Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Alarm 2008. Relacja

Printer Friendly and PDF

W dniach 5–6 listopada 2008 roku w kieleckim ośrodku wystawienniczym odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczny Stadion” i towarzysząca jej wystawa „Alarm, Sport-Obiekt” oraz Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczne Miasto”Monitoring wizyjny miast. Jednym z celów konferencji było stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z systemami monitoringu wizyjnego.

Honorowy patronat nad wystawą objęli minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna, minister sportu Mirosław Drzewiecki, I zastępca komendanta głównego policji nadins. Arkadiusz Pawełczyk oraz Polski Komitet Olimpijski.
Przybyłych gości i uczestników obu konferencji powitał prezes zarządu Targów Kielce dr Andrzej Machoń, natomiast sprawami organizacyjnymi zajął się, jak co roku, dyrektor wystawy i konferencji Grzegorz Figarski.

Konferencja „Bezpieczny Stadion”, której współorganizatorem był Polski Związek Piłki Nożnej, jest nie tylko elementem ogólnonarodowej kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także modernizacji, podniesienia poziomu estetyki i komfortu w obiektach sportowych, ale również okazją do wymiany doświadczeń i informacji dla specjalistów z dziedziny zabezpieczeń (zarówno technicznych, jak i fizycznych), przedstawicieli klubów sportowych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), a także przedstawicieli przedsiębiorstw pracujących na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz budowy i modernizacji obiektów sportowych. Wśród zaproszonych gości była przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Grzegorz Lato – nowo wybrany prezes PZPN, Adam Olkowicz – wiceprezes PZPN ds. EURO 2012, Borys Voskresensky – wiceprezydent Federacji Futbolu Ukrainy oraz przedstawiciele policji z Niemiec.

Adam Olkowicz, podobnie jak rok temu, przedstawił aktualny stan przygotowań do EURO 2012.

Przedstawicielka MSWiA poinformowała uczestników konferencji o nowelizacji aktualnie obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także o tym, że wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji został przez premiera wyznaczony na jednego z dwóch wiceprzewodniczących komitetu organizacyjnego EURO 2012. Jako organ pomocniczy ministra powołano zespół ds. koordynacji działań służb podległych MSWiA w związku z organizacją EURO. Przewodniczącym zespołu resortowego został podsekretarz stanu w MSWiA minister Adam Rapacki. W skład zespołu wchodzą szefowie służb: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR-u, dyrektorzy poszczególnych komórek ministerstwa, które będą bezpośrednio zaangażowane w trakcie EURO.

Borys Voskresensky przedstawił w swoim wystąpieniu zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich na Ukrainie przy przygotowywaniu i w trakcie trwania mistrzostw europy w piłce nożnej.

Liczni przedstawiciele policji niemieckiej, opierając się na swoich doświadczeniach, przekazali słuchaczom refleksje dotyczące bezpieczeństwa na stadionach w kontekście ścisłej współpracy organizatorów imprez sportowych z policją, a także przedstawili wymagania UEFA i FIFA w stosunku do stadionów, na których są rozgrywane międzynarodowe mecze piłkarskie (na przykładzie Monachium i Norymbergii).

Ireneusz Troszczyński, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Przewozów „PKP Przewozy Regionalne”, omówił działania PKP na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w pociągach podczas przejazdu grup kibiców sportowych.

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się uroczysta Gala Fair Play, podczas której zostały wręczone puchary i wyróżnienia Prezesa PZPN za wzorową organizację zawodów i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz kulturalne zachowanie publiczności na zawodach piłki nożnej i zawodach sportowych w sezonie 2007/2008.
 
Z przyjemnością informuję, że z naszej branży w kategorii „Alarm” Medale Targów Kielce otrzymali:

  1. ISM Eurocenter za SECURE – M oraz innowacyjne podejście do integracji systemów bezpieczeństwa. Firma ISM Eurocenter powstała w połowie 2008 roku. Zajmuje się wprowadzeniem na polski rynek zaawansowanych technologicznie systemów do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem fizycznym i technicznym. Oferowane systemy są oparte na tworzonych indywidualnie, dobieranych do potrzeb klienta, rozwiązaniach łączących zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne zabezpieczenia w sprawne i skuteczne narzędzia zarządzania środkami ochrony technicznej.
  2. GV Polska za cyfrowy rejestrator 32-kanałowy QUADRUPLEX – nowoczesny system rejestracji obrazu.

Wyróżnienia Targów Kielce otrzymali:

  1. Miwi-Urmet za system IndigoVision. System IndigoVision to wysokiej jakości system IP posiadający cechy tradycyjnych systemów CCTV, takie jak: zapis na rejestratorach autonomicznych, funkcje krosownicy, możliwość podłączania analogowych monitorów, zarządzanie funkcjami wyświetlania oraz sterowania PTZ za pomocą sprzętowego sterownika z dżojstikiem. System charakteryzuje się bardzo wysoką jakością obrazu przy zachowaniu stosunkowo małych strumieni danych. Dedykowany jest zarówno do małych instalacji wykorzystujących infrastrukturę sieci komputerowej, w tym również sieci bezprzewodowej (np. monitoringu w małych miastach, monitoringu firm, osiedli), jak również dużych systemów instalowanych w portach lotniczych, na stadionach, autostradach czy w dużych wielotysięcznych miastach).
  2. Dipol za Ultisystem (oprogramowanie pozwalające na współpracę lokalnych systemów monitoringu z monitoringiem miejskim).

W imieniu całej redakcji wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję.

Udział w targach Sport-Obiekt i Alarm wzięło 65 wystawców z Polski, Wielkiej Brytanii, Turcji i Austrii (w tym 12 firm z naszej branży). Wystawcy zaprezentowali nowe trendy w budownictwie sportowym oraz kompleksową ofertę wyposażenia obiektów sportowych, a także sprzęt sportowo-rekreacyjny.

 

Firma Trias z Torunia zaprezentowała między innymi najnowocześniejszy, olbrzymi mobilny telebim o powierzchni 50 m2 z możliwością obracania się w trakcie imprezy (np. podczas mistrzostw świata w piłce nożnej) o prawie 360º. Montaż i demontaż trwa zaledwie pół godziny.

Nasza branża (security) reprezentowana była przez następujące przedsiębiorstwa:

3D, Dipol, Fortuna Communication, Gastop, Gunnebo Polska, GV Polska, ISM EuroCenter, Miwi-Urmet, NsyTech, Radioton, Transcom System oraz organizację zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych – Polską Izbę Systemów Alarmowych.

Konferencja „Bezpieczne Miasto” tradycyjnie, zgodnie z założeniem, poświęcona była monitoringowi wizyjnemu miast (tych dużych i tych mniejszych), osiedli, szkół, autobusów, a także obiektów sakralnych.

Ciekawy referat wygłosiła Małgorzata Muzoł – świętokrzyski kurator oświaty. Tematem był wpływ monitoringu wizyjnego na poprawę bezpieczeństwa w szkołach na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Małgorzata Muzoł omówiła między innymi ankietę, która została przeprowadzona w tym województwie. Wynika z niej, że zdecydowana większość respondentów (107 spośród 112 ankietowanych dyrektorów szkół) uważa, że system monitoringu ma duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, przyczynia się do wykrywania sprawców kradzieży, aktów wandalizmu, monitoruje obecność obcych osób na terenie szkoły i w jej pobliżu. Jak twierdzi prelegentka, zamontowanie kamer pozwoliło zdyscyplinować zarówno młodzież, jak i nauczycieli. Zapewniła, że w roku 2009 projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła” będzie kontynuowany.

Tę opinię potwierdził również Kazimierz Mądzik – kolejny prelegent – dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach. Słuchacze mieli okazję zajrzeć na parę minut za pomocą łączy internetowych do ZSI, aby przekonać się, jak działają zainstalowane tam kamery, a także zapoznać się ze sposobem zapisu i archiwizacji nagrań.

Referat „Megapikselowy przewrót w monitoringu miejskim” wygłosił Maciej Włodarczyk z firmy Dipol, a Tomasz Kruszyński z Miwi-Urmetu zaprezentował słuchaczom IndigoVision – system bezpieczeństwa Video IP, który może być zastosowany między innymi w monitoringu miejskim.

Marek Wołoch – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej – przedstawił natomiast wyniki testowania systemów monitoringu w autobusach miejskich w Kielcach i omówił ich wpływ na bezpieczeństwo.

Georgis Bogdanis zademonstrował pokazane już wcześniej na targach Securex 2008 bezzałogowe urządzenie latające, które może być wykorzystane jako nośnik urządzeń wizyjnych.
 
Dwa kolejne referaty dotyczyły zabezpieczenia i monitoringu zabytkowych kościołów oraz aspektów organizacyjnych, czyli odpowiedniego rozpoznawania obiektu, wykonywania dokładnego projektu obiektu, znajdowania najsłabszych punktów, wyeliminowania ich (np. przez usunięcie wysokich drzew, krzewów, usunięcie przedmiotów mogących posłużyć za drabinę itp.). Referaty wygłosili kolejno: nadkom. Tomasz Malinowski z Wydziału Transportu KWP w Krakowie oraz ks. Paweł Tkaczyk – konserwator diecezjalny w Kielcach.

Ostatnie trzy referaty to:

  1.   „Aspekty projektowania pojazdów specjalnych policji” – nadkom. Tomasz Malinowski, asp. Robert Piwowar z Wydziału Transportu KWP w Krakowie.
  2.   „Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego w Starachowicach” – podins. Grzegorz Makuch – z-ca komendanta KPP w Starachowicach. Dziesięć kamer stacjonarnych i jedna mobilna strzeże bezpieczeństwa w mieście. Do końca listopada ma być sześć kolejnych. Docelowo system miejskiego monitoringu w Starachowicach ma liczyć 25 kamer. 24 września br. w Komendzie Powiatowej Policji odbył się oficjalny odbiór systemu monitoringu wizyjnego. System będzie pracował przez całą dobę, a obsługiwać go będą emerytowani policjanci.
  3.   „System monitoringu miejskiego w Połańcu” – Ernest Gałek – z-ca burmistrza miasta i gminy Połaniec. Stworzenie sieci monitorowania miasta to wspólna inicjatywa władz samorządowych Połańca oraz policji.

Na koniec moja osobista refleksja. Spotkałam się ze skrajnie różnymi opiniami na temat monitoringu wizyjnego miast. Często stanowiska te opierały się na przeprowadzonych badaniach. Nie czuję się upoważniona do oceny przeprowadzonych ankiet i badań ani formułowania opinii na temat słuszności czy bezzasadności instalacji systemów monitoringu. Wiem jedno – lepiej robić cokolwiek niż nie robić nic.

Teresa Karczmarzyk

Zapraszam do obejrzenia fotoreportażu .

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony