Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Konferencja MUZ - relacja

Printer Friendly and PDF

W dniu 26 września 2008 r., w sali konferencyjnej IMP przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, odbyła się kolejna (coroczna) konferencja poświęcona aktualnym problemom dotyczącym certyfikowania Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających (MUZ). 

Józef Rudziński, na wstępie, zwrócił uwagę na doniosłą rolę społecznej działalności naukowo-technicznej SIMP (w tym Sekcji MUZ) w rozwoju gospodarki i, co za tym idzie, podnoszenia pozycji kraju na forum UE i w świecie. Następnie przypomniał obecnym członkom o terminie następnej konferencji tj. 21 listopada br. o godz. 14.00 w siedzibie firmy „Lieto-Security” (adres firmy: ul. Dożynkowej 6A w Warszawie), która będzie poświęcona systemowi serwisowania MUZ stosowanemu przez tę firmę.

Wykład, poprowadzony przez kierownika Zakładu Certyfikacji MUZ mgr inż. mech. Wojciecha Dąbrowskiego, został zobrazowany wyświetlanymi na ekranie diagramami, schematami i tabelami. Wykładowca omówił podstawowe zagadnienia polityki funkcjonowania rynku. Zwrócił uwagę, że obecnie normy europejskie stają się „z automatu” normami polskimi i wypierają normy polskie. Podkreślił zagwarantowanie (od 01. 05. 2004r.) obrotu towarów bez barier finansowych i technicznych. Omówił systemowy obowiązek złożenia przez producenta deklaracji zgodności ze specyfikacją techniczną przy wprowadzaniu wyrobu na rynek. Scharakteryzował Dyrektywę Nowego Podejścia, w oparciu o którą opracowano systemy oceny zgodności. Przedstawił to na przykładzie wymagań dla wyrobów budowlanych, gdzie norma podaje, w którym systemie należy dokonać oceny zgodności.
Odpowiadając na pytania zgromadzonych wykładowca omówił, jako przykład, wykonawstwo drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klasy „C” wg wymagań Normy PN-90/B-92270, która stwierdza m.in., że mają być trzy zawiasy. Obecnie podejście jest zmienione. Daje się tylko ogólne warunki, jakie wymagania ma spełnić wyrób.

Na zakończenie konferencji prezes Sekcji ponownie przypomniał o potrzebie zgłaszania uwag do raportu o stanie branży MUZ.

Opracował Józef Rudziński
prezes Sekcji MUZ SIMP

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony