Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Jubileusz 10-lecia Schrack Seconet Polska

Printer Friendly and PDF

Z historii firmy

Schrack Seconet jest jednym z największych i najbardziej znanych producentów systemów ochrony przeciwpożarowej na świecie. Początki przedsiębiorstwa datuje się na okres wielkiej rewolucji przemysłowej XIX wieku, kiedy to na terenie dzisiejszej Austrii i Niemiec powstawały pierwsze zakłady produkujące urządzenia elektrotechniczne, które stanowiły podwaliny dzisiejszych koncernów nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych czy Japonii. Nazwa firmy wywodzi się od nazwiska pomysłodawcy, przedsiębiorcy i naukowca, który zapoczątkował badania i konstruował pierwsze urządzenia radiotechniczne, stanowiące pierwowzory naszych dzisiejszych systemów sygnalizacji pożarowej. Już pierwsze lata XX wieku to rozwój zakrojonej na szeroką skalę produkcji prowadzonej przez Radiolaboratorium doktora Eduarda Schracka, która po przerwie wywołanej zniszczeniami II Wojny Światowej kontynuowana jest aż do dnia dzisiejszego.

Sięgając do najważniejszych dat w rozwoju firmy na przestrzeni dziejów, należy koniecznie wspomnieć:
– lata siedemdziesiąte, kiedy to stworzono jedną z pierwszych na świecie sterowanych mikroprocesorowo central sygnalizacji pożarowej;
– rok 1997, kiedy to Schrack Seconet przystąpił do jednego z największych koncernów z branży zabezpieczeń – Securitas AG, który stanowi dziś jedną z najważniejszych platform rozwoju branży bezpieczeństwa w ogóle;
– rok 1998, w którym powstał Schrack Seconet Polska, zastępując działające od połowy lat 80. na rynku polskim przedstawicielstwo firmy austriackiej i tym samym stając się od tej pory jedynym bezpośrednim reprezentantem producenta w naszym kraju.


W dniu 10 grudnia 2008 r. w Warszawie odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu 10-lecia firmy Schrack Seconet.

Spotkanie miało miejsce w Teatrze Sabat. Po oficjalnym powitaniu ponad 150 znakomitych gości, w tym m.in.: inwestorów, przedstawicieli firm partnerskich, instytucji, organizacji związanych z ochroną przeciwpożarową, specjalistów z branży zabezpieczeń oraz prasy, prezes zarządu Grzegorz Ćwiek zaprosił na scenę osoby, które wywarły ogromny wpływ na firmę od początku jej istnienia na rynku polskim. Oficjalna część spotkania, której firma nadała tytuł „Wspomnień czar…”, miała charakter rozmowy – dyskusji wprowadzającej wszystkich gości w historię firmy i kolejne etapy jej rozwoju, a także przedstawiającej pozycję Schrack Seconet w chwili obecnej na rynku polskim i europejskim.


O powodach zainteresowania rynkiem polskim na początku lat dziewięćdziesiątych i pierwszych kontaktach z przedstawicielami branży zabezpieczeń opowiedział ówczesny dyrektor generalny Schrack Seconet AG – Hans Zavesky. Przedstawiciele firmy austriackiej wiązali ogromne nadzieje z rozwojem swojego przedstawicielstwa w Polsce, a tym samym liczyli na zdobycie ogromnego rynku w tej części Europy. O pierwszym dużym obiekcie w Polsce, zabezpieczonym systemami Schrack Seconet hotelu Marriott w Warszawie, opowiedzieli panowie: Andrzej Jankowski, prezes firmy Fire-Max, oraz prezes firmy Futura – Zbigniew Nadecki. Obaj panowie byli pierwszymi osobami w Polsce, z którymi firma Schrack Seconet AG nawiązała bezpośrednią współpracę jeszcze w latach 80., i byli jej jedynymi przedstawicielami do połowy lat 90.

Po utworzeniu oficjalnego przedstawicielstwa, Schrack Seconet Gmbh, firmy, które reprezentowali, stały się wiodącymi partnerami handlowymi producenta i do dziś pozostają w grupie autoryzowanych partnerów Schrack Seconet Polska. O stanie wiedzy z zakresu zaawansowanych technologii przeciwpożarowych środowiska pożarniczego oraz uwarunkowaniach prawnych, decydujących o możliwościach wprowadzenia nowych systemów na rynek polski na początku lat dziewięćdziesiątych (w tym również o początkach tworzenia norm i obowiązujących do dziś aktów prawnych w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych), opowiedział generał PSP (Państwowej Straży Pożarnej) w st. spoczynku, późniejszy Komendant Wojewódzki PSP, Roman Kaźmierczak.


Do dyskusji dotyczącej początków certyfikacji urządzeń sygnalizacji w ogóle oraz produktów Schrack Seconet został zaproszony wieloletni pracownik Centrum Naukowo-Badawczego w Józefowie – Jerzy Ciszewski, obecnie pracownik Instytutu Techniki Budowlanej. W swojej wypowiedzi podkreślił on ogromny wkład firmy w rozwój laboratorium badawczego CNBOP w tamtych trudnych czasach dzięki wprowadzonemu przez firmę na rynek polski know-how i produktom – jak na owe czasy – bardzo zaawansowanym technologicznie. Rozmowę na temat rozwoju firmy w Polsce, jej ówczesnej i obecnej sytuacji na rynku polskim i europejskim, zakończyli panowie: Wolfgang Kern – obecny dyrektor generalny Schrack Seconet AG, Herbert Hübl – dyrektor ds. eksportu Schrack Seconet AG oraz Richard Pertschy – wieloletni opiekun m.in. rynku polskiego ze strony macierzystej firmy z Wiednia. Ich zdaniem firma Schrack Seconet Polska na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat znacznie umocniła swoją pozycję dzięki szybkiemu, ale stabilnemu rozwojowi oraz ustanowieniu nowych standardów w dziedzinie zabezpieczeń.

Część oficjalną spotkania zakończyło wręczenie nagród i wyróżnień dla poszczególnych osób oraz firm najdłużej związanych z firmą Schrack Seconet Polska. Wyróżnienia-podziękowania „za niezwykle ważny wkład w budowę i rozwój firmy na przestrzeni 10 lat jej działalności w Polsce oraz wspólny udział w tworzeniu profesjonalnego rynku systemów bezpieczeństwa” otrzymały firmy: Fire-Max, Futura, G4S Security Systems (Polska) (dawniej: Falck Ochrona), Hoffman AD, Insap (dawniej: PUT Intel), PPHU Tel-Poż-System „ISKRA”, NOMA 2, OBIS Cichocki Ślązak, Panorama-SAP, IPW Projex, Supo Cerber oraz Forestel.


Nagrody „za osiągnięcie najwyższych wyników sprzedaży systemów bezpieczeństwa Schrack Seconet w grupie Autoryzowanych Partnerów w latach 1998–2008 oraz wysoką jakość usług” otrzymały w kolejności firmy: Johnson Controls International, Qumak-Sekom, Futura. Specjalne wyróżnienie za wieloletnią owocną współpracę zostało przyznane Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa.


Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia specjalnie na tę okazję przygotowanego spektaklu w wykonaniu artystów Teatru Sabat pt. „Europa razem”. W finale przedstawienia na scenę wjechał tort z racami, a wszyscy zebrani na sali goście złożyli wspólnie gratulacje firmie Schrack Seconet Polska, odśpiewując „Sto lat…”. Wieczór zakończyły długie, miłe rozmowy i wspomnienia wszystkich zebranych gości.


Zespół Schrack Seconet Polska składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do dynamicznego rozwoju firmy w Polsce. Dziękujemy szczególnie wszystkim gościom przybyłym na obchody jubileuszu 10-lecia, mając jednocześnie nadzieję na kolejne wspólne przedsięwzięcia i długoletnią współpracę.


Bezpośr. inf. Marta Nowak
Schrack Seconet Polska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony