Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Specyfikacja Techniczna CLC/TS 50131-7 zatwierdzona i opublikowana w języku polskim

Printer Friendly and PDF

pisa_logo1W dniu 12 sierpnia 2009 roku Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) ustanowił w języku polskim pierwszy arkusz normy PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe. Jednocześnie wycofał starą normę PN-E-08390-14:1993 jako sprzeczną z postanowieniami normy europejskiej.

Dla branży, a więc projektantów, instalatorów i inwestorów, oprócz pierwszego arkusza normy ważny jest również arkusz siódmy, w którym przedstawione są wytyczne stosowania danego systemu zabezpieczeń.

W dniu 31 października 2011 r. polska wersja Specyfikacji Technicznej PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 7: Wytyczne stosowania, wykonana przez PKN na zamówienie Polskiej Izby Systemów Alarmowych (projekt roboczy autorstwa Komitetu Technicznego nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu), została zatwierdzona przez prezesa PKN i opublikowana w języku polskim.

W treści wprowadzającej podkreśla się, że wytyczne stosowania mają być pomocne przy projektowaniu, instalacji, obsłudze i konserwacji systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu. Zaleca się korzystanie z wytycznych stosowania wraz z normą podstawową PN-EN 50131-1:2009.

Wiele zapisów zawartych w Specyfikacji znajduje swoje odzwierciedlenie w wymaganiach prawnych (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne). Dotyczy to m.in. poświadczenia zgodności systemu, dokumentacji i konserwacji systemów.

Kompatybilność zapisów polskich norm z serii 50131, w tym specyfikacji technicznej PKN-CLC/TS 50131-7, z treścią rozporządzenia MSWiA z 7 września 2010 r. jest dla branży zabezpieczeń technicznych dobrym przykładem na spójność wymagań polskiego prawa z zasadami sztuki opisanymi w dokumentach normatywnych.

Wytyczne mają służyć osobom odpowiedzialnym za wykonanie systemów w stopniu zabezpieczenia uważanym za odpowiedni oraz osobom odpowiedzialnym za dobór urządzeń odpowiednich do wymaganego poziomu funkcjonalności oraz warunków środowiskowych, w których urządzenia te będą pracować.

Wytyczne są uporządkowane w kolejności logicznej odpowiadającej czynnościom towarzyszącym projektowaniu i instalowaniu systemów sygnalizacji włamania i napadu.

W siedmiu głównych rozdziałach zostały zwarte wytyczne do: projektowania systemu, planowania instalacji, instalowania systemu, sprawdzania funkcjonalności i uruchomienia, dokumentacji systemu, obsługi oraz konserwacji i napraw.

Branża zabezpieczeń technicznych, po samodzielnych trudach wypełnienia luki w braku polskich wytycznych do profesjonalnego wykonywania systemów alarmowych włamania i napadu, otrzymała dokument – podręcznik współczesnej europejskiej myśli technicznej zawierający zalecenia jednakowo rozumiane przez wykonawców i zamawiających usługi zabezpieczenia technicznego zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku.

Bezpośr. inf. PISA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony