Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

III Kongres Gospodarki Elektronicznej - relacja

Printer Friendly and PDF

III Kongres Gospodarki Elektronicznej odbył się 19 maja 2008 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie pod hasłem „Technologia a nowoczesne i bezpieczne państwo – doświadczenia biznesu które warto wykorzystać”. Kongres zorganizował Związek Banków Polskich wraz z działającym przy nim Forum Technologii Bankowych, partnerem merytorycznym imprezy była firma NASK. Udział w kongresie potwierdziło ok. 250 osób, głównie przedstawicieli instytucji bankowych (w tym 32 banków), biznesu (ponad 115 osób z 75 firm), środowisk naukowych, samorządów i różnych organizacji.

www.zabezpieczenia.com.pl

Wykład inauguracyjny wygłosili prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, który przedstawił m.in. perspektywy rozwoju gospodarki elektronicznej i zagadnienia związane z jej bezpieczeństwem, oraz Wojciech Cellary z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, który omówił  rolę innowacyjności w rozwoju gospodarki. Następnie odbyły się 3 sesje, dotyczące trendów w rozwoju gospodarki elektronicznej, płatności bezgotówkowych oraz baz danych jako podstawy bezpiecznego obrotu gospodarczego. Sesje popołudniowe rozpoczął Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, omawiając zamierzenia rządu w zakresie gospodarki elektronicznej.

www.zabezpieczenia.com.pl

Kolejna i ostatnia już sesja pt. „Standardy bezpieczeństwa gospodarki narodowej” obejmowała dwa bloki referatów. Pierwszy dotyczył nowych wyzwań biometrii i obejmował 3 wystąpienia.

Adam Czajka z NASK omówił zalety i zagrożenia biometrii w bankowości z dwóch różnych punktów widzenia: klienta i banku. Tadeusz Woszczyński z firmy Hitachi dokonał przeglądu technologii biometrycznych pod kątem ich wykorzystania w bankowości od strony klienta i w bezpieczeństwie wewnętrznym banku oraz przedstawił przykład udanego ich wykorzystania w bankowości japońskiej. Włodzimierz Sosnowski z firmy WASKO omówił natomiast dwa projekty dokumentów elektronicznych: Europejskiego Dokumentu Tożsamości oraz Paszportowego Systemu Informacyjnego, zwracając też uwagę na konieczność zabezpieczania baz danych biometrycznych.

www.zabezpieczenia.com.pl

Drugi blok był poświęcony niewykorzystanej – jak dotąd – szansy podpisu elektronicznego w Polsce i rozpoczął się od referatu Elżbiety Włodarczyk z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Przedstawiono w nim korzyści płynące ze stosowania podpisu elektronicznego jako jednego certyfikatu do wielu zastosowań. W drugim referacie Wacław Iszkowski z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zaprezentował różne poglądy na temat celowości stosowania podpisu elektronicznego oraz zagadnienia praktyczne, związane z wdrażaniem tej technologii w Polsce.

www.zabezpieczenia.com.pl

Podsumowania kongresu dokonał Krzysztof Pietraszkiewicz, zachęcając m.in. do stosowania w gospodarce elektronicznej wyłącznie rozwiązań najlepszych, ale nie tych, które są „mniejszym złem” i zwracając uwagę na pierwszoplanową dla obrotu elektronicznego kwestię bezpieczeństwa, którego poziom należy stale podnosić. Następnie odbyło się, po raz pierwszy w historii Kongresu Gospodarki Elektronicznej,  wręczenie przedstawicielom instytucji zasłużonych dla rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce statuetek i dyplomów uznania Związku Banków Polskich (w trzech kategoriach). W kategorii „Ambasador Gospodarki Elektronicznej” nagrodzono prof. Michała Kleibera, prezesa PAN i wyróżniono Krzysztofa Rybińskiego oraz Sławomira Lachowskiego, znanych ze swojej działalności bankowej. „Partnerem Roku” została Krajowa Izba Rozliczeniowa; jest to jednocześnie wyraz uznania dla wszystkich banków, które KIR założyły. Statuetkę i dyplom odebrał prezes KIR, Kazimierz Małecki. W tej kategorii wyróżniono także firmę Blue Media i jej prezesa Sebastiana Ptaka. Trzecią kategorią był „Projekt Roku”, a zwycięzcą ING Bank Śląski. Nagrodzonym pogratulował minister Dariusz Bogdan, po czym zebrani mieli okazję do nieformalnych rozmów i wymiany poglądów podczas uroczystego bankietu.

www.zabezpieczenia.com.pl


Adam Bułaciński
Redakcja

 

 Zdjęcia dzięki uprzejmości Forum Technologii Bankowych

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony