Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Dzień otwarty w IBP NODEX

Printer Friendly and PDF

W poniedziałek, 29 czerwca 2015, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX zaprosił do swojej siedziby przy ul. ks. J. Chrościckiego 93/105 w Warszawie na pierwszy dzień otwarty tej firmy.


IBP NODEX, określający się jako niezależny ośrodek doradców i ekspertów, jest firmą założoną we wrześniu 2014 r przez znanych w środowisku rzeczoznawców ochrony przeciwpożarowej, pp. Janusza Sawickiego i Jerzego Ciszewskiego. Głównym celem działalności firmy jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie detekcji pożaru, automatyki i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, a także wiedzy ogólnej dotyczącej zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym. IBP NODEX skupia niezależnych ekspertów i autorytety w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, długoletnich pracowników instytutów i uczelni państwowych zajmujących się dziedziną bezpieczeństwa pożarowego.

Celem dnia otwartego było przedstawienie zaproszonym gościom misji, celów i planów na przyszłość firmy. Zaprezentowano przybyłym centrum naukowo-badawcze z komorą testową i zintegrowanymi systemami przeciwpożarowymi wiodących firm na rynku zabezpieczeń pożarowych. W ramach panelu eksperckiego wygłoszono siedem referatów, poświęconych problematyce funkcjonowania systemów kablowych w warunkach pożaru, zapylaniu czujek punktowych i liniowych w systemach wykrywania pożaru, systemom wizyjnej detekcji pożaru, najnowszym technologiom tłumienia pożaru, systemom pneumatycznym służącym do napędu klap dymowych, modelowaniu zjawisk pożarowych oraz zastosowaniu aktywnych kolumn liniowych w technice dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Uczestnikom zademonstrowano przebieg pożaru testowego wraz uruchomieniem wszystkich urządzeń automatyki pożarowej łącznie z urządzeniami oddymiającymi, odcinania stref, a także z podglądem rozwoju pożaru przy użyciu wizyjnego systemu detekcji.


W referatach zwracano uwagę na fakt, że przepisy budowlane związane z zapobieganiem powstaniu oraz zwalczaniem pożaru opracowano w czasach stosowania innych technik i technologii budowlanych i nie zawsze przystają one do realiów. Jako przykład podano obowiązek stosowania kabli o odporności ogniowej 180 minut w warunkach instalowania ich w budynkach, których wytrzymałość ogniowa nie przekracza 90 minut. Innym przykładem jest obowiązek automatycznego uruchamiania oddymiania grawitacyjnego w budynkach wyposażonych w instalację samoczynnego tłumienia pożaru z tryskaczami ESFR, które uniemożliwia zadziałanie tych tryskaczy i stłumienie pożaru we wczesnym stadium. Do ważnych zadań nowoczesnych instalacji i systemów należy możliwość zmiany sposobu działania systemów i instalacji przez dowodzącego akcją gaśniczą w warunkach pożaru rozwiniętego (działanie dotychczas projektowanych i budowanych instalacji planowano tylko na początkowy okres pożaru).

Według zgłoszonej deklaracji firma IBP NODEX nie zamierza konkurować z żadną publiczną jednostką naukowo-badawczą, stowarzyszeniem czy firmą o podobnym profilu. Poprzez działalność edukacyjną, poprzez projekty badawczo-rozwojowe, polepszanie obowiązującego prawa, doradztwo firma zamierza wspierać nie tylko innych profesjonalistów, ale także zwykłych obywateli naszego kraju, którzy zechcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony przez ogniem.

Redakcja

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony