Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Rozmieszczenie czujek pożarowych na klatkach schodowych

Printer Friendly and PDF

Tym razem zajmiemy się w istocie prostym zagadnieniem, jakim jest nadzorowanie zamkniętej klatki schodowej stanowiącej odrębną strefę pożarową.

Nadzór klatki schodowej za pomocą czujek dymu jest zależny od jej tzw. pionowej drożności, czyli od oporów, jakie występują w czasie przemieszczania się dymu w kolumnie konwekcyjnej, wynikających z faktu istnienia obu biegów, a także odległości między biegami.

Aby umożliwić wczesną detekcję pożaru, można wstępnie przyjąć, że ukośne ustawienie obu biegów schodów i minimalna możliwa konstrukcyjnie odległość między biegami praktycznie uniemożliwiają przemieszczanie się dymu między piętrami. Takie założenie wymusza nadzór za pomocą czujek zainstalowanych na każdej kondygnacji, począwszy od najwyższej.

Rys. 1. Nadzór nad klatką schodową za pomocą czujek zainstalowanych na każdej kondygnacji

 

Rys. 2. Nadzór klatki schodowej za pomocą czujki zainstalowanej na granicznej wysokości H

 

Nie przewiduje się instalowania czujek na stropach spoczników. Takie rozwiązanie jest zalecane w normie brytyjskiej BS 5839-1 (pkt 22.2.a).

Jeżeli odległość między biegami jest odpowiednio duża, istnieje jednak możliwość przemieszczania się dymu między biegami schodów z kondygnacji na kondygnację. W krańcowym przypadku opory w przemieszczaniu się gorącego powietrza mogą być na tyle małe, że w procesie projektowania można użyć maksymalnej dopuszczalnej wysokości instalowania czujek H, a więc ok. 12 m.

Fot. 1. Klatka schodowa o niskiej drożności pionowej. Mała, mniejsza niż 50 cm, odległość między biegami w dół i w górę

 

Nasuwa się w związku z tym pytanie: jaka jest ta graniczna odległość między biegami schodów? Jedynymi wytycznymi odnoszącymi się do projektowania, które dają odpowiedź na to pytanie, są wytyczne VdS.

Według VdS 2095:2010-05(07), pkt 6.2.7.1, ta odległość (l) powinna być większa niż 0,5 m.

Niespełnienie kryterium l (el)>0,5 m wymusza na projektancie zastosowanie nadzoru na każdej kondygnacji klatki schodowej (jak na rysunku 1).

W przypadku struktur nachylonych jak schody, schody ruchome i podobne, umieszczonych w przestrzeni pomieszczenia, opiszę sposób rozmieszczania czujek w artykule dotyczącym stropów ukośnych z uwzględnieniem artykułu opisującego nadzorowanie podestów.

Jerzy Ciszewski
IBP NODEX

 

Bibliografia

  1. BS 5839-1:2002-2013 Fire detection and fire alarm systems for buildings – Part 1: Code of practice for system design, installation, commissioning and maintenance.
  2. VdS 2095:2010-05(07) VdS-Richtlinien für automatische Brandmeldeanlagen. Planung und Einbau.

 

Zabezpieczenia 4/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony