Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Winkhaus blueSmart – nowa generacja elektronicznej kontroli dostępu

Printer Friendly and PDF

Koncepcja systemu blueSmart narodziła się kilkanaście lat temu. Projekt, który wtedy stworzyła grupa specjalistów z firmy Winkhaus, był odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na prosty w obsłudze, łatwy w montażu, a przede wszystkim niezawodny i tani w eksploatacji system kontroli dostępu.

Oczywiście 150-letnie doświadczenie w produkcji mechanicznych systemów zabezpieczeń miało duży wpływ na koncepcję systemu – działanie poprzednika dzisiejszego blueSmarta, urządzenia o nazwie blueChip, bazowało na wykorzystaniu wkładek i kluczy. Od początku założenie twórców z Winkhausa było jasne: elektroniczny system kontroli dostępu ma w przyszłości bezboleśnie zastąpić mechaniczne systemy master key, eliminując ich najpoważniejsze wady i oferując dodatkowe właściwości, których nie mogą mieć urządzenia mechaniczne.

Podstawowym elementem systemu blueSmart są wkładki, oczywiście w pełni zgodne wymiarowo z ich mechanicznymi odpowiednikami. Wkładki mają własne zasilanie, które zapewnia ich bezawaryjną pracę przez kilka lat. W zależności od wersji wkładki oraz częstotliwości użyć baterie umożliwiają zasilanie nawet przez dziesięć lat. W zależności od tego, czy instalujemy system blueSmart w drzwiach zewnętrznych czy wewnętrznych, należy zastosować odpowiednią wkładkę. Wkładki obu typów są oferowane przez firmę Winkhaus. To zróżnicowanie bierze się z faktu, że w przypadku drzwi zewnętrznych wpływ niskich temperatur znacznie obniża sprawność baterii – wkładki do nich wyposaża się w bardziej wydajne baterie o większej pojemności.

Fot. 1. blueSmart firmy Winkhaus to elektroniczny system wkładek otwieranych kluczem

 

Wyposażenie wkładek w baterie umożliwiło opracowanie klucza pasywnego, czyli pozbawionego własnego zasilania. Klucz blueSmart zawiera w swej strukturze transponder RFID, za pomocą którego jest identyfikowany przez wkładkę. Bezprzewodowa transmisja danych między wkładką a kluczem umożliwia nie tylko rozpoznawanie identyfikatora, ale również przenoszenie na klucz danych z wkładki. Wkładka zawiera bowiem w swej strukturze pamięć 2000 ostatnich zdarzeń. Przechowywane są informacje nie tylko o użytych we wkładce kluczach, ale również o prawach dostępu tych kluczy oraz dacie i godzinie wystąpienia zdarzenia, ponieważ każda wkładka blueSmart ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego. Oprócz informacji o zdarzeniach wkładki zapisują na kluczu również informacje o stanie baterii oraz o sumarycznej liczbie otwarć w trakcie korzystania z danej baterii.

Klucz jako identyfikator w systemie blueSmart umożliwia zróżnicowany w czasie dostęp do wkładek. Zależnie od wersji oprogramowania, na kluczu można zapisać kilka profili czasowych z kilkudziesięciu dostępnych. W ten sposób z dokładnością do 15 minut można ograniczyć prawa dostępu dla poszczególnych użytkowników do określonych godzin w konkretne dni tygodnia. Możliwe jest umieszczenie na kluczu uprawnień do dostępu, które będą ważne dopiero od konkretnego dnia, do konkretnego dnia lub w jakimś ustalonym okresie – kiedy indziej klucz nie będzie aktywny. Oczywiście zmiany w prawach dostępu czy zmiany czasu ważności klucza są możliwe do przeprowadzenia w dowolnej chwili, bez ograniczeń. Także wszystkie profile czasowe mogą być dowolnie konfigurowane i wielokrotnie modyfikowane.

Fot. 2. Poprzez czytnik online klucze użytkowników komunikują się z oprogramowaniem

 

Jednym z najważniejszych elementów systemu blueSmart firmy Winkhaus jest czytnik online. To urządzenie jest punktem dostępowym na stałe podłączonym do serwera w firmie. Jego zadaniem jest umożliwienie komunikowania się kluczy użytkowników z oprogramowaniem, za pomocą którego nadawane są prawa dostępu. Klucze użytkowników pośredniczą w wymianie informacji pomiędzy czytnikiem on-line a wkładkami. Takie bezprzewodowe połączenie oprogramowania z wkładkami za pomocą kluczy jest nazywane siecią wirtualną. Taką sieć współtworzą komponenty systemu, czyli wkładki i klucze, które de facto pracują offline, ale dzięki użyciu transponderów RFID nabywają cech urządzeń online.

Fot. 3. Wkładki blueSmart mają identyczne wymiary jak powszechnie stosowane wkładki mechaniczne

 

Praca systemu blueSmart w praktyce wygląda następująco. Administrator wprowadza do oprogramowania wszystkie komponenty systemu. Lista wkładek z przypisanymi do nich drzwiami oraz lista kluczy z przydzielonymi do nich nazwiskami użytkowników tworzy w programie matrycę praw dostępu. Ustalanie uprawnień klucza sprowadza się do zaznaczenia pola na skrzyżowaniu kolumny (użytkownik) z wierszem (drzwi) i uwzględnienia ewentualnych profili czasowych. Tak przygotowany plan praw dostępu jest wysyłany do czytnika online, umieszczonego z reguły przy wejściu do budynku. Po zbliżeniu swojego klucza do czytnika użytkownik uzyskuje prawa dostępu na określony czas, na przykład na jeden dzień. Po tym czasie klucz przestaje działać i należy go ponownie aktywować w czytniku. Zorganizowana w ten sposób komunikacja z kluczem pozwala efektywnie zarządzać prawami dostępu. Każdy kontakt klucza z czytnikiem skutkuje również transmisją danych z klucza do czytnika. Dane te to informacje o zdarzeniach z wkładek używanych wcześniej oraz o stanie baterii znajdujących się w tych wkładkach. Wszystkie informacje są zapisywane w bazie danych na serwerze. Administrator może w dowolnej chwili przeglądać informacje o zdarzeniach z całej historii oraz segregować je, przyjmując jako kryteria czas wystąpienia zdarzenia i to, jakiego użytkownika i drzwi ono dotyczy.

W przypadku zgubienia klucza administrator blokuje go w oprogramowaniu zarządzającym systemu blueSmart, a informacja o tym natychmiast pojawia się w czytniku. Od tego momentu każdy klucz zbliżony do czytnika oprócz własnych praw dostępu pobiera również polecenie blokowania zgubionego klucza. Informacja jest przenoszona do każdej wkładki, która jest otwierana „poinformowanym” o blokadzie kluczem. Wkładki, które odebrały informacje o zablokowanym kluczu, przekazują je do innych kluczy. W ten sposób informacja o blokadzie klucza błyskawicznie roznosi się w systemie.

Fot. 4. Zaletą systemu blueSmart jest brak okablowania, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla obiektów modernizowanych

 

Czasowa ważność klucza, która wymusza cykliczne aktywowanie go w czytniku, może być w niektórych przypadkach niepożądana. Oprogramowanie sterujące systemem blueSmart pozwala na ustawienie parametrów uprawnień klucza tak, by jego ważność nie wygasała. Podobnie jest w przypadku wkładek – jeśli użytkownik musi otworzyć drzwi bądź furtkę, która znajduje się przed punktem dostępowym, w którym aktywowany jest klucz, taką wkładkę określa się w programie jako „ignorującą” czasową utratę ważności klucza.
Uzupełnieniem systemu blueSmart są czytniki offline. Urządzenia te, konfigurowane podobnie jak wkładki, służą do sterowania innymi urządzeniami elektrycznymi. Po zbliżeniu uprawnionego klucza czytnik może załączyć elektrorygiel w drzwiach wejściowych, podnieść szlaban na parkingu bądź aktywować lub dezaktywować alarm. Identyfikatorem użytkownika może być w tym przypadku nie tylko klucz, ale również karta bądź brelok blueSmart.
Klucze systemu blueSmart są całkowicie bezobsługowe i bardzo trwałe. Winkhaus przewidział możliwość instalacji w kluczu dodatkowego transpondera. Dzięki niemu klucz może obsługiwać również inne systemy kontroli dostępu, w których wykorzystuje się identyfikatory RFID. Programiści z firmy Winkhaus zadbali również o zintegrowanie oprogramowania systemu blueSmart z popularnymi systemami hotelowymi.

Wkładki systemu blueSmart świetnie nadają się do obiektów zabytkowych i modernizowanych ze względu na ich dyskretny, prosty styl, brak konieczności instalacji dodatkowego okablowania i łatwość instalacji. System blueSmart firmy Winkhaus pozwala więc stworzyć wydajny, łatwy w zarządzaniu i tani w eksploatacji nowoczesny system kontroli dostępu, odpowiedni zarówno dla małych jak i bardzo dużych obiektów. W porównaniu do mechanicznych systemów dostępowych korzyści wynikające z użytkowania elektronicznego systemu blueSmart to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i niskie koszty funkcjonowania.

Miron Łukaszczyk
Winkhaus Polska

 

Zabezpieczenia 2/2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony