Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Największe stacje monitorowania w Europie

Printer Friendly and PDF

 

W Polsce usługi monitorowania alarmów są świadczone od ponad 25 lat. Przez ten czas znacząco ewaluowały zarówno systemy transmisji jak i obsługa alarmów. W efekcie największa polska stacja monitorowania obsługuje dziś ponad 100 tys. obiektów, a dwie kolejne osiągnęły poziom ponad 50 tys. monitorowanych obiektów.

W Stanach Zjednoczonych monitorowanie stosuje się już od 140 lat, a największe firmy mają stacje, które obsługują ponad milion obiektów. Wiedza na temat tych stacji jest ogólnie dostępna, ponieważ stowarzyszenia branżowe je certyfikują i prowadzą rankingi najlepszych usługodawców. W Europie monitorowanie alarmów jest dostępne od kilkudziesięciu lat, jednak wiedza na temat głównych graczy nie jest tak powszechna jak np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie wynaleziono ten typ usługi. W artykule zostaną przedstawione informacje zebrane podczas rozmów z szefami europejskich stacji monitorowania oraz dostawcami urządzeń i programów dla stacji monitorowania posiadającymi swoje biura w Europie.

Tab. 1. Największe stacje monitorowania w Europie

 

Największe europejskie stacje monitorują nawet ponad 500 tys. obiektów. W takich kolosach obsługą alarmów zajmuje się nawet 200 operatorów na zmianie. Są jednak tylko dwie tak duże stacje w Europie. Okazuje się, że dość trudne jest nawet osiągnięcie progu 100 tys. przyłączonych obiektów. W całej Europie jest około 20 stacji monitorowania zlokalizowanych w ośmiu krajach – w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Turcji oraz w Polsce. 

Największe stacje monitorowania

Najstarsze europejskie firmy ochrony rozpoczęły działalność 110 lat temu w Szwecji. Największe stacje monitorowania w Szwecji są w posiadaniu firm Securitas, Sector Alarm oraz Verisure. Firmy te mają także największe stacje monitorowania w Norwegii.

Największe europejskie stacje monitorowania znajdują się w Hiszpanii. Należą one do firm Verisure oraz Prosegur. Kolejną firmą obsługującą ponad 100 tys. monitorowanych obiektów w Hiszpanii jest ADT (firma z grupy Tyco). 

Największy rynek monitorowania alarmów jest we Francji. Znajduje się tu sześć stacji, które obsługują powyżej 100 tys. podłączonych obiektów. Należą one do firm EPS, Verisure, Prosegur, Delta, ADT i Stanley. Francja wyróżnia się tym, iż jako jeden z nielicznych krajów ma ustawowo ustalone minimalne stawki wynagrodzenia dla pracowników ochrony.

Najbardziej zaawansowane usługi monitorowania w Europie są świadczone w Holandii. Znajdują się tu trzy stacje monitorujące około 100 tys. obiektów. Ich właścicielami są UTC (SMC), Securitas oraz Trigion. Holandia jest jednym z czterech krajów w Europie (wraz z Francją, Hiszpanią i Wielką Brytanią), w których obowiązkowo stosuje się weryfikację alarmów w celu ograniczenia liczby interwencji w przypadku alarmów fałszywych.

Anglia jest kolejnym krajem, w którym znajdują się największe stacje monitorowania. Głównymi graczami w Anglii są Chubb (UTC), ADT (Tyco) oraz G4S. Charakterystyczne jest tam zamiłowanie do korzystania ze sprawdzonych rozwiązań. Z tego względu do transmisji najczęściej wykorzystuje się linie telefoniczne, a GSM nadal jest na marginesie. 

Tab. 2. Firmy monitorujące najwięcej obiektów w Europie

 

Działalność międzynarodowa – regiony używające wspólnych lub podobnych języków

Porównując stacje monitorowania, należy zauważyć, że część z nich obsługuje więcej niż jeden kraj. Można wyróżnić kilka regionów, w których używane są te same lub podobne języki: 

  • Skandynawia (Szwecja, Norwegia, Dania),
  • Beneluks (Holandia, Belgia, Luksemburg),
  • Hiszpania, Portugalia.

We wspomnianych krajach najwięksi gracze dokonują optymalizacji kosztów, uruchamiając główną stację monitorowania w jednym kraju oraz zapasową w innym kraju. Przykładem może być Sector Alarm, który główną stację ma w Norwegii, a stację zapasową w Szwecji. Podobnie jest w przypadku firm Securitas i Stanley Security.

Największe firmy w Europie

Skandynawska firma Securitas jest najstarszą spośród firm zajmujących się ochroną w Europie i jedną z dwóch największych na świecie. Securitas ma również najwięcej stacji monitorowania w Europie. Na terenie Europy Securitas monitoruje ponad 600 tys. obiektów. Firma ta odegrała znacząca rolę w historii monitorowania alarmów w Europie. Wywodzą się z niej Group4 (obecnie G4S) oraz Securitas Direct (obecnie Verisure). 

G4S ma duże stacje monitorowania zlokalizowane w Dani, Holandii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Jest to firma, która wycofała się z części rynków (między innymi z Polski, Szwecji, Norwegii i Finladnii oraz Niemiec).

Securitas Direct (Verisure) powołano w 1988 roku do obsługi małych obiektów (klienci indywidualni, mały handel i SOHO). W roku 2006 firma weszła na giełdę, a w 2008 została dokapitalizowana przez fundusz inwestycyjny EQT. Od tego czasu realizowała agresywne plany handlowe dotyczące zdobywania rynku usług monitorowania w kolejnych krajach. Plany powiodły się i obecnie jest to największa firma obsługująca ponad dwa miliony monitorowanych obiektów. Verisure wyróżnia się tym, że zaprojektowało i wyprodukowało własny bezprzewodowy system alarmowy.

Kolejną firmą wartą wspomnienia jest ADT. Zajmuje się ona monitorowaniem od momentu wynalezienia telegrafu elektrycznego. ADT obsługuje na świecie około dziesięciu milionów obiektów. Większość przyłączonych obiektów znajduje się w Stanach Zjednoczonych, ale mimo to w Europie jest jednym z głównych graczy. Kilka lat temu firma wycofała się z Europy Wschodniej.

Tab. 3. Programy obsługi alarmów, z których korzystają najwięksi gracze w Europie

 

Innym dużym graczem jest firma Prosegur. Firma ta do niedawna koncentrowała się na rynkach hiszpańskojęzycznych i największą aktywność wykazywała w Ameryce Południowej. Niemniej ostatnio rozszerza zakres działalności o kraje europejskie. Dwa lata temu badała polski rynek, angażując się w rozmowy handlowe z największymi polskimi firmami z branży.

Szybkie tempo rozwoju terytorialnego można zauważyć w firmie UTC Fire & Security. Wielu osobom firma ta kojarzy się z rynkiem zabezpieczeń technicznych, jednakże jedna z jej spółek zależnych, firma Chubb, umacnia pozycję jednego z liderów na rynku usług monitorowania. Utrudnieniem może być to, że w różnych krajach UTC posiada różne marki, np. w Wielkiej Brytanii jest to Custodian, a w Holandii SMC. Godne uwagi jest również to, że UTC jest właścicielem praw do programu MasterMind służącego do obsługi stacji monitorowania.

Innym ważnym graczem, praktycznie nieznanym na rynku polskim, jest firma Stanley Security. Firma ta może kojarzyć się wielu osobom z elektronarzędziami, ale od wielu lat jest to jeden z czołowych globalnych dostawców usług ochrony oraz nadzoru medycznego (ang. healthcare). 

Programy używane przez największe stacje monitorowania alarmów

Porównując stacje monitorowania, trudno pominąć programy służące do obsługi alarmów. Pierwsze programy pojawiły się 35 lat temu. Było to następstwem pojawienia się komputerów osobistych i spowodowało rozwój stacji monitorowania.

Jednym z programów, który istnieje od początku ery komputerów osobistych, jest MASterMind firmy MAS (obecnie UTC). Program ten osiągnął duży sukces rynkowy i w efekcie był wybierany przez największe na świecie stacje monitorowania. W Europie był mało popularny ze względu na brak lokalnego wsparcia technicznego, jednak od kilku lat zajmuje się nim jedno z trzech centrów rozwoju zlokalizowane w Polsce, a za jego sprzedaż i wsparcie odpowiada holenderska firma ENAI (znana z własnych programów dla stacji monitorowania).

MASterMind jest dziś używany w wielu stacjach monitorowania w Europie. Firmy działające globalnie, takie jak ADT czy Securitas, mają podpisane z UTC międzynarodowe umowy ramowe i wprowadzają MASterMinda jako standard we wszystkich krajach. Firmy te posiadają własne działy wsparcia technicznego do obsługi programu. MASterMind jest użytkowany także w stacjach firm Prosegur, Stanley i firm należących do koncernu UTC, takich jak Chubb czy SMC. 

Należy wspomnieć o programie firmy IBS. Program ten jest rozwijany w wersji amerykańskiej (SBN), przeznaczonej dla bardzo dużych stacji, i w wersji europejskiej (InterView), przeznaczonej do obsługi skandynawskich stacji firm Securitas, ISS, Falck czy Sector Alarm. Największa europejska firma monitorująca (Verisure) korzysta z amerykańskiej wersji programu. Z tego względu uruchomiono w Hiszpanii oddział firmy IBS, aby móc obsługiwać Verisure w Europie. 

Warto wspomnieć również o europejskich programach. Jednym z nich jest popularny w Wielkiej Brytanii Sentinel Plus firmy Monitor, który doceniły firmy ADT oraz G4S. Kolejnym jest Safecon duńskiej firmy Alcensoft, która od 25 lat pisze programy na potrzeby skandynawskich stacji monitorowania firmy G4S. Jeszcze inne to M1 i F1 firmy ESI, używane we francuskich, hiszpańskich oraz włoskich stacjach monitorowania.

Podsumowanie

Polskim stacjom monitorowania bliżej do rozwiązań europejskich niż amerykańskich. Rozwój usług monitorowania rozpoczęliśmy dziesięć lat później i przeskoczyliśmy pewne etapy (np. monitorowania poprzez linie telefoniczne), ale inne są jeszcze przed nami (np. dalsza konsolidacja rynku, outsourcing usług monitorowania dla krajów sąsiednich i z dawnego bloku wschodniego). Wielu osobom wydawało się, że europejski rynek monitorowania koncentruje się głównie w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii oraz w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii, jednak Polska dołączyła do ścisłej czołówki największych rynków usług monitorowania. Mimo to chciałbym przestrzec przed kopiowaniem „w ciemno” modeli zagranicznych. Firmy ADT oraz G4S wycofały się z naszego rynku, a Prosegur na razie wstrzymał swoje wejście. Warto jednak znać głównych graczy, ich usługi i narzędzia oraz umieć wybrać to, co się sprawdza. 

Daniel Kamiński

alertcontrol.pl

 

Zabezpieczenia 2/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony