Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych firmy GeoVision

Printer Friendly and PDF

leadOd pewnego czasu obserwujemy na polskim rynku znaczny wzrost zainteresowania systemami rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Inwestorzy, projektanci oraz integratorzy dostrzegli znaczny potencjał tkwiący w systemach wykorzystujących zaawansowaną analizę obrazu do automatycznego odczytu numerów z tablic rejestracyjnych pojazdów. Artykuł ma na celu prezentację produktów firmy GeoVision oferowanych przez wrocławskiego dystrybutora – firmę POLVISION.

W literaturze przedmiotu istnieje kilka skrótów oznaczających systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W niniejszym artykule używany będzie skrót ARTR (Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych). Poza tym można spotkać oznaczenia angielskojęzyczne: LPR – Licence Plate Recognition, ANPR – Automated Number Plate Recognition.

System ARTR analizuje treść obrazu telewizyjnego w celu:

 • wykrycia tablicy rejestracyjnej,
 • określenia odpowiedniego obszaru rozpoznania,
 • korekcji obszaru rozpoznania poprzez zastosowanie kompensacji zniekształceń geometrycznych,
 • rozpoznania pojedynczych znaków,
 • odczytu ciągu znaków,
 • zapisu odczytanych znaków,
 • reakcji w zależności od wyniku porównania rozpoznanego ciągu znaków z danymi zapisanymi w bazie danych zgodnie z zaprogramowanym algorytmem.

Źródłem obrazu telewizyjnego są specyficznie skonfigurowane kamery analogowe lub megapikselowe kamery IP.

rys1

Rys. 1. Przykład zastosowania systemu ARTR do sterowania pracą szlabanu

Wykorzystujący rozwiązania firmy GeoVision system służący do rozpoznawania i odczytu tablic rejestracyjnych może mieć wiele zastosowań – od prostych systemów sterowania szlabanami lub bramami wjazdowymi (specyficzna odmiana systemu kontroli dostępu, w którym weryfikacja uprawnienia do wjazdu jest dokonywana przez sprawdzenie numeru odczytanego z tablicy rejestracyjnej), poprzez systemy usprawniające proces profilowania/lokalizacji klientów odwiedzających centra handlowe czy systemy zarządzania ruchem na parkingach, po rozległe systemy śledzenia oraz nadzorowania ruchu w obszarach miejskich.

Typowe obszary zastosowań systemów ARTR to:

 • zarządzanie ruchem na wjazdach/wyjazdach (firmy transportowe, hotele, motele, biurowce, apartamentowce, szpitale, wspólnoty mieszkaniowe),
 • sterowanie ruchem pojazdów (systemy szlabanowe, systemy kontroli dostępu),
 • kontrola graniczna,
 • wyszukiwanie (lokalizowanie) pojazdów,
 • wypożyczalnie samochodów,
 • systemy parkingowe (centra handlowe, lotniska, parkingi wielopoziomowe),
 • systemy automatycznego poboru opłat,
 • kontrola transportu towarów (m.in. wagi, systemy wag drogowych),
 • kontrola czasu pobytu, czasu podróży oraz wyznaczanie średniej prędkości przejazdu,
 • zapobieganie kradzieży paliwa (stacje paliw),
 • sterowanie ruchem aut w centrach logistycznych,
 • tworzenie statystyki ruchu (zliczanie pojazdów, badanie miejsca zamieszkania kierowców, sprawdzanie częstotliwości przejazdów lub parkowania).
rys2

Rys. 2. System ARTR z rejestratorem GV-DVR

Systemy ARTR pozwalają wyeliminować niezbyt wygodne w użyciu systemy kontroli dostępu bazujące na kartach stykowych, kartach zbliżeniowych, pilotach i innych aplikacjach bazujących na rozwiązaniach RFID. Oprócz wyeliminowania identyfikatorów do dodatkowch zalet systemów ARTR należy skrócenie czasu identyfikacji. Proces rozpoznawania i odczytu tablic rejestracyjnych może być inicjowany przez mechanizm detekcji ruchu zaszyty w kontrolerach (GV-DSP LPR, GV-DVR, GV-NVR) jak i przez elementy zewnętrzne, takie jak czujniki ruchu, fotokomórki, pętle indukcyjne itp.

ARTR firmy GeoVision, którego centralnym punktem jest serwer z oprogramowaniem GV-ASManager, jest rozwiązaniem niezwykle przyjaznym zarówno dla instalatora, jak i dla użytkownika końcowego. Duża skalowalność umożliwia budowę zarówno  prostych systemów, złożonych z jednej lub kilku kamer, jak i rozległych, rozproszonych, składających się z kilkudziesięciu kamer, rejestratorów i serwerów wizyjnych GV-DSP LPR.

Przykładem najprostszego zastosowania ARTR jest system złożony z analogowej kamery GV-LPR CAM 10A/20A i serwera wizyjnego GV-DSP LPR, sterujący np. szlabanem/bramą wjazdową lub współpracujący z wagą samochodową (rys. 1.).

Rozwiązania bazujące na serwerach wizyjnych GV-DSP LPR są szczególnie polecane w sytuacjach, w których trudno o zapewnienie ciągłości komunikacji pomiędzy rozproszonymi punktami rejestracji a serwerem centralnym. W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem serwer wizyjny GV-DSP LPR pracuje jako autonomiczny kontroler realizujący wcześniej skonfigurowany algorytm i zapisujący wyniki rozpoznania na karcie microSD. Po przywróceniu połączenia sieciowego następuje synchronizacja danych, a wyniki rozpoznania są przesyłane do serwera centralnego.

W przypadku obiektów takich jak zakład przemysłowy, osiedle z wieloma wjazdami czy kompleks magazynowy możliwe jest zastosowanie rejestratora GV-DVR lub GV-NVR jako kontrolera systemu ARTR.

W zależności od konfiguracji i wydajności rejestrator jest w stanie obsłużyć do 32 kamer CCTV, w tym osiem kamer służących do rozpoznawania i odczytu numerów z tablic rejestracyjnych. Do rejestratora można podłączyć moduły wejścia/wyjścia i stworzyć rozległy, uniwersalny system dozoru CCTV z funkcją ARTR. Przykład konfiguracji z zastosowaniem rejestratora GV-DVR przedstawiono na rysunku 2.

rys3

Rys. 3. System ARTR – rozwiązanie hybrydowe z zastosowaniem GV-NVR lub GV-DVR oraz GV-DSP LPR

Aplikacja GV-ASManager umożliwia tworzenie rozbudowanych systemów hybrydowych, łączących rejestratory serii
GV-NVR, GV-DVR oraz GV-DSP. Ta uniwersalność pozwala na optymalne wykorzystanie wszystkich możliwości urządzeń i oprogramowania oferowanych przez GeoVision. Hybrydowy system ARTR, współpracujący z serwerami wizyjnymi GV-DSP LPR i rejestratorami GV-NVR i GV-DVR, przedstawiono na rysunku 3.

Zarządzanie funkcjami ARTR odbywa się przy użyciu aplikacji GV-ASManager. Ta prosta w obsłudze aplikacja wykorzystuje funkcje typowe dla systemów kontroli dostępu do zarządzania wszystkimi elementami systemu ARTR. Użytkownik, który zetknął się z systemami kontroli dostępu, jest w stanie bez trudu przyswoić sobie podstawowe zasady obsługi aplikacji GV-ASManager i w pełni korzystać z wielu funkcji służących do konfiguracji, zarządzania uprawnieniami i harmonogramami czasowymi itp.

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo użyteczne narzędzie GV-ASManagera, dzięki któremu można obsługiwać system z wykorzystaniem przeglądarki WWW – użytkownik ma możliwość konfigurowania systemu, przeglądania informacji o zdarzeniach, tworzenia raportów i wykonywania innych czynności, korzystając z dowolnego komputera mającego dostęp do sieci. Nie trzeba instalować w tym celu jakiejkolwiek dodatkowej aplikacji.

Wbudowany w system moduł obsługi gości może znaleźć zastosowanie np. w hotelach. Osoba, która chce wjechać do obiektu, loguje się na stronie udostępnionej przez system – podaje na niej swoje dane, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, cel i termin wizyty, numer tablicy rejestracyjnej. Wprowadzone przez gościa dane trafiają do administratora systemu bądź do pracowników recepcji lub ochrony. Obsługa decyduje, czy wprowadzić dane gościa do systemu i czy nadać mu uprawnienia do wjazdu.

Obecnie firma POLVISION intensywnie testuje systemy ARTR, w których wykorzystywane są kamery megapikselowe. Wyniki dotychczasowych testów są bardzo obiecujące. Poinformujemy o nich wkrótce, w kolejnym artykule.


Grzegorz Żuk
POLVISION
www.polvision.com.pl

Zabezpieczenia 6/2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony