Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

KaDe Premium Plus

Printer Friendly and PDF

Aktualnie w ofercie firmy AAT Holding znajdują się dwa programy nadzorcze do kontrolerów KaDe – KaDe Lite i KaDe Premium. Przygotowywana obecnie nowa wersja pod nazwą KaDe Premium Plus zastąpi oba te programy.

Programy KaDe Lite i KaDe Premium są bardzo podobne i były opisywane w niniejszym czasopiśmie. Zasadniczą różnicą pomiędzy nimi jest lista kontrolerów. KaDe Lite współpracuje tylko z jednym typem kontrolera – KZ-1000 z portem RS485, natomiast KaDe Premium z czterema – KS-1012/24-RS/IP. KaDe Premium Plus zastąpi oba te programy i będzie obsługiwał sześć modeli kontrolerów KaDe – KS-1012-RS, KS-1012-IP, KS-1024-RS, KS-1024-IP, KZ-1000-IP-U i KZ-1000-IP-M. Pierwsze cztery to znane z wersji Premium standardowe kontrolery z portami IP lub RS485. Dwa ostatnie to dwie wersje kontrolera zintegrowanego z portem IP. Jego opis znajduje się w dalszej części artykułu. KaDe Premium Plus będzie bardzo wygodnym rozwiązaniem dla instalatorów i klientów. Dzięki temu, że obsługuje wszystkie typy kontrolerów, możliwe jest projektowanie systemów mieszanych, wykorzystujących zarówno kontrolery standardowe, jak i zintegrowane. To powoduje, że system jest bardziej elastyczny i sumarycznie tańszy, ponieważ w zależności od struktury całego systemu oraz wzajemnego rozmieszczenia przejść jedno- i dwustronnych można użyć najbardziej odpowiedniego modelu do kontroli danego przejścia. Dla przykładu – do zestawu dwóch bramek dwukierunkowych najlepiej użyć kontrolera standardowego KS-1024-RS lub KS-1024-IP, który jest wyposażony w cztery porty czytników. Do dwóch położonych blisko siebie przejść najlepszy będzie kontroler standardowy KS-1012-RS lub KS-1012-IP. Z kolei do pojedynczych przejść kontrolowanych dwustronnie najbardziej odpowiednim i najtańszym rozwiązaniem będzie kontroler zintegrowany KZ-1000-IP-U lub KZ-1000-IP-M.

Rys. 1. Struktura systemu KaDe Premium Plus

Są to przykłady najbardziej efektywnego wykorzystania mieszanej struktury systemu KaDe Premium Plus. Przykładowy schemat blokowy tego systemu jest przedstawiony na rys.1. Pokazane są na nim wszystkie możliwe kombinacje z użyciem magistrali RS485 oraz fragmenty systemu, w którym wykorzystane są kontrolery standardowe i zintegrowane z portami IP, podłączone bezpośrednio do istniejącej struktury sieciowej obiektu lub do własnego, wydzielonego switcha. Nowe systemy będą realizowane tylko z wykorzystaniem nowego programu KaDe Premium Plus i dowolnych kontrolerów z przedstawionej powyżej listy.

Istniejące systemy z programem nadzorczym KaDe Premium i zawierające kontrolery standardowe KS-1012-RS lub KS-1024-RS, lub KS-1012-IP, lub KS-1024-IP mogą zostać zaktualizowane do wersji KaDe Premium Plus i być rozbudowywane z wykorzystaniem tych czterech oraz dwóch nowych modeli. Istniejące systemy z programem nadzorczym KaDe Lite nie mogą zostać zaktualizowane do wersji KaDe Premium Plus i mogą być rozbudowywane tylko z wykorzystaniem obecnego modelu kontrolera KZ-1000.

Kontroler KZ-1000-IP

Jak już wspomniałem, nowa wersja programu KaDe Premium Plus wprowadza możliwość zastosowania nowego modelu kontrolera – KZ-1000-IP. Jest to uniwersalny kontroler zintegrowany, który może pracować w trybie autonomicznym lub sieciowym. Ma obudowę taką jak dotychczasowy model KZ-1000.

Fot. 1. Kontroler KZ-1000-IP

KZ-1000-IP to kontroler jednego przejścia. Przejście może być kontrolowane jedno- lub dwustronnie. Aby umożliwić kontrolę dwustroną, należy dołączyć do portu kontrolera drugi czytnik (C-10-U lub C-11-M). Może to być również czytnik z klawiaturą (C-20-U lub C-21-M). Kontroler wraz z czytnikiem z klawiaturą oferuje cztery tryby identyfikacji użytkownika: karta, PIN, karta lub PIN, karta i PIN. Każdy użytkownik może mieć swój indywidulany kod PIN, również w trybie autonomicznym. 32-bitowy procesor gwarantuje szybką i niezawodną pracę kontrolera, zwłaszcza w trybie monitorowania na żywo.

Kontroler KZ-1000-IP może pracować w trybie autonomicznym (programowanie za pomocą klawiatury) lub sieciowym, współpracując z programem nadzorczym KaDe Premium Plus. Urządzenie integruje w sobie moduł kontrolera jednego przejścia, czytnik kart zbliżeniowych (w standardzie 125 kHz ISO UNIQUE – model KZ-1000-IP-U – lub w standardzie 13,56 MHz MIFARE – model KZ-1000-IP-M), klawiaturę do wprowadzania kodu PIN i programowania, przycisk dzwonkowy, sygnalizator optyczny (diody LED) i akustyczny (brzęczyk) oraz czujnik antysabotażowy. Zalecany zasilacz to AWZ 200 z akumulatorem 7 Ah. Wygląd zewnętrzny kontrolera przedstawia fotografia 1.

Rys. 2. Schemat połączeń akcesoriów z kontrolerem KZ-1000-IP

Diody LED na panelu przednim, w lewym górnym rogu, sygnalizują różne stany pracy kontrolera: LED niebieski – włączone zasilanie, LED zielony – dostęp zezwolony, LED pomarańczowy – tryb programowania za pomocą klawiatury. Na tylnej ściance kontrolera znajduje się port IP do połączenia z programem nadzorczym oraz dwie szyny zaciskowe służące do podłączenia:

  • drugiego czytnika do kontroli dwustronnej (format Wiegand),
  • linii dozorowej do podłączenia czujnika stanu drzwi,
  • linii dozorowej do podłączenia przycisku wyjścia,
  • linii dozorowej do podłączenia czujki ruchu,
  • dodatkowych modułów (port komunikacyjny typu RS485),
  • zasilania (12 V, 110 mA),
  • zamka elektrycznego (wyjście przekaźnikowe NO/C/NC),
  • sygnalizatora alarmu (wyjście przekaźnikowe NO/C/NC),
  • dzwonka sterowanego za pomocą przycisku na klawiaturze.

Kontroler KZ-1000-IP jest przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń. Schemat blokowy na rysunku 2 przedstawia wszystkie możliwe akcesoria, jakie można dołączyć do tego kontrolera.

KaDe Premium Plus to godny polecenia następca poprzednich wersji programu KaDe. Podobnie jak wersje Lite i Premium jest oferowany bezpłatnie przy zakupie współpracujących z nim kontrolerów. W połączeniu z nowym kontrolerem KZ-1000-IP stanowi znakomitą propozycję dla klientów i instalatorów poszukujących tanich rozwiązań do systemu kontroli dostępu. Przy okazji w firmware'ach kontrolerów standardowych KS-1012/24-RS/IP, KS-1012-RS, KS-1012-IP, KS-1024-RS i KS-1024-IP wprowadzono zmiany poprawiające komunikację w trybie monitorowania na żywo. Nowy program producenta (firmware) dla tych kontrolerów standardowych ma oznaczenie „08”. Bardziej szczegółowe informacje techniczne dotyczące nowego programu oraz kontrolera znajdują się na naszej stronie www.aat.pl oraz w dokumentacji dołączonej do ww. produktów.

Ryszard Sobierski
AAT HOLDING

 

Zabezpieczenia 5/2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony