Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe Schrack Seconet 2010

Printer Friendly and PDF

schrack_seconet_logotyp_20016 czerwca 2010 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się kolejne Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe firmy Schrack Seconet Polska – jednego z największych i najbardziej znanych producentów systemów ochrony przeciwpożarowej na świecie. W szkoleniu wzięło udział około 300 osób (tym samym został pobity kolejny rekord frekwencji), głównie projektantów SSP oraz specjalistów z branży zabezpieczeń. Oprócz przedstawicieli firmy Schrack Seconet Polska w gronie referentów znaleźli się zaproszeni goście: Jerzy Ciszewski i Janusz Sawicki z Instytutu Techniki Budowlanej oraz Edward Skiepko, reprezentujący Szkołę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Organizatorzy spotkania umożliwili również prezentację systemów automatyki budynkowej firmie Delta Controls.

Schrack_szkolenie_4_500

Pierwszą część spotkania rozpoczął prezes zarządu Schrack Seconet PolskaGrzegorz Ćwiek, który powitał uczestników i wprowadził w tematykę szkolenia. Jako pierwszy referat wygłosił Janusz Sawicki. Tematem jego wystąpienia były: Podstawy formalno-prawne projektowania systemów przeciwpożarowych. W tematykę Instalacji elektrycznych funkcjonujących w trakcie pożaru – kryteria doboru oraz zasady wykonywania instalacji z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. wprowadził uczestników szkolenia Edward Skiepko. Następnie dyrektor techniczny firmyKrzysztof Kunecki – zaprezentował nowości w ofercie Schrack Seconet, m.in. najnowszą centralę sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem Integral IP MX, koncepcję sieci kratowych oraz Integral LAN – elastyczne rozwiązanie dla najbardziej wymagających obiektów.

Schrack_szkolenie_1_500

Po pierwszej części szkolenia uczestnicy zostali zaproszeni na obiad, podczas którego nawiązały się pierwsze dyskusje dotyczące aktualności prawnych i kwestii związanych z rzetelnym przygotowaniem projektu zaawansowanych systemów zabezpieczeń budynku.

Drugą część spotkania rozpoczął kierownik ds. produktu Schrack Seconet Polska – Paweł Tomaszewski, który tylko zasygnalizował najnowsze rozwiązania w dziedzinie komunikacji w obiektach służby zdrowia – system przyzywowy i komunikacji Visocall IP. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na kolejne (tylko z tego tematu) szkolenie. W tej części spotkania Jerzy Ciszewski poruszył zagadnienia związane z Nowelizacją rozporządzenia MSWIA w sprawie wykazu wyrobów, służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, omówił również szczegółowo zasady wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytkowania, uwzględniając najważniejsze zmiany i ich wpływ na zasady projektowania SSP. Jerzy Ciszewski przedstawił aktualności w zakresie projektowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz projektowania SSP w magazynach wysokiego składowania.

Schrack_szkolenie_3_500

W drugiej części spotkania zostały omówione również praktyczne aspekty stosowania coraz bardziej popularnych, także w Polsce, systemów wczesnej detekcji. W odniesieniu do tego zagadnienia Krzysztof Kunecki szczegółowo scharakteryzował system zasysający Schrack Seconet AirSCREEN ASD 535 – koncentrując się przede wszystkim na jego zastosowaniu praktycznym.

Moderatorem spotkania był Grzegorz Ćwiek. Głównym celem jego wystąpień było uświadomienie uczestnikom szkolenia, jak ogromną wagę ma rzetelne przygotowanie projektu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Prezes Schrack Seconet Polska podkreślał wielokrotnie bardzo duże zaangażowanie firmy w fazę projektową każdego obiektu, oferując tym samym szeroką pomoc wszystkim obecnym na sali projektantom i specjalistom z branży. Firma przygotowała narzędzia niezbędne w procesie projektowania systemów sygnalizacji pożarowej w oparciu o najnowszą technologię Schrack Seconet.

Schrack_szkolenie_2_500

Krzysztofa Kunecki przypomniał uczestnikom również zalety Zdalnego Dostępu do systemu Schrack Seconet oferowanego w dwóch wariantach: Integral Remote Control Panel – dla użytkowników systemu oraz Remote Access – dla firmy serwisowej. Oprogramowanie Remote Access pozwala m.in. na zdalne monitorowanie, obsługę, konfigurację oraz uruchamianie systemu sygnalizacji pożarowej. Praktyczna prezentacja systemu pokazała wszystkie zalety systemów Schrack Seconet oraz duże oszczędności kosztów serwisu i konserwacji dla ich użytkowników.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się nie tylko z aktualnościami dotyczącymi zasad projektowania, przygotowanymi przez gości Schrack Seconet Polska, ale również z nowościami w ofercie firmy. W trakcie wystąpień słuchacze mieli również możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z najnowszymi wytycznymi i regulacjami prawnymi. W spotkaniu uczestniczył także jeden z partnerów Schrack Seconet, firma Delta Controls, który zaprezentował najnowsze rozwiązania w dziedzinie automatyki budynkowej. Szkolenie zakończył prezes firmy, który podziękował za uczestnictwo w szkoleniu i zaprosił do dalszej współpracy.

Ogólnopolskie szkolenia Schrack Seconet, które niezmiennie odbywają się o tej porze roku już od prawie 15 lat, są największymi tego typu szkoleniami w branży zabezpieczeń.

Więcej informacji o nowych rozwiązaniach dostępnych jest na stronie producenta: www.schrack-seconet.pl.

Osoby do kontaktu:
Krzysztof Kunecki – dyrektor techniczny
krzysztof.kunecki@schrack-seconet.pl
Marta Nowak – kierownik ds. marketingu
marta.nowak@schrack-seconet.pl

Bezpośr. inf. Marta Nowak
Schrack Seconet Polska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony