, firma lub instytucja sama nie znajdzie odpowiedzi na wszystkie zagrożenia. Aby zapewnić sobie skuteczniejszą ochronę, instytucje finansowe powinny tworzyć struktury służące szybkiej wymianie informacji i bliżej ze sobą współpracować.

Więcej informacji na temat sympozjum „Bezpieczeństwo Finansowe 2007” zorganizowanego pod patronatem firmy ADT – w tym materiały dźwiękowe w postaci wywiadów z najważniejszymi prelegentami – można znaleźć na stronie:

http://www.adt.co.uk/financial-security-symposium.html

Bezpośr. inf. ADT Poland 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony