Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Jak chronić parkingi?

Printer Friendly and PDF

leadZablokowane wjazdy, szkody komunikacyjne, dzieci pozostawione w autach to szara codzienność osób zajmujących się ochroną parkingów oraz otoczenia budynków. Jak sobie radzić z takimi wyzwaniami? Kilka propozycji podajemy w treści artykułu.

Na początek o zagrożeniach

Każdy obiekt należy potraktować indywidualnie. Trzeba przeanalizować usytuowanie parkingu (biurowiec, baza logistyczna, galeria handlowa itp.). Dużą rolę odgrywa otoczenie obiektu, liczba wjazdów/wyjazdów, liczba aut korzystających z parkingu, występowanie zaułków lub przegród architektonicznych, obecność lub brak ogrodzeń itp. Zawsze należy uwzględnić godziny funkcjonowania obiektu, godziny szczytu, procedury postępowania obowiązujące ochronę po godzinach pracy i wiele innych czynników.

Na parkingu może dojść do kradzieży (na szczęście jest ich coraz mniej). Najwięcej jest kradzieży o znikomej szkodliwości społecznej, czyli kradzieży znaczków, lusterek, kołpaków, tablic rejestracyjnych itp., które bardzo irytują właścicieli aut. Dotkliwe są również kradzieże rzeczy pozostawionych w samochodach, czyli telefonów, laptopów, torebek, paczek, dokumentów itp.

Na parkingach powodowane są szkody komunikacyjne. Częste i bardzo trudne do wykrycia są uszkodzenia mienia spowodowane przez nieodpowiedzialnych kierowców, którzy podczas parkowania, wjazdu lub wyjazdu z parkingu uszkadzają inne auta, elewacje budynków, elementy ogrodzenia itp. Na parkingach mogą zdarzyć się zatory. Największym utrudnieniem jest brak wyobraźni kierowców, którzy w godzinach szczytu blokują wjazd lub parkują w miejscach dostaw lub odbioru śmieci. Może to spowodować olbrzymie korki, spóźnienie się nawet kilku tysięcy osób do pracy, a co za tym idzie pośpiech, irytację, szkody komunikacyjne i ewentualne roszczenia jako wynik tych szkód.

Mimo iż Polacy nie posiadają temperamentu Włochów czy Hiszpanów, to po wejściu do samochodu wielu kierowcom często „gotuje się krew”. Czasem dochodzi nawet do rękoczynów i związanych z nimi uszkodzeń ciała.

Dużym wyzwaniem są gwałtowne zmiany pogody, opady czy zmiany temperatury. Kałuże, zalania, wybijające studzienki, zwały śniegu, lód na drodze – wszystko to wpływa na organizację ruchu oraz ryzyko szkód.

Pomimo kampanii edukacyjnej nadal zdarza się, że kierowcy pozostawiają dzieci albo zwierzęta w pojazdach. W trakcie upału może dojść do odwodnienia i omdlenia. Pozostawienie włączonego silnika dla podtrzymania działania klimatyzacji jest najczęściej źródłem kolejnych kłopotów, gdyż umożliwia nieplanowaną zmianę biegów, a skutkiem tego mogą być szkody komunikacyjne oraz obrażenia ciała.

Najpoważniejsze w skutkach są napady i porwania. Może do nich dojść na parkingach VIP oraz w sąsiedztwie kas, banków itp. W trakcie napadów i porwań mogą zostać pokrzywdzeni postronni przechodnie.

Jeśli w okolicy odbywa się giełda samochodowa, to w jej przeddzień mogą ginąć kołpaki i lusterka. Jeśli w pobliżu jest szkoła, to możliwa jest wzmożona kradzież znaczków firmowych samochodów. Jeżeli w okolicy jest baza magazynowa obsługująca duże tiry, to mogą tworzyć się zatory komunikacyjne.

Koszmarem dla każdego zarządcy obiektu są roszczenia odszkodowawcze będące następstwem zdarzeń na terenie parkingu oraz w bezpośrednim otoczeniu budynków. Ich skutkiem jest konieczność likwidacji szkód, zebrania dokumentacji, wysłuchania wyjaśnień stron itd. Na szczęście występowanie tych możliwych, opisanych wyżej zdarzeń, a w ich konsekwencji roszczeń, można znacznie ograniczyć.

O roli techniki

Podstawowym działaniem jest właściwa organizacja. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie stref parkingowych, wyróżnienie ciągów komunikacyjnych, oznakowanie kierunku jazdy, zaznaczenie obszarów, na które nie wolno wjechać. Można do tego wykorzystać malowane linie poziome, znaki poziome, pachołki, taśmy ostrzegawcze itp.

Następnie określa się uprawnienia osób i pojazdów do przebywania w poszczególnych strefach w zależności od pory dnia. Niezbędne będzie stworzenie wykazów aut, systemu przepustek oraz wprowadzenie identyfikatorów (dla osób lub pojazdów w zależności od charakteru obiektu).

Elementami wspomagającymi organizację ruchu pieszego i kołowego, podwyższającymi poziom bezpieczeństwa, są zabezpieczenia mechaniczne. Do najpopularniejszych należą szlabany, bramy oraz kolczatki. Elementy mechaniczne są napędzane siłownikami elektrycznymi w celu łatwiejszego i skuteczniejszego sterowania nimi. Systemy zabezpieczeń mechanicznych muszą być wyposażone w czujniki obecności obiektów, gdyż w przeciwnym razie mogą uderzyć w człowieka lub pojazd.

Zastosowanie zabezpieczeń elektronicznych pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów związanych z ruchem pieszym i kołowym. Ponadto pełnią one rolę ewidencyjną, a w przypadku zdarzeń o charakterze alarmowym – również ostrzegawczą. Najczęściej stosowane zabezpieczenia elektroniczne to:

  1. Systemy kontroli dostępu. Przy wjazdach i wejściach na parking montuje się czytniki i klawiatury, zaś kierowca otwiera bramę lub szlaban kartą lub kodem. Do wykrywania i identyfikacji samochodu podjeżdżającego do bramy lub szlabanu mogą być stosowane pętle indukcyjne zatopione w asfalcie, umożliwiające odczytanie identyfikatora pojazdu. 
  2. Systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Korzystają one z analizy obrazu dokonywanej przez system CCTV w celu rozpoznania numerów tablic rejestracyjnych. W systemach wykorzystuje się kamery megapikselowe i aplikacje komputerowe, za pomocą których dokonuje się identyfikacji i rozpoznania tablic. 
  3. Systemy biletowe. Są one rozszerzeniem powyższego rozwiązania o wydruk biletów/przepustek, na których w sposób jawny lub ukryty w kodzie paskowym drukowane są numery rejestracyjne oraz czas wjazdu. Systemy biletowe służą najczęściej do pobierania opłat za postój na parkingu. 
  4. Systemy sygnalizacji wolnych miejsc postojowych. Są to rozwiązania informujące o tym, czy na parkingu są wolne miejsca, oraz ułatwiające kierowcom ich znalezienie. 
  5. Systemy telewizji dozorowej. Zastosowanie kamer pozwala zdalnie nadzorować wszystkie wrażliwe miejsca i strefy. Połączenie systemu obserwacji z systemem interkomów umożliwi natychmiastową łączność z kierowcami. W przypadku roszczeń zapisy obrazów w archiwum pozwalają odtworzyć przebieg wydarzeń dla celów postępowania sądowego. 

Ostatnim elementem systemu bezpieczeństwa, który znacząco wpływa na jego efektywność i poziom bezpieczeństwa, są informatyczne systemy wspomagania decyzji. Systemy takie integrują elektroniczne systemy sterowania kontrolą dostępu, telewizji dozorowej i detekcji włamania. W tych systemach zarejestrowane są plany parkingu i otoczenia budynków. Zawarto w nich procedury postępowania, listy uprawnionych osób, wykazy pojazdów oraz historię zdarzeń.

Rola pracowników ochrony

Pracownicy ochrony odgrywają bardzo ważną rolę w całym systemie bezpieczeństwa. Nadzorują pracę systemów zabezpieczeń i realizują procedury uzgodnione z inwestorem. Weryfikują uprawnienia do wjazdu, zwracają uwagę na stan techniczny wjeżdżających pojazdów, obsługują system opłat parkingowych, zwracają uwagę na to, czy kierowcy nie zostawili otwartych okien lub drzwi w samochodach i czy w samochodach nie zostały dzieci lub zwierzęta, informują służby techniczne o usterkach, identyfikują sytuacje kryzysowe, a w przypadku ich wystąpienia podejmują działania w celu ograniczenia strat.

Pracownicy ochrony są wyposażeni w środki łączności. W sytuacji kryzysowej mogą niezwłocznie powiadomić osoby zarządzające budynkiem oraz wezwać wsparcie załóg interwencyjnych. Dodatkowo są wspierani przez operatorów BMS lub stacji monitorowania, którzy mogą zdalnie obserwować obraz z kamery w momencie, gdy pracownik ochrony jest zajęty, np. zabezpieczaniem uszkodzonego auta.

Jak poprawić bezpieczeństwo na parkingu?

Podstawowy poziom ochrony można osiągnąć poprzez działania organizacyjne (przepustki, identyfikatory, wykazy etc.) uruchomienie szlabanu oraz zatrudnienie pracowników ochrony.

Wzorcowym, ale niestety kosztownym rozwiązaniem, zapewniającym najwyższy poziom ochrony, jest kombinacja opisanych wyżej środków organizacyjnych, technicznych, elektronicznych i informatycznych, nadzorowanych przez pracownika ochrony. Dobrą praktyką jest wprowadzenie systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych, uruchomienie szlabanu i kolczatki, a także wdrożenie systemu wspierającego podejmowanie decyzji.

W obu przypadkach należy obowiązkowo uruchomić system telewizji dozorowej.

Podsumowanie

Powyższy materiał nie podaje gotowych recept, gdyż każdy obiekt jest inny. Przygotowanie propozycji systemu bezpieczeństwa wymaga wizji lokalnej, analizy zagrożeń oraz zrozumienia potrzeb inwestora. Dopiero na tej podstawie można zaproponować rozwiązania techniczne oraz niezbędną liczbę pracowników ochrony fizycznej.

Ze względu na to, że projektowanie systemu bezpieczeństwa jest złożonym i wymagającym doświadczenia procesem, zachęcamy do kontaktów wyłącznie z doświadczonymi firmami. Pozwoli to inwestorom ograniczyć straty i uniknąć rozczarowań związanych z funkcjonowaniem systemu niedostosowanego do potrzeb.

 

Daniel Kamiński
Ochrona Juwentus

 

Zabezpieczenia 4/2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony