Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Certyfikowane zasilanie bram napowietrzających

Printer Friendly and PDF

Czy zastanawiali się Państwo, w jaki sposób – zgodnie z przepisami – zasilać elektrycznie bramy używane do kompensacji ubytku powietrza podczas oddymiania? Przybliżymy to zagadnienie w niniejszym artykule.

Stosowane w obiektach budowlanych bramy służą zapewnieniu sprawnej komunikacji. W czasie pożaru część z nich może służyć także do kompensacji ubytku powietrza podczas oddymiania obiektu – pełnią wówczas funkcję bram napowietrzających.

Projektanci oraz wykonawcy obiektów prawidłowo specyfikują bramy pod względem wymagań mechanicznych czy odporności ogniowej. Z napływających do firmy MERCOR zapytań wynika, że to, z czym najczęściej mają problem, to prawidłowy, zgodny z prawem dobór sposobu zasilania omawianych urządzeń. 
Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie specjalnych zasilaczy do bram napowietrzających. Urządzenia te muszą spełniać wymagania odpowiednich norm. W przypadku zasilaczy do bram będzie to norma zharmonizowana EN 12101-10 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 10: Zasilacze obowiązująca w całej Unii Europejskiej. Ta norma określa szczegółowo, w jaki sposób należy badać zasilacze. Tylko te o potwierdzonych właściwościach użytkowych, przeznaczone do zastosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła będą gwarantowały poprawną pracę przyłączonych do nich urządzeń w warunkach panujących w czasie pożaru, podczas którego może dochodzić między innymi do zapadów lub zaników zasilania, lub do obniżenia jakości podawanego prądu.

Rys. 1. Przykładowe zastosowanie zasilacza mcr Omega proF.

 

Przed wprowadzeniem zasilacza na polski rynek należy uzyskać odpowiednie świadectwo dopuszczenia potwierdzające zgodność z rozporządzeniem MSWiA z 27 kwietnia 2010 r. (pkt 12.2).

W związku z istniejącym zapotrzebowaniem firma MERCOR wprowadziła do sprzedaży zasilacz mcr Omega proF 230. Jest to urządzenie służące do niezawodnego zasilania i podtrzymywania pracy urządzeń przeciwpożarowych zasilanych napięciem 230 V lub 24 V, w tym również bram napowietrzających. Urządzenie ma za zadanie dostarczyć napięcie i moc z sieci energetycznej lub – w przypadku zaniku tego napięcia – z wewnętrznego akumulatora. Zasilacz ma moc wyjściową w zakresie od 400 W do 3000 W. Dzięki temu może zasilać urządzenia o różnych gabarytach – od małych klap, przez bramy przeciwpożarowe, aż po wentylatory jednofazowe. Przykładowe zastosowania są podane na rys. 1.

Rys. 2. Schemat układu zasilania z przetwornicą, do urządzeń przeciwpożarowych zasilanych napięciem 230 V

 

Zasilacz mcr Omega proF 230 ma kompaktową, skalowaną obudowę o wymiarach od 400x400x250 mm do 800x400x300 mm. Konstrukcja obudowy zapewnia stopień ochrony IP55, wymagany w przypadku urządzeń w aplikacjach przemysłowych, jak również w garażach, halach czy obiektach cywilnych. Zasilacz ma III klasę środowiskową, co gwarantuje poprawną pracę urządzenia w temperaturach od -25°C do +75°C.

W stanie czuwania (normalnej pracy) zasilacz mcr Omega proF 230 w sposób ciągły podaje na swoich wyjściach napięcie 24 VDC oraz 230 VAC, korzystając z zasilania podawanego z sieci elektroenergetycznej. Zasilacz buforowy zasila elementy wewnętrznej automatyki urządzenia, steruje pracą przetwornicy napięcia oraz kontroluje ładowanie i pracę wewnętrznej baterii akumulatorów. W momencie pojawienia się sygnału zewnętrznego na wejściu alarmowym zasilacza przechodzi on w stan pracy awaryjnej. Zanik napięcia podstawowego powoduje uruchomienie przetwornicy, która generuje na zaciskach wyjściowych napięcie 230 VAC. Przetwornica korzysta z energii zgromadzonej w baterii akumulatorów zasilacza. Zapewnia odcięcie zasilania przy niskim napięciu akumulatorów (ok. 21 V) w celu zabezpieczenia ich przed głębokim rozładowaniem i skróceniem ich żywotności. Czas podtrzymania bateryjnego zasilania 230 VAC zależy od mocy przyłączonych urządzeń oraz zastosowanych akumulatorów. Gdy urządzenie przeciwpożarowe jest zasilane napięciem 24 VDC, zasilacz buforowy może podawać napięcie zewnętrzne 24 V.

Schemat takiego układu jest pokazany na rys. 2.

Standardowo bramy napowietrzające są wyposażone w sterowniki dostarczane razem z bramą, które należy zasilić z wykorzystaniem zasilacza mcr Omega proF 230. Bardzo często sterowniki bramowe mają ograniczone możliwości wykorzystania własnych wejść i wyjść. Stosując zasilacz mcr Omega proF 230, można niezawodnie zasilać bramę, przyjmować zewnętrzne sygnały alarmu, przekazywać do systemów BMS budynku sygnały zwrotne o poprawności działania systemu, awarii, alarmu itd. Przykładowy schemat takiego układu jest pokazany na rys. 3.

Rys. 3. Przykładowa realizacja zasilania bramy przeciwpożarowej przez sterownik bramy

 

W praktyce stosowane jest rozwiązanie, w którym sterownik bramy jest uruchamiany z wyjścia alarmowego zasilacza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasilanie bram napowietrzających powinno być gwarantowane. Jednym ze sposobów jest stosowanie zasilaczy 230 V z akumulatorami. Urządzenia zasilające powinny zostać zbadane na zgodność z normą PN-EN 12101-10 oraz muszą spełniać wymagania rozporządzenia MSWiA z 27 kwietnia 2010 r. (pkt 12.2). Tylko urządzenia, których zgodność z wymienionymi normami jest potwierdzona, spełniają warunki dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie do zasilania urządzeń przeciwpożarowych. W ofercie firmy MERCOR znajdą Państwo takie urządzenie do zasilania m.in. bram napowietrzających. Zasilacz mcr Omega proF 230 uzyskał Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0523 oraz Świadectwo Dopuszczenia nr 2904/2017 – pkt 12.2 (zasilanie), wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Wojciech Rytlewski
MERCOR
www.mercor.com.pl

 

Zabezpieczenia 3/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony