Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe Schrack Seconet 2009 - relacja

Printer Friendly and PDF

17 czerwca 2009 w Szkole Główniej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się kolejne Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe firmy Schrack Seconet Polska – jednego z największych i najbardziej znanych producentów systemów ochrony przeciwpożarowej na świecie.

W szkoleniu wzięło udział 280 osób, głównie projektantów SSP oraz specjalistów z branży zabezpieczeń. Oprócz przedstawicieli firmy Schrack Seconet Polska w gronie autorów wygłoszonych referatów znaleźli się zaproszeni goście: Jerzy Ciszewski i Janusz Sawicki z Instytutu Techniki Budowlanej oraz Antoni Celej z Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Organizatorzy spotkania umożliwili również prezentację urządzeń dźwiękowego systemu ostrzegawczego firmie Ambient System.

Pierwszą część spotkania rozpoczął prezes zarządu Schrack Seconet PolskaGrzegorz Ćwiek, który powitał uczestników i wprowadził w tematykę szkolenia. Następnie dyrektor techniczny firmyKrzysztof Kunecki – zaprezentował nowości w ofercie Schrack Seconet m.in. nową generację systemów wczesnej detekcji dymu: system zasysający AirSCREEN ASD 535, nową platformę central B6 (Integral C/C1 Evolution), sygnalizatory akustyczne SBL 501, SBL 502, nowy moduł BX-AIM oraz nowe wersje przycisków MCP 545 i liniowej czujki dymu SPB-C.

Jako pierwszy z gości swój referat wygłosił Antoni Celej. Tematami tego wystąpienia były: „Koncepcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu” oraz „Operat pożarowy”. W tematykę „Funkcji scenariusza pożarowego w koncepcji bezpieczeństwa budynku” oraz charakterystykę projektów: budowlanego, przetargowego i wykonawczego, wprowadził uczestników Janusz Sawicki. W jednym ze swoich wystąpień Antoni Celej poruszył również temat dokumentacji powykonawczej oraz metodyki postępowania Państwowej Straży Pożarnej podczas odbioru obiektu. Po pierwszej części szkolenia uczestnicy zostali zaproszeni na obiad, podczas którego nawiązały się pierwsze dyskusje dotyczące aktualności prawnych i kwestii związanych z rzetelnym przygotowaniem projektu zaawansowanych systemów zabezpieczeń budynku.

Druga część spotkania rozpoczął kierownik ds. produktu Schrack Seconet Polska – Paweł Tomaszewski, krótko sygnalizując najnowsze rozwiązania w dziedzinie komunikacji w obiektach służby zdrowia – system przyzywowy i komunikacji Visocall IP. Następnie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na oddzielne szkolenie w tym zakresie.

W tej części spotkania poruszone zostały również tematy związane z konserwacją i serwisem istniejących już instalacji systemów sygnalizacji pożarowej bazujących na wymogach prawnych, a także procedury audytu systemu bezpieczeństwa pożarowego. Jerzy Ciszewski omówił najnowsze wytyczne w zakresie projektowania systemów sygnalizacji pożarowej. W drugiej części wypowiedzi zostały omówione praktyczne aspekty stosowania coraz popularniejszych obecnie także w Polsce systemów zasysających. W odniesieniu do tej wypowiedzi, Krzysztof Kunecki szczegółowo scharakteryzował najnowszy system zasysający Schrack Seconet AirSCREEN ASD 535. Podczas całodniowego spotkania, nawiązując do poruszanych tematów, głos zabierał również Grzegorz Ćwiek. Głównym celem jego wystąpień było uświadomienie uczestnikom szkolenia, jak ogromną wagę ma rzetelne przygotowanie projektu zaawansowanych systemów zabezpieczeń. Podkreślał, że nowe podejście do spraw związanych z projektowaniem powinno bazować na bezbłędnym zarządzaniu projektem – od fazy koncepcyjnej, poprzez fazę serwisu, konserwacji, aż po modernizację systemu po latach. 

Bardzo duże zainteresowanie wywołało wystąpienie Krzysztofa Kuneckiego dotyczące Zdalnego Dostępu do systemu Schrack Seconet oferowanego w dwóch wariantach: Integral Remote Control Panel – dla użytkowników systemu oraz Remote Access – dla firmy serwisującej. Oprogramowanie Remote Access pozwala m.in. na zdalne monitorowanie, obsługę, konfigurację oraz uruchamianie systemu sygnalizacji pożarowej. Praktyczna prezentacja systemu pokazała wysokie zalety systemów Schrack Seconet oraz duże oszczędności kosztów serwisu i konserwacji dla ich użytkowników. Na szczególną uwagę gości zwróciły procedury bezpieczeństwa operacji zdalnych wdrożonych, w sposób wyjątkowo dobrze przemyślany, w systemie Integral Evolution.

Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko zapoznać się z nowościami dotyczącymi zasad projektowania przygotowanych przez gości Schrack Seconet Polska, ale również zapoznać się z ofertą firmy. W trakcie wystąpień słuchacze mieli również możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z najnowszymi wytycznymi i regulacjami prawnymi. Szkolenie zakończył prezes firmy, dziękując uczestnikom za uczestnictwo i zapraszając do dalszej współpracy.

Ogólnopolskie szkolenia Schrack Seconet, które niezmiennie odbywają się o tej porze roku już od ponad 10 lat, są największymi tego typu szkoleniami w branży.

Bezpośr. inf. Marta Nowak
Schrack Seconet Polska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony