Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

I Europejskie Forum Normalizacyjne – podsumowanie

Printer Friendly and PDF

NOT_logo_130_-z-6.05_W dniu 1 lutego 2012 roku w siedzibie NOT w Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5 odbyło się I Europejskie Forum Normalizacyjne. Spotkanie było zorganizowane przez Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Normalizacji pod patronatem prezesów NOT i PKN oraz medialnym m.in. naszej redakcji, a poświęcone problemowi Korzyści wynikających z normalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa.

Podstawową omawianą i dyskutowaną na forum kwestią stały się działania zarządcze związane z bezpieczeństwem oraz ich normalizacyjne osadzenie w praktyce dnia codziennego jako element nowoczesności i doskonalenia – od bezpieczeństwa obiektów, poprzez elementy budownictwa, maszyn oraz transportu, do zarządzania i audytowania bezpieczeństwa informacji włącznie.

W wystąpieniach wprowadzających przedstawicieli PKN (dr Jerzy Krawiec – wiceprezes prezes PKN, mgr inż. Ryszard Grabiec – kierownik Sektora Bezpieczeństwa Powszechnego PKN), pokazano rolę i ogólne znaczenie normalizacji w ciągłym procesie doskonalenia bezpieczeństwa. Kolejne prezentacje znakomicie przybliżyły uczestnikom forum kwestie wykorzystania norm w optymalizacji i doskonaleniu poziomu bezpieczeństwa:
PKN_logo_130– chronionych obiektów (dr inż. Andrzej Ryczer),
– systemów IT (dr inż. Marek Blim),
– nowoczesnych budynków (mgr inż. Anna Sas-Micun),
– budowli drogowo-mostowych (mgr inż. Konrad Jabłoński),
– maszyn i urządzeń (mgr inż. Józef Gierasimiuk).
ponadto odniesiono się do specyfiki bezpieczeństwa informacji niejawnych (mgr Łukasz Kister) oraz sposobu walidacji i warunków audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem (dr inż. Andrzej Wójcik).

Dobór prelegentów pełniących istotne funkcje w KT PKN nr 52, 158, 182, 306 oraz uczestniczących zawodowo w realizacjach prac Stowarzyszenia „Nowoczesne Budynki”, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, POLALARM oraz KSOIN, pozwolił zgromadzonym na zapoznanie się z bieżącymi działaniami w zakresie tworzenia i wykorzystywania rozwiązań normalizacyjnych na drodze doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem w różnych aspektach życia środowiskowego i zawodowego naszego społeczeństwa.

N-prezydium-3_500

W podsumowaniu obrad wypada stwierdzić, że adresowane do uczestników obrad forum oczekiwania zawarte w wypowiedziach osób otwierających obrady – Ewy Mankiewicz-Cudny – prezesa NOT oraz dr inż. Tomasza Schweitzera – prezesa PKN zostały spełnione, a w prezentowanych informacjach oraz dyskutowanych kwestiach potwierdzono rolę normalizacji i wskazano potrzebę dalszego rozwoju prac w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem.

Prowadzący obrady forum – przewodniczący KN-T Normalizacji – inż. Bogdan Tatarowski serdecznie podziękował uczestnikom i prelegentom za czynny udział i przypomniał o konferencji SECUREX 2012 w Poznaniu – będzie to kolejne spotkanie poświęcone tematyce bezpieczeństwa i ochrony. Zaprosił wszystkich do dalszego aktywnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

N-Ryszard_500

Opracował: dr inż. Marek Blim
Redakcja

Fot. FSNT-NOT

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony