Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Certyfikat zgodności WE dla DSO ABT-Venas

Printer Friendly and PDF

ambient_logoFirma Ambient System informuje, że w związku z ustanowieniem w Polsce normy zharmonizowanej EN 54-16 „Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 16: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – Centrale”, jako pierwszy polski dostawca uzyskała prawo do wprowadzania do obrotu na terenie kraju i całej Unii Europejskiej, oraz do oznaczania oznakowaniem CE, wyrobu budowlanego służącego ochronie przeciwpożarowej ABT-Venas, jednego z najchętniej kupowanych i instalowanych systemów DSO. Certyfikat zgodności nr: CPD-1488-0132/W został wydany przez Instytut Techniki Budowlanej, posiadający jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów w Europie i dysponujący uznaną kadrą fachowców.
Na mocy dyrektywy o wyrobach budowlanych, która została implementowana do prawa polskiego w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881), norma zharmonizowana EN 54-16, dotycząca dźwiękowych systemów ostrzegawczych, określa wymogi funkcjonalne i techniczne, a także sposoby badania oraz oznakowania central DSO.

Zgodnie z przyjętą zasadą nadrzędnego traktowania norm zharmonizowanych, norma EN 54-16 zastępuje wydawane przez CNBOP na okres pięć lat aprobaty techniczne.

System ABT-Venas na przełomie kilku ostatnich lat został zainstalowany w ponad dwustu obiektach o różnorodnym charakterze użytkowym – od wysokościowych biurowców poprzez hotele i centra handlowe do obiektów sportowych włącznie.

Wśród ostatnich naszych realizacji znalazły się m. in.: hotel Hilton w Gdańsku, wysokościowiec Intraco II, stadion Lecha w Poznaniu, stadion Legii w Warszawie, a także tunel w Lalikach.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ambientsystem.pl.

Bezpośr. inf. Ambient System

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony