Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych - relacja z konferencji

Printer Friendly and PDF

Druga już konferencja pt. „Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych”, o podtytule „Biometria i przestępstwa przy użyciu kart płatniczych”, odbyła się w dniach 25 i 26 lutego w Centrum Konferencyjno–Szkoleniowym „BOSS” w Warszawie-Miedzeszynie. Ta prestiżowa impreza została zorganizowana przez Związek Banków Polskich – Forum Technologii Bankowych oraz firmę Software-Konferencje specjalnie dla przedstawicieli banków i firm, zajmujących się technologią informacyjną. Sponsorami konferencji były firmy: Hitachi, Wasko, Deep Blue Biometrics, Auto ID oraz INSI (Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego – centrum badawczo-rozwojowe Grupy ABG SPIN). Cztery pierwsze z ww. firm zaprezentowały swoje oferty na stoiskach, zaaranżowanych obok sali konferencyjnej.

www.zabezpieczenia.com.pl

Otwarcia konferencji dokonał Krzysztof Pietraszkiewiczprezes Związku Banków Polskich, po wprowadzeniu Remigiusza         Kaszubskiego z tej samej organizacji, wielokrotnie jeszcze zabierającego głos podczas konferencji. Prelegentami byli polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie nowoczesnych technologii bankowych. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji jej uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w uroczystej kolacji, która stała się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz bliższego wzajemnego poznania się bankowców z kraju i z zagranicy. Pierwszy dzień konferencji był poświęcony biometrii (tej tematyce będzie poświęcona niniejsza relacja), a drugi – przestępstwom dokonywanym przy użyciu kart płatniczych, czyli skimmingowi.

David Byrch z brytyjskiej firmy konsultingowej Consult Hyperion omówił rolę rozwiązań biometrycznych i kart chipowych oraz zarządzania identyfikacją tożsamości w świetle wymogów, obowiązujących w XXI wieku. Zwrócił m.in. uwagę na problem wiarygodności tożsamości i korzyści z coraz powszechniejszego stosowania kart bezstykowych.

Praktyczne rozwiązania biometryczne w bankowości japońskiej omówił Peter Jones z Hitachi Europe. 81% banków w Japonii wybrało, jako metodę uwierzytelniania swych klientów, technologię rozpoznawania układu naczyń krwionośnych palca (ang. Finger Vein Authentication). Wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w życie sprzyjają tam obowiązujące przepisy, które nakazują stosowanie biometrii w bankowości.

Anthony Franks z brytyjskiej firmy Optic Vision, będącej dostawcą rozwiązań elektronicznych systemów bezpieczeństwa, omówił międzynarodowe standardy, związane z bezpieczeństwem w bankowości i zastosowanie biometrii oraz specjalistycznych narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa w celu osiągnięcia zgodności z tymi standardami w praktyce.

Adrian Kapczyński z Auto ID przedstawił aktualne obszary zastosowań biometrii w Polsce. Zwrócił uwagę m.in. na to, że rozwiązania biometryczne stają się coraz tańsze i coraz lepsze, a także na problem żywotności wzorca biometrycznego.

Polski rynek biometryczny omówił Jakub Ożyński z Deep Blue Biometrics. Omówił m.in. tryby pracy systemów biometrycznych, zalety i wady poszczególnych technologii i podkreślił konieczność prawidłowej kalibracji urządzeń, pracujących w tego typu systemach.

Trzy wystąpienia były poświęcone paszportom biometrycznym, które już są wprowadzane w naszym kraju. O doświadczeniach z wprowadzania tego typu rozwiązań biometrycznych w Polsce i na Litwie mówił Tomasz Goliński z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Praktykę wdrażania Paszportowego Systemu Informacyjnego w MSWiA przedstawił Włodzimierz Sosnowski z WASKO, a aplikację do odczytu informacji z paszportu biometrycznego – Andrzej Białas z INSI.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji głos zabrał ponownie Remigiusz Kaszubski. Podkreślił, że banki są w Polsce liderami nowoczesnych rozwiązań technologicznych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i identyfikacji tożsamości. Zwrócił uwagę na konieczność wypracowania wspólnych rozwiązań w tym zakresie, gdyż tylko wtedy mają one szanse być zaakceptowane przez ogół obywateli i być stosowane w praktyce. Za kierunki, które będą się rozwijać równolegle w zakresie uwierzytelniania, uznał zarówno podpis elektroniczny, jak i rozwiązania biometryczne.

Adam Bułaciński
Redakcja

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony