Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Usługi ochrony – koszt czy inwestycja?

Printer Friendly and PDF

leadUsługi ochrony osób i mienia kojarzą się głównie z ochroną fizyczną i monitoringiem. W rzeczywistości oferta, jaką świadczą profesjonalne firmy ochrony, jest o wiele szersza i obejmuje ochronę fizyczną, monitoring systemów alarmowych, monitoring pojazdów (GPS), patrole interwencyjne, serwis recepcyjny, audyt bezpieczeństwa, serwis zabezpieczeń technicznych, instalacje zabezpieczeń technicznych, bezpieczeństwo pożarowe i konsultacje w zakresie bezpieczeństwa.

Usługi ochrony osób i mienia są świadczone dla różnego rodzaju klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Korzystając z tych usług, klienci mogą czuć się bezpiecznie w swoich domach i miejscach pracy, a dzięki temu skoncentrować się na najistotniejszej dla siebie działalności, np. rozwoju swojego biznesu.

Jak w każdej branży, również w tej ważne są partnerskie i trwałe relacje z klientami. Ze względu na silną konkurencję rynek wymusza na firmach ochrony, aby dostarczały coraz bardziej nowatorskich rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów ponoszonych przez klientów w związku ze świadczeniem usług w zakresie ochrony osób i mienia. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwości zaspokajania potrzeb w tym zakresie są bardzo duże; zależą jedynie od czynników ekonomicznych oraz pomysłowości architektów systemów bezpieczeństwa.

Jak czynniki ekonomiczne wpływają na sytuację w branży ochrony?

Zróżnicowanie stawek godzinowych za świadczenie usług związanych z ochroną osób i mienia powoduje, że aby biznes był rentowny, wiele firm ochrony szuka oszczędności wszędzie, gdzie to tylko możliwe. W praktyce dotyczy to najczęściej wynagrodzenia dla pracowników. Niskie wynagrodzenia są z kolei przyczyną rotacji personelu. Zatrudniając pracowników, firmy ponoszą wydatki na ich szkolenie, umundurowanie i wyposażenie – w nadziei na długotrwałą współpracę. Czasem jednak pracownicy nie odnajdują się w nowej pracy i rezygnują z niej, a wtedy poniesione przez firmę koszty się nie zwracają. Ze względu na dążenie do unikania takich strat zdarza się, że pracownicy w okresie próbnym nie otrzymują właściwego wyposażenia i pełnego umundurowania, co niekorzystnie wpływa na wizerunek danej firmy, a niekiedy całej branży ochrony. Sytuacja taka sprawia, że firmy ochrony nie zawsze są w stanie utrzymać świadczone klientom usługi na zadeklarowanym poziomie jakości, a duże rozdrobnienie rynku sprawia, że konkurencja staje się coraz bardziej agresywna. Stawki są zaniżane w wyścigu o klienta. W wyścigu tym firmy o słabszej kondycji finansowej nie są w stanie się utrzymać i w procesie konsolidacji rynku oddają pole „dużym graczom”, którzy umacniają swoją pozycję na rynku i zaczynają go kształtować.

Klienci, którzy zamierzają skorzystać z usług oferowanych przez firmy ochrony, mają możliwość wyboru między ofertami, jakie otrzymują w odpowiedzi na swoje zapytania. To właśnie na podstawie informacji, jakie w zapytaniu zawrze klient, firma ochrony dobiera rozwiązanie, które będzie spełniało postawione kryteria. Zdarza się, że najważniejszym wyznacznikiem jest cena świadczonej usługi.

Ile kosztuje bezpieczeństwo i jak to ustalić?

Z pomocą przychodzi outsourcing usług. Polega on na skorzystaniu z usług zewnętrznych podmiotów specjalizujących się w danym obszarze biznesu. W naszym przypadku chodzi o dostarczenie danej organizacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony w formie konsultacji, analiz oraz audytu. Przedstawiona w wyniku takiej pracy matryca ryzyk wraz z analizą ich wpływu na procesy biznesowe klienta pozwala szerzej spojrzeć na tę problematykę. Na podstawie poczynionych ustaleń projektuje się spójny system ochrony uwzględniający potrzeby i oczekiwania biznesowe klienta związane z obszarem bezpieczeństwa, co ma na celu zminimalizowanie zdefiniowanych zagrożeń.

Klient, wiedząc już, z jakiego rodzaju usług ochrony chce skorzystać, przygotowuje i wysyła zapytania ofertowe, które w pełni odzwierciedlają jego wymagania. Spośród firm ochrony, które odpowiedzą na jego zapytanie, wybiera najbardziej odpowiednią. Ta firma staje się jego partnerem, któremu powierza odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie obszaru związanego z bezpieczeństwem i ochroną. Dzięki temu klient zyskuje przewagę nad konkurencją, ponieważ jego zasoby są właściwie chronione.

Jakie czynniki wpływają na projektowanie systemu ochrony?

Podstawowa forma usług ochrony to oddelegowywanie pracowników do fizycznego dozorowania obiektów. Jest to najbardziej kosztowne rozwiązanie, jeśli uwzględni się cały okres trwania kontraktu na tego typu usługi, ponieważ opiera się na prostej kalkulacji: liczba roboczogodzin razy stawka. Każde zmniejszenie liczby roboczogodzin generuje określone oszczędności. Aby tego dokonać, należy wykorzystać możliwości, jakie oferują systemy zabezpieczeń technicznych, które zaprojektowane w odpowiedni sposób i dla określonych warunków są w stanie ograniczyć liczbę roboczogodzin. Prostym przykładem jest system monitoringu wizyjnego, który może obejmować określone strefy i sygnalizować każde zdefiniowane wcześniej zagrożenie. Obsługujący system operator w przypadku zasygnalizowania danego zagrożenia uruchamia określone procedury, jak np. wezwanie patrolu interwencyjnego, który po przyjeździe na miejsce zdarzenia dokonuje dalszych czynności operacyjnych. Szybkość reakcji przyczynia się do redukcji strat, a możliwość zdalnego nadzorowania procesów przez system ochrony – obniżenia kosztów stałych po stronie klienta.

Odpowiednio przygotowane procedury bezpieczeństwa stają się spoiwem łączącym poszczególne formy usług ochrony – takie jak ochrona fizyczna, ochrona doraźna i zabezpieczenia techniczne – z procesami biznesowymi. Poniesione na ten cel nakłady finansowe przestają być jedynie pozycją kosztową w budżecie klienta, a stają się inwestycją w rozwój firmy, ponieważ zdefiniowane na początkowym etapie zagrożenia przestają być ograniczeniami dla biznesu klienta.

Krzysztof Bełdycki
BRB Doradztwo Biznesowe
www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Zabezpieczenia 3/2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony