Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

15-lecie Polalarmu - podsumowanie

Printer Friendly and PDF

Informacja z przebiegu spotkania koleżeńskiego z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Ogólnopolskiego StowarzyszeniaPolalarm  15-lecie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem Polalarm.

 

W dniu 23 listopada, w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się Spotkanie Koleżeńskie z okazji Jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Polalarm.

W uroczystości udział wzięło ponad 100 osób: członków zwyczajnych, honorowych i wspierających Stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi oraz Goście:
z Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
- Zbigniew Lange - wiceprezes FSNT NOT
- Jacek Kubielski - prezes zarządu Warszawskiego Domu Technika NOT
- pan Józef Rudziński - prezes sekcji MUZ SIMP
z Krajowej Izby Gospodarczej
 - Andrzej Arendarski - prezes KIG
 z  Ministerstwa Obrony Narodowej
- płk Andrzej Kowalczyk - Departament Ochrony Informacji Niejawnej
z Komendy Głównej Policji
- mł. insp. Jarosław Karabin - naczelnik Wydziału Nadzoru nad Formacjami Ochronnymi
  i Strażami w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego
- podinsp. Halina Lewandowska - radca w Wydziale Nadzoru
- kom. Krzysztof Jaskólski - specjalista Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości
z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
- Tomasz Schweitzer - prezes
z organizacji branżowych
- Sławomir Wagner - prezes zarządu PIOOiM
- Henryk Dąbrowski - dyrektor Biura Zarządu PISA
z Międzynarodowych Targów Poznańskich
- Janusz Mazurczak - dyrektor Grupy Produktów
- Bartosz Zeidler - dyrektor Projektu
redaktorzy naczelni prasy branżowej
- Barbara Kocjan - Ochrona Mienia i Informacji
- Teresa Karczmarzyk - Zabezpieczenia
- Marta Dynakowska - Systemy Alarmowe
   
Po przywitaniu uczestników uroczystości referat wygłosił prezes zarządu Polalarm, Bogdan Tatarowski.

Jubileusz 15-lecia działalności Stowarzyszenia Polalarm
Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

1. Piętnaście lat temu, w dniu 30 listopada 1992 r. w Hotelu Forum, w  Warszawie środowisko inżynierów i techników zabezpieczeń technicznych reprezentowane przez 100 wybitnych twórców techniki alarmowej postanowiło zorganizować się dla prowadzenia działalności zawodowej i rozwojowej, tworząc Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych. 
2. Wśród wielu instytucji zaangażowanych w tworzenie koncepcji rozwoju technicznej ochrony mienia w Polsce była to grupa wspaniałych entuzjastów, która spontanicznie postanowiła zrobić dla Polski niepodległej dużo więcej niżby wynikało  z rozwoju gospodarczego naszego kraju. Jesteśmy samorządem zawodowym wyrosłym bezpośrednio na tradycjach dobrej roboty KSAW – Krajowego Systemu Anty-Włamaniowego, który powstał na przełomie lat 1980/1981 i ukształtował naszą branżę w Polsce. Były to lata entuzjastycznego zrywu nas wszystkich do szybkiego osiągnięcia w Polsce bezpieczniejszych warunków bytowania ludzi. Taki był nasz cel.
3. Obecnie, po zmianach nazwy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem Polalarm, prowadzi nadal skutecznie swoją  działalność w kierunku rozwoju branży. Mamy wielki udział w stworzeniu praktycznie nowej dziedziny techniki w Polsce i doprowadzeniu jej do poziomu przodujących krajów Europy i świata, a ponadto wdrażaniu nowych kierunków do ochrony ludzi i mienia, jak np. zarządzanie bezpieczeństwem.  
4. Cofnijmy się jednak wstecz. Nasz 15-letni dorobek to przede wszystkim:
- Wykształcenie ponad 150 Rzeczoznawców Technicznej Ochrony Mienia (ponad 50% Członków) i prowadzenie Biura Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych dla użytkowników, instytucji państwowych i ubezpieczycieli. Rzeczoznawcy rozpoczęli działalność od 1994 r. Usługi rzeczoznawcze świadczymy w całej Polsce. Wykonaliśmy ponad 1.000 opinii i ekspertyz; Rzeczoznawcy nasi są również powoływani przez Komendantów Wojewódzkich Policji do komisji egzaminacyjnych weryfikujących wiedzę kandydatów na licencje pracowników ochrony fizycznej.
- Prowadzenie działalności normalizacyjnej z zakresu systemów alarmowych. Zorganizowaliśmy i prowadzimy społecznie od 1992 r. Sekretariat Komitetu Technicznego Nr 52 ds. „Systemów Alarmowych Włamania i Napadu” z upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Była to kontynuacja działalności prowadzonej przez KSAW w Polsce w latach 1980-1990 z ramienia  Polski przy opracowaniu pierwszej na świecie normy Międzynarodowej IEC „Systemy Alarmowe Włamania i Napadu” w grupie 14 krajów świata;
- Wdrożyliśmy w 1991-92 r., jako jedyny kraj postsocjalistyczny dobrze przygotowaną na bazie Normy IEC wspólnie z Techomem, Polską Normę „Systemy Alarmowe”. Wdrażamy w szerszym zakresie PN/EN, tłumacząc je z angielskiego dla PKN i całej gospodarki narodowej.
- Utworzenie i prowadzenie Komisji Stowarzyszeniowej ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników. Od 2000 roku, kiedy została powołana nasza Komisja ds. Specjalizacji Zawodowej, na nasz wniosek, Prezes NOT nadał 14 osobom I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera lub technika. W wielu przypadkach umożliwiło to ubieganie się o licencję II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego lub stanowiło wyraz uznania dla osiągnięć zawodowych w naszej branży;
- Organizowanie od ponad 10 lat seminarium pod nazwą „Forum Monitoringu Polskiego”. Jest to przedsięwzięcie cieszące się wielkim zainteresowaniem w branży i poza nią. Uzasadniamy to tym, że monitoring jest lokomotywą rozwoju branży alarmowej. Rosnące zainteresowanie tematem świadczy o potrzebie popularyzowania tej wiedzy w całym naszym środowisku.
- Ustanowienie i prowadzenie przez nas od 1993 r. Ogólnopolskiego Konkursu „Polski Mistrz Techniki Alarmowej”. Obecnie rozpoczęliśmy przygotowania do już XII edycji Konkursu. Sprawdził się on jako sposób przeglądu i popularyzowania najnowszych osiągnięć technicznych w branży ochrony mienia. Wpisał się także w kalendarz targów Securex, podczas których ogłaszane są jego wyniki i uroczyście wręczane nagrody.
- Ustanowienie, w 2003 roku, Nagrody „Za publikację fachową w prasie branżowej”. Nagradzamy fachowców publikujących w prasie branżowej artykuły cieszące się największym zainteresowaniem odbiorców.
- Stały udział w Międzynarodowej Wystawie Zabezpieczeń Securex, od początku istnienia Stowarzyszenia. Nasze stoisko na Targach jest miejscem, w którym udzielamy informacji o naszym samorządzie, działalności rzeczoznawczej oraz prezentujemy laureatów Konkursu „Polski Mistrz Techniki Alarmowej”. 
- Nadawanie certyfikatów Stowarzyszenia firmom reprezentowanym przez członków Stowarzyszenia, jako potwierdzenie wiarygodności firmy, staje się coraz bardziej popularne  w branży alarmowej. Opiera się na wprowadzonym Kodeksie Honorowym i Etycznym Stowarzyszenia.
- Prowadzenie stałej współpracy, od grudnia 2003 r., z innymi samorządami branżowymi w ramach Unii Polskich Organizacji Branży Ochrony (UPOBO). Wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Ochrona, Polską Izbą Ochrony Osób i Mienia (PIOOiM), Polską Izbą Systemów Alarmowych (PISA) oraz Polskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Serwisów Kluczowych opracowujemy uwagi do kolejnych projektów nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia, zgłaszając je jako jednolite stanowisko branży. Wspólny głos jest nieporównanie silniejszy niż pojedyncze głosy poszczególnych organizacji. Wiemy już że w sprawach ważnych możemy liczyć na poparcie pozostałych organizacji, szczególnie w sprawach reprezentowania naszych interesów wobec władz.
- Wpływanie na kształt Ustawy „O ochronie osób i mienia”. Nasze Stowarzyszenie brało udział w kolejnych pracach nad nowelizacją ustawy  „O ochronie osób i mienia”. Niestety, nie wszystkie nasze propozycje  uwzględniono. Liczymy na dalsze poparcie dla naszych wniosków rozszerzających wpływy samorządu zawodowego na działalność gospodarczą, określaną w tej ustawie.
- Współpraca z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, prowadzona od wielu lat na różnych polach. Jest to m.in. prowadzenie przewodów specjalizacji zawodowej inżynierów i techników, ale także umacnianie roli samorządu zawodowego, zawodu inżyniera i technika. Nasi przedstawiciele działają w licznych Komisjach i Komitetach Federacji, ostatnio - w nowej Głównej Komisji Młodzieży. Oceniamy, iż  działalność tej Komisji NOT będzie miała duży wpływ na najmłodsze pokolenie inteligencji technicznej, sprawi iż zwiększy się zainteresowanie absolwentów uczelni i szkół technicznych wstępowaniem do stowarzyszeń naukowo-technicznych.
- Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą. Z naszej inicjatywy, od października 2005 roku działa w strukturach KIG, Komitet Bezpieczeństwa Biznesu. Jego podstawowym celem jest rozszerzenie funkcji samorządowej Krajowej Izby Gospodarczej o nowy, niesłychanie ważny i aktualny temat, jakim jest ochrona polskiej przedsiębiorczości przed destruktywnym wpływem różnych, coraz liczniej pojawiających się zagrożeń cywilizacyjnych i gospodarczych. Do Komitetu zaproszono przedstawicieli różnych środowisk samorządowych KIG oraz ekspertów współdziałających instytucji, których działania mają przynieść efekty w realnej poprawie warunków bezpieczeństwa biznesu w Polsce. Wyrażamy nadzieję, że problematyka bezpieczeństwa biznesu reprezentowana przez nas w KIG znajdzie stosowne uznanie w aktualnej polityce Rządu.
- Współpraca z Policją i MSWiA, prowadzona od początku istnienia Stowarzyszenia. Z MSWiA współpracujemy przy tworzeniu nowego kształtu ustawy „O ochronie osób i mienia”, a z Policją podejmujemy wspólne działania z zakresu profilaktyki kryminalnej, realizując różne akcje np. programu „Bezpieczna Polska”. Byliśmy i jesteśmy współorganizatorami licznych konferencji i wystaw na terenie całego kraju.
- Od 1994 roku nasi Rzeczoznawcy, powoływani przez Komendantów Wojewódzkich Policji, uczestniczą w pracach komisji egzaminacyjnych na licencje pracowników ochrony fizycznej. Ich praca w komisjach jest całkowicie bezinteresowna i szczególnie ważna dla wdrażania u pracowników ochrony fizycznej właściwego podejścia do używania środków technicznej ochrony w ich przyszłej pracy zawodowej.
- Podejmujemy konkretne starania o uzyskanie właściwego zapisu o naszym zawodzie i opracowania jednolitych dla niego wymagań kwalifikacyjnych. Główny Urząd Statystyczny zakończył prace związane z przygotowaniem nowej klasyfikacji wyrobów i usług. Na nasz wniosek, w projekcie nowej  klasyfikacji przewidziano odpowiedni znak kwalifikacyjny do naszych potrzeb. GUS przyjął zgłoszoną przez nasze Stowarzyszenie uwagę o doprecyzowanie klasy 43.21.10 „Wykonywanie instalacji elektrycznych”. Podział został uwzględniony w brzmieniu:
43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, z wyłączeniem instalacji służących bezpieczeństwu
43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych  służących bezpieczeństwu.
Traktujemy to jako pierwszy krok na drodze ustanowienia naszego zawodu w Polsce.
5. Dzisiaj, po 15 latach możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. Te wszystkie lata potwierdziły, że skutecznie reprezentujemy interesy zawodowe naszych członków, a także działamy na rzecz całej branży zabezpieczeń. Zajmujemy wysoką pozycję wśród innych organizacji samorządowych w Polsce.
6. Początkowo sami budowaliśmy swoją pozycję. Teraz, prezentując nasze stanowisko wobec władz, w ważnych dla nas sprawach, możemy liczyć na poparcie UPOBO, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) oraz wielu zaprzyjaźnionych instytucji. W dążeniu do celu, jakim jest rozwój naszej branży, dla dobra społeczeństwa, osiągamy dzięki jedności działań niespotykaną siłę.
7. Dlatego też należą się serdeczne słowa podziękowania za pomoc, współpracę i wsparcie dla:
- Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
- Krajowej Izbie Gospodarczej,
- Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu,
- Policji,
- Wojsku Polskiemu,
- Międzynarodowym Targom Poznańskim,
- Organizacjom branżowym: Polskiej Izbie Ochrony Osób i Mienia, Polskiemu Związkowi Pracodawców Ochrona, Polskiej Izbie Systemów Alarmowych, Polskiemu Stowarzyszeniu Licencjonowanych Serwisów Kluczowych, z którymi współpracujemy w ramach Unii Polskich Organizacji Branży Ochrony,
- Prasie branżowej.
Dzięki współpracy z tymi i innymi organizacjami oraz instytucjami nasz sukces w następnym 5-leciu może być jeszcze pełniejszy, czego nam i Państwu życzę.
8. Wyrażamy głęboki szacunek wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, którzy uczestniczą w tworzeniu historii naszej organizacji i rozwoju branży technicznej ochrony osób i mienia w Polsce.
9. Sobie życzmy sukcesów na przyszłość, bo wiele nowych wyzwań przed nami.

Do zobaczenia na następnym jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Polalarm – w tak miłym gronie.
Bogdan Tatarowski
prezes zarządu Polalarm

W czasie uroczystości głos zabrali:
- Zbigniew Lange - wiceprezes FSNT NOT,
- Jacek Kubielski - prezes zarządu Warszawskiego Domu Technika NOT,
- Józef Rudziński - prezes Sekcji MUZ SIMP,
- Andrzej Arendarski - prezes KIG,
- płk Andrzej Kowalczyk - Departament Ochrony Informacji Niejawnej MON,
- mł. insp. Jarosław Karabin - naczelnik Wydziału Nadzoru nad Formacjami Ochronnymi i Strażami w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego KGP,
- Tomasz Schweitzer - prezes PKN,
- Sławomir Wagner - prezes zarządu PIOOiM,
- Henryk Dąbrowski - dyrektor Biura Zarządu PISA,
- Janusz Mazurczak - dyrektor Grupy Produktów MTP.

Wiceprezes FSNT NOT wręczył panu Bogdanowi Tatarowskiemu Dyplom Uznania za jego działalność na rzecz rozwoju technicznej ochrony osób i mienia w Polsce.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej wręczył Złote Honorowe Odznaki KIG Członkom Założycielom Stowarzyszenia:
- Włodzimierzowi Paupie – wieloletniemu przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
- Andrzejowi Jurkowi – członkowi zarządu,
- Jackowi Szewczykowi – członkowi zarządu.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji wyróżnili dyplomami uznania Rzeczoznawców Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia Stowarzyszenia za ich społeczną pracę w komisjach egzaminacyjnych na licencje pracowników ochrony fizycznej oraz inną działalność wspierającą pracę Policji dla poprawy bezpieczeństwa w naszym kraju. Komenda Główna Policji wyróżniła:
1. Bogdana Tatarowskiego,
2. Tadeusza Siemieńczuka,
3. Halinę Malinowską,
4. Tadeusza Ciszewskiego,
5. Romana Staniszewskiego,
6. Andrzeja Balińskiego,
7. Cezarego Pojmaja,
8. Andrzeja Jurka,
9. Lecha Licheńskiego,
10. Sławomira Pruskiego,
11. Arkadiusza Milkę,
12. Krzysztofa Ciesielskiego,
13. Dariusza Felczaka,
14. Macieja Nowaka,
15. Jarosława Siemiątkowskiego,
16. Andrzeja Tomczaka,
17. Jerzego Górę,
18. Henryka Kucała,
19. Zdzisława Moritza,
20. Jerzego Popławskiego,
21. Rafała Brzeskiego,
22. Krzysztofa Zaparta,
23. Wojciecha Łapińskiego,
24. Krzysztofa Tyliby,
25. Piotra Makowskiego,
26. Alojzego Pawelczaka,
27. Mikołaj Wasilkowskiego,
28. Krzysztofa Borowego,
29. Marka Chromińskiego,
30. Grzegorza Kawkę.

Polski Komitet Normalizacyjny wyróżnił Dyplomami Uznania Członków Komitetu Technicznego Nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu:
1. Bogdana Tatarowskiego,
2. Andrzeja Ryczera,
3. Andrzeja Starnawskiego,
4. Maksymiliana Majerskiego.

Rada Stowarzyszenia Polalarm nadała Złote Honorowe Odznaki Stowarzyszenia członkom zwyczajnym:
1. Ryszardowi Turkowskiemu,
2. Romanowi Gwieździe,
3. Zdzisławowi Moritzowi,
4. Krzysztofowi Doczkalowi,
5. Romualdowi  Kuźmie,
6. Henrykowi Grabarczykowi,
7. Marianowi Witkowskiemu,
8. Lechowi Jóźwiakowi,
9. Krzysztofowi Mikiciukowi,
10. Rajmundowi Wiśniewskiemu,
11. Eugeniuszowi Klowanowi,
12. Ryszardowi Litwinionkowi,
13. Władysławowi Abramowiczowi,
14. Krzysztofowi Laszkiewiczowi,
15. Leonowi Gadomskiemu,
16. Andrzejowi Balińskiemu,
17. Janowi Walczakowi,
18. Stanisławowi Głazowskiemu,
19. Januszowi Grzybowi,
20. Tadeuszowi Grosikowi,
21. Grzegorzowi Kawce,
22. Mariuszowi Raczyńskiemu,
23. Ryszardowi Rawskiemu,
24. Sławomirowi Stefaniakowi,
25. Adamowi Rogalskiemu
oraz
godność członka honorowego Mirosławie Kłos – pracownicy Biura Zarządu.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali dyplomy uznania z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Polalarm, a działacze pełniący funkcje w organach statutowych oraz założyciele wyróżnieni zostali Złotymi Dyplomami Uznania.

Spotkanie zakończyło się bankietem.
Z okazji Jubileuszu Zakład Elektroniki Compas przygotował płytę „Wspomnienia”, na której znalazły się zdjęcia i filmy z wybranych imprez Stowarzyszenia organizowanych w minionych 15 latach.
Płytę oraz zdjęcia z uroczystości można oglądać na stronie Stowarzyszenia Polalarm: www.polalarm.com.pl

Opracowano na podstawie mat. firmowych Stowarzyszenia Polalarm

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony