Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Bezpieczeństwo - wymiar współczesny oraz perspektywy badań. Relacja z konferencji

Printer Friendly and PDF

 W dniach 12 i 13 października 2008 roku w kampusie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo – wymiar współczesny oraz perspektywy badań”. W ciągu ośmiu lat istnienia uczelnię tą ukończyło 18 tys. studentów, co stawia ją na drugim miejscu wśród największych uczelni niepublicznych w Polsce. Od niedawna można na niej także studiować – na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie – kierunek „Bezpieczeństwo narodowe”. W tym zakresie Krakowska Szkoła Wyższa współpracuje z Akademią Obrony Narodowej.

Uczestników konferencji, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym goście z partnerskich uczelni na Węgrzech i w Słowacji, przywitał przewodniczący komitetu organizacyjnego – prof. dr hab. Mirosław Kwieciński, a otwarcia dokonał kanclerz Krakowskiej Szkoły Wyższej – prof. Klemens Budzowski – jeden z jej czterech założycieli. W programie przewidziano 25 referatów, które zostały podzielone na siedem następujących sesji tematycznych:

  • Sesja I: „Bezpieczeństwo – nowa perspektywa inspiracji i badań naukowych”,
  • Sesja II: „Bezpieczeństwo – mit czy hit? Współczesna eskalacja zagrożeń oraz determinanty sukcesów w zachowaniu bezpieczeństwa” (panel ekspertów),
  • Sesja III: „Strategie bezpieczeństwa”,
  • Sesja IV: „Terror i terroryzm”,
  • Sesja V: „Bezpieczeństwo informacji”,
  • Sesja VI: „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa”,
  • Sesja VII: „Bezpieczeństwo biznesu, gospodarki i społeczeństwa”.
Wspólnym mianownikiem zdecydowanej większości sesji było pojęcie bezpieczeństwa. Jak na konferencję naukową przystało formułowano różne definicje tego pojęcia – jako nauki, jako wartości egzystencjalnej, wiążącej się m.in. z poczuciem stabilności i odczuciem braku stanu zagrożenia, jako jednego z „produktów, na którym można zarobić” (podejście ekonomiczne) i inne. Podczas panelu ekspertów zwrócono m.in. uwagę na różnicę pomiędzy zapewnianiem bezpieczeństwa (co nie jest w praktyce możliwe), a zapewnianiem poczucia bezpieczeństwa (co uzyskać jest dużo łatwiej).
Pojawiły się też cytaty wypowiedzi wybitnego myśliciela – Arystotelesa oraz twórcy psychoanalizy – Freuda. Poniższym cytatem z prof. Zygmunta Freuda, nawiązującym do pojęcia bezpieczeństwa, kończę relację z omawianej konferencji: „Człowiek współczesny ma niezmierne trudności w trwałej, stałej i uzasadnionej realizacji swoich potrzeb, pragnień i zamiarów. Stąd przewartościowania dobra najwyższego ze szczęścia na bezpieczeństwo lub traktowanie bezpieczeństwa jako współczesnego, bardziej realnego substytutu szczęścia.”

 

Adam Bułaciński, Redakcja

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony