Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Sukces Samsunga w świecie handlu detalicznego

Printer Friendly and PDF

W obecnych, trudnych warunkach ekonomicznych nie budzi zdziwienia, że sprzedawcy detaliczni szukają sposobów na zwrot kosztów poniesionych na inwestycje związane z instalacją systemów bezpieczeństwa. Na szczęście z pomocą przychodzi technologia i sprzedawcy detaliczni mogą obecnie czerpać korzyści z kamer, które oferują funkcje i wartości o których nie mogło być mowy jeszcze kilka lat temu. Na przykład oprogramowanie służące do detekcji twarzy oraz integracja kamer z systemami kasowymi stwarza możliwości zwalczania konszachtów między personelem a nabywcami i ukrócenie działań prowadzonych „z dobrego serca”, podczas gdy technologia WDR (rozszerzająca zakres dynamiki kamer) zastosowana w kamerach najnowszej generacji pozwala na tworzenie obrazów o wysokiej jakości nawet w bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych, na przykład takich, jakie występują w pobliżu witryn sklepowych.

fot_1

Fot. 1. Dom handlowy M&M’s World London mieszczący się na Leicester Square

 

Kamery CCTV są stosowane w przemyśle i w handlu detalicznym od ponad trzech dziesięcioleci i służą do wykrywania działań o charakterze kryminalnym. Technologia CCTV nie pozwalała na stworzenie niczego więcej oprócz zamkniętych instalacji o charakterze lokalnym. Obecnie systemy analogowe, w których do transmisji sygnałów wizyjnych wykorzystywane były kable koncentryczne lub wieloparowe kable symetryczne, można podłączać do sieci IP za pośrednictwem odpowiednich urządzeń kodujących. Nawet w przypadku stosowania najtańszych rozwiązań pojawiła się możliwość obserwacji obrazów i zarządzania systemami za pośrednictwem komputerów PC połączonych z Internetem. Jednakże dopiero możliwość bezpośredniego podłączenia kamer do sieci IP spowodowała, że dalszy rozwój wydarzeń nabrał żywszego tempa. W efekcie produkty służące do budowy sieciowych systemów bezpieczeństwa zajęły dominującą pozycję na rynku wizyjnych systemów dozorowych, zaś w nowych instalacjach można w pełni wykorzystać zalety wynikające z tej koncepcji.

Sieciowe systemy dozorowe pozwalają sprzedawcom detalicznym na czerpanie korzyści ze stosowania najnowocześniejszych kamer o wysokiej rozdzielczości, które mogą zaoferować znacznie więcej niż tradycyjne analogowe kamery CCTV, które generowały obrazy zawierające zaledwie czterysta tysięcy pikseli. Przykładowo – przy odpowiednim doborze kąta widzenia kamera o rozdzielczości 1,3 megapiksela może pełnić rolę kilku kamer analogowych, gdyż umożliwia obserwację dużego obszaru i powiększenie wybranych fragmentów obrazu bez spowodowania pikselizacji.

Korzyści wynikające ze stosowania megapikselowych kamer HD

Megapikselowe kamery HD oferują znacznie więcej niż tylko obrazy o dogodniejszych proporcjach i jakości umożliwiającej wykorzystanie ich jako wiarygodnych materiałów dowodowych. Mają one inne zalety. Większość z dodatkowych funkcji jest realizowana dzięki procesorom DSP wbudowanym w kamery. Na przykład układy WiseNetI i WiseNetII produkowane przez firmę Samsung zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu możliwości megapikselowych kamer HD.

Megapikselowe kamery HD mogą wytwarzać obrazy odznaczające się bardzo dobrą rozróżnialnością szczegółów, które mogą być wykorzystane w lokalnych instalacjach przez służby ochrony obiektów. Możliwa jest jednak jednoczesna transmisja obrazów o znacznie niższej rozdzielczości, odpowiadającej standardom QVGA (320×240), VGA (640×480) i SVGA (800×600), a także kompresja obrazów z wykorzystaniem wielu różnych metod. Dzięki temu obrazy mogą być jednocześnie obserwowane przez użytkowników dysponujących odpowiednimi uprawnieniami, rejestrowane w celach dowodowych i oglądane na smartfonach przez użytkowników przebywających z dala od chronionych obiektów. Obrazy skompresowane metodą JPEG mogą być dołączane do listów wysyłanych pocztą elektroniczną. Ponadto dostępne są funkcje rejestracji ruchomych obrazów na wewnętrznych kartach pamięci SD, w trybie prealarmowym i postalarmowym.

Oczywiście nie zawsze zachodzi potrzeba obserwacji całego chronionego obszaru z najwyższą dostępną rozdzielczością. Podczas realizacji projektów należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i dobierać kamery tak, by spełniały specyficzne wymagania wynikające z przyjętych założeń użytkowych. Megapikselowe kamery HD należy stosować tam, gdzie jest to rzeczywiście wymagane, zaś w pozostałej części systemu, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest jedynie ogólna ocena sytuacji, należy stosować kamery o standardowej rozdzielczości.

Inteligentna analiza obrazu

Inną zasadniczą korzyścią wynikającą ze stosowania megapikselowych kamer HD jest możliwość wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu (IVA) pozwalającej na wykrywanie obiektów poruszających się w obserwowanej przestrzeni i naruszających granice strzeżonych obszarów, wyznaczanie kierunku ruchu obiektów, wykrywanie pojawiających się lub znikających przedmiotów oraz analizę innych zjawisk związanych z ruchem obiektów. Ponadto IVA umożliwia wykrywanie aktów sabotażu i emisję sygnałów ostrzegawczych, na przykład w chwili podjęcia nieautoryzowanej próby obrócenia kamery lub gdy obiektyw zostanie zamalowany farbą.

Spojrzenie w przyszłość

fot_2

Fot. 2. Klawiatura Samsung SPC-6000

 

Jeśli przyjrzymy się domowym urządzeniom telewizyjnym, łatwo zauważymy, że większość z nich pracuje w standardzie HD. W ciągu ostatniego roku ceny megapikselowych kamer HD znacznie spadły. Dzięki temu w wielu aplikacjach można czerpać korzyści wynikające z posługiwania się obrazami o wysokiej jakości, zaś na rynku jest konkurencja, co wpływa na wzrost podaży urządzeń. Ostatnio firma Samsung wprowadziła do swojej oferty czterokanałowe i szesnastokanałowe sieciowe rejestratory wizyjne NVR pozwalające na rejestrację obrazów o rozdzielczości HD. Dzięki temu zaistniała możliwość budowy tanich i skutecznych w działaniu sieciowych systemów dozorowych. Dzięki takim tendencjom rynkowym należy się liczyć z coraz częstszym stosowaniem technologii IP w małych i bardzo małych instalacjach dozorowych.

Aby, w obecnej sytuacji ekonomicznej, usprawiedliwić wydatki związane z instalacją systemów dozorowych, od analogowych lub sieciowych systemów dozorowych będzie się oczekiwać wymiernych zysków wynikających z dodatkowych funkcji oferowanych przez te systemy. W wielu przypadkach będą to zyski wynikające z obniżenia kosztów HR, IT oraz kosztów związanych z marketingiem. Będą to także zyski wynikające z wykorzystania danych pochodzących z kamer pracujących w systemach dozorowych przez kierownictwo obiektów handlowych. Technologia wykorzystywana w systemach dozorowych będzie w stanie odpowiadać rosnącym oczekiwaniom użytkowników końcowych, co jest ściśle związane z funkcjami oferowanymi przez megapikselowe kamery HD najnowszej generacji, z ich zdolnością do wytwarzania obrazów o zadziwiająco wysokiej jakości, dzięki czemu możliwa będzie realizacja wielu zadań, nie tylko polegających na obserwacji tego, co dzieje się na terenie chronionych obiektów. Najlepszym przykładem mogą być rozwiązania wykorzystane w sieci handlowej M&M’s World.

Dom handlowy M&M’s World London, będący własnością Mars Retail Group, jest zarazem największą na świecie cukiernią. Zajmuje powierzchnię równą 35 tysięcy stóp kwadratowych i jest czteropiętrowym budynkiem, w którym klienci mogą nabyć czekoladę M&M oraz inne markowe produkty, takie jak zabawki, naczynia kuchenne, ubrania, bielizna pościelowa, wyroby jubilerskie i wyroby ze szkła. Budynek mieści się na Leicester Square w Londynie i został otwarty jako pierwszy dom handlowy M&M’s World w Europie. Znajduje się w nim ściana wykonana z czekolady, gdzie klienci mogą tworzyć swoje własne kompozycje z ponad stu gatunków czekolady M&M.

fot_3

Fot. 3. Szesnastokanałowe rejestratory DVR SRD-1670D firmy Samsung

 

Daniel Clare jest specjalistą do spraw bezpieczeństwa w obiektach M&M’s World. Z racji zajmowanego stanowiska odpowiada on za zespół pracowników, których zadaniem jest demaskowanie złodziei sklepowych oraz innych kłopotliwych gości domu handlowego na Leicester Square. – Jest to kolorowy, piękny dom handlowy, chętnie odwiedzany przez klientów – powiedział Daniel Clare. Nasze główne cele to odstraszanie złodziei oraz zapewnianie bezpieczeństwa klientom i pracownikom, bez wywierania negatywnego wpływu na atmosferę panującą w tym obiekcie. Kamery dostarczone przez firmę Samsung pracują w trybie 24/7 i są obsługiwane w pomieszczeniu technicznym znajdującym się na terenie budynku, jednakże sieciowe rejestratory Samsung SRD-1670D pozwalają także kierownictwu M&M’s World obserwować obrazy z kamer w swojej siedzibie mieszczącej się w USA. – Jest to wielka zaleta, zwracają się koszty instalacji systemu – powiedział Daniel Clare.– Zostały spełnione wymagania związane z bezpieczeństwem obiektu, a handlowcy mogą uzyskać wartościowe informacje dotyczące reakcji klientów na ich działania, nie wychodząc ze swoich biur na terenie USA.

Progressive Scan – kolejny krok naprzód

Powszechnie odczuwanym mankamentem powodującym frustrację u sprzedawców detalicznych, którzy zdecydowali się na instalację kamer PTZ, był dotychczas brak czytelności obrazu, a także wyraźny efekt smużenia w chwili, gdy kamera poruszała się. Jeśli kamery PTZ były wykorzystywane do obserwacji obszarów o znaczeniu strategicznym, takich jak lotniska czy porty morskie, nagrania o niskiej jakości przyczyniały się do utraty przekonania użytkowników o przydatności systemów dozorowych do poprawy poziomu bezpieczeństwa tych obszarów. Podobnie było w przypadku parkingów bądź obiektów produkcyjnych lub handlowych, które nie miały znaczenia strategicznego, jednak stanowiły środowiska, w których kamery PTZ znajdowały powszechne zastosowanie. Mało czytelny, smużący obraz miał negatywny wpływ na zdolność personelu obsługującego system dozorowy do poprawnej oceny sytuacji i do podejmowania prawidłowych decyzji w przypadku wykrycia incydentów lub zagrożeń.

Na całe szczęście z pomocą przyszła technologia. Nowa właściwość kamer określana nazwą Progressive Scan pozwoliła na uzyskanie obrazów o wysokiej jakości, na których widoczne są wyraźne kontury obserwowanych obiektów. Wynikającą z tego poprawę jakości można najłatwiej zauważyć w przypadku pojedynczych, nieruchomych obrazów, na których można na przykład odczytać numery rejestracyjne przejeżdżających pojazdów.

Firma Samsung zastosowała technologię Progressive Scan w najnowszych kamerach szybkoobrotowych. We wszystkich czterech modelach kamer zgodnych z ONVIF, w których wykorzystany jest wysoce ceniony procesor sygnałowy SV-5 DSP, możliwe jest wytwarzanie obrazów o rozdzielczości 4CIF z prędkością 25 klatek na sekundę. Model SNP-3371, przystosowany do pracy w każdych warunkach pogodowych, jest wyposażony w obiektyw zmiennoogniskowy o krotności x37, zaś model SNP-3371TH ma opcję automatycznego śledzenia ruchomych obiektów i jest dostarczany wraz z obudową, co ułatwia jego instalację. Model SNP-3302 jest wyposażony w obiektyw zmiennoogniskowy o krotności x30, zaś jego obudowana wersja SNP-3302H ma stopień szczelności IP66.

Oprócz technologii Progressive Scan na zdolność kamer szybkoobrotowych do wytwarzania czytelnych obrazów ma wpływ między innymi praca w dwóch trybach, dziennym i nocnym, możliwa dzięki zastosowaniu przetwornika CCD o rozdzielczości 600 linii telewizyjnych i czułości pozwalającej na pracę w warunkach bardzo słabego oświetlenia. W kamerach wykorzystana jest także technologia rozszerzania dynamiki (WDR), dzięki której problemy z tylnym oświetleniem są rozwiązywane 160 razy skuteczniej niż w przypadku klasycznej kompensacji BLC.

Samsung Techwin
Tłumaczenie: Redakcja

Zabezpieczenia 3/2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony