Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Ochrona granic obiektów za pomocą kamer sieciowych

Printer Friendly and PDF

Fot. 1. Przykład zastosowania kamery z serii AXIS Q60 w ochronie obiektu infrastruktury krytycznej

 

Zarówno w niewielkich budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach infrastruktury krytycznej ochrona obwodowa jest jednym z istotnych elementów zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, chroniącym również przed wtargnięciem, kradzieżami lub wandalizmem. 

Zazwyczaj do ochrony obwodowej wykorzystuje się radary bliskiego zasięgu, lasery, czujniki podziemne czy kable sensoryczne na ogrodzeniach sygnalizujące ruch. Chociaż wszystkie spełniają swoją funkcję, mają oczywiste ograniczenia – nie pozwalają odróżnić alarmów rzeczywistych od fałszywych, a do tego nie są wystarczającymi źródłami informacji. W przypadku każdego alarmu operator musi sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do naruszenia granic dozorowanego obszaru i czy konieczne jest podjęcie dalszych działań, co jest czasochłonne. Częste fałszywe alarmy, np. wywoływane przez zwierzęta, mogą prowadzić do rezygnacji ze ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Dostrzeżenie ważności opisanego problemu oraz zrozumienie natury potencjalnych zagrożeń powoduje, że organizacje i firmy coraz częściej sięgają po kamery sieciowe w celu poprawy skuteczności ochrony obwodowej. Zastosowanie kamer termowizyjnych jako czujek ruchu oraz kamer o wysokiej rozdzielczości do weryfikacji przyczyn alarmów podnosi poziom bezpieczeństwa. Urządzenia te są źródłami użytecznych informacji.

W połączeniu z tradycyjnymi technikami ochronnymi kamery sieciowe tworzą bardziej inteligentny i niezawodny sieciowy system dozorowy. Dzięki ogromnej różnorodności kamer dostępnych na rynku możliwe jest dobranie takich urządzeń, które najlepiej odpowiadają konkretnym wymaganiom. Nawet w trudnych warunkach pogodowych czy oświetleniowych wyraźny i klarowny obraz ułatwi wykrycie i identyfikację obiektów, osób oraz incydentów. Zautomatyzowane rozwiązania oraz oprogramowanie służące do analizy obrazu pozwolą zredukować zakres interwencji człowieka, jak również liczebność personelu ochrony.

Wyzwania i rozwiązania

Głównym zadaniem każdego systemu ochrony obwodowej jest wykrywanie rzeczywistych zagrożeń i naruszeń na możliwie najwcześniejszym etapie, całodobowo i całotygodniowo. Chronione obszary, takie jak tereny kolejowe, zajezdnie autobusowe, parkingi, porty czy otoczenie obiektów przemysłowych, bywają rozległe, co samo w sobie utrudnia ich zabezpieczenie. Problemem mogą być również warunki oświetleniowe, ponieważ w nocy niektóre miejsca są niedostatecznie oświetlone, a w innych brakuje jakiegokolwiek oświetlenia sztucznego. Wykorzystanie kamer termowizyjnych, inteligentnych aplikacji oraz kamer kopułkowych PTZ bardzo ułatwia zabezpieczenie takich miejsc, przy czym warunki w nich panujące mogą być odmienne.

Termowizyjne kamery sieciowe nie wymagają oświetlenia, dlatego można je wykorzystać do obserwacji w nocy, a w dzień, nawet bardzo słoneczny, sprawdzają się w wykrywaniu osób i obiektów częściowo przysłoniętych bądź ukrytych w głębokim cieniu. Aktualnie dostępne na rynku kamery są tak czułe i dokładne, że stanowią pierwszą linię obrony. Dzięki współpracy z inteligentnymi aplikacjami analitycznymi kamera termowizyjna może być skonfigurowana w taki sposób, by po wykryciu podejrzanego zdarzenia kierowała inną  kamerę PTZ na obserwowany obszar w celu dokonania zbliżenia i ukazania sytuacji na żywo, na obrazie o wysokiej jakości. 

Pracujące równolegle kamery dwóch rodzajów tworzą niezwykle bezpieczny i precyzyjny mechanizm ochronny. W celu zapewnienia nieprzerwanego zapisu i maksymalnej funkcjonalności każda z kamer działa niezależnie i umożliwia dostarczanie informacji przez sieć IP. W przypadku awarii łącza sieciowego urządzenia mogą zapisywać dane na wbudowanej karcie SD na potrzeby ewentualnej przyszłej analizy.

Fot. 2. Przykład zastosowania kamery termowizyjnej i kopułkowej PTZ

Szybkie i właściwe działanie

Efektywny system ochrony obwodowej musi działać odstraszająco, zapewniając jednocześnie natychmiastową weryfikację wizyjną. Informacja dostarczana w czasie rzeczywistym przez kamery sieciowe umożliwia personelowi zajmującemu się ochroną podjęcie szybkich i właściwych działań, a przy tym ogranicza do minimum liczbę fałszywych alarmów. W przypadku alarmu kluczowe znaczenie ma komunikacja – zebrany materiał wizyjny można przesłać do zainteresowanych osób e-mailem, a informację o alarmie na telefon komórkowy. Agenci ochrony mają możliwość przeglądania obrazu na żywo ze wszystkich kamer sieciowych w systemie. Zalogowawszy się, mogą też uzyskać dostęp do serwera rejestrującego obraz i tam wyszukać interesujący ich materiał wizyjny. Kamery można skonfigurować tak, by automatycznie załączały urządzenia takie jak reflektory czy sygnalizatory akustyczne. Możliwe jest również emitowanie ostrzeżeń słownych poprzez sieciowe głośniki tubowe.

Urok techniki IP polega na tym, że bazujące na niej rozwiązania można łączyć. Dotyczy to także istniejących systemów bezpieczeństwa. Przyszłościowe, elastyczne i w pełni skalowalne kamery sieciowe we współpracy z innymi systemami detekcji, takimi technikami jak ogrodzeniowe lub podziemne kable sensoryczne zapewniają największą różnorodność zastosowań, nawet w ochronie infrastruktury krytycznej, gdzie wiele alarmów wymaga  natychmiastowej reakcji.

Ważne jest to, że ani zaawansowana technologia produkcji kamer sieciowych, ani ich ceny nie ograniczają dostępności urządzeń. Zarówno nieduże firmy, jak i indywidualne gospodarstwa domowe są w stanie z nich skorzystać. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu analitycznemu oraz innymi inteligentnym aplikacjom wizyjny system dozorowy może być w dużym stopniu zautomatyzowany oraz zoptymalizowany pod względem kosztów. Możliwość przetwarzania informacji wizyjnej już w samej kamerze skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na przepustowość łączy oraz pojemność kosztownych systemów zapisu. Nawet niewielkie instalacje o podstawowych funkcjach są w stanie zapewnić wymaganą wysoką jakość obrazu.

Wielofunkcyjność kamer sieciowych w połączeniu z wielością dostępnych aplikacji analitycznych zapewnia wielość zastosowań, skalowalność oraz opłacalność inwestycji. Korzyści wnosi również wyeliminowanie błędnej interpretacji zdarzeń oraz fałszywych alarmów. 

Andrea Sorri
Axis Communications

 

Zabezpieczenia 4/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony