Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Kompleksowe układy chroniące systemy CCTV przed przepięciami

Printer Friendly and PDF

RST sp.j. z Białegostoku – dystrybutor urządzeń oraz dostawca kompleksowych rozwiązań służących do ochrony przed przepięciami i ochrony odgromowej oferuje gotowe urządzenia do zabezpieczania systemów dozorowych CCTV. Układy RST TV, ZOP CCTV i RSTsafeCCTV umożliwiają skuteczną ochronę i zwiększają niezawodność systemów nadzoru wizyjnego pracujących w środowisku, w którym są narażone na przepięcia lub oddziaływanie częściowych prądów piorunowych. Oferowane układy zapewniają ochronę zarówno linii zasilających, jak i sygnałowych. Układy te mieszczą się we wspólnej obudowie. Spośród wszystkich dostępnych na polskim rynku urządzeń tego typu wyróżniają się najwyższą skutecznością ochrony. Takie rozwiązanie znacząco ułatwia realizację strefowej koncepcji ochrony przed przepięciami zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 62305 dotyczącymi ochrony odgromowej. Stosowanie gotowych układów ochronnych ułatwia projektowanie, pozwala uniknąć błędów podczas montażu i gwarantuje pewność działania ograniczników przepięć. Produkty są wyposażone w podzespoły renomowanych firm, takich jak niemiecka firma LEUTRON oraz amerykańska PolyPhaser (Transtector). Ogólna koncepcja ochrony systemu dozorowego CCTV z wykorzystaniem gotowych układów ochronnych produkcji RST jest przedstawiona na rysunku 1.

rys4

Rys. 1. Koncepcja ochrony przed przepięciami systemu CCTV

RST TV

Umieszczone w jednej obudowie układy RST TV zapewniają kompletną ochronę kamer zarówno od strony linii zasilającej, toru wizyjnego, jak i sterowania. Układy te są przeznaczone do bezpośredniego zabezpieczenia kamer znajdujących się na słupach lub kamer umieszczanych na zewnętrznych ścianach budynków (w tym przypadku stanowią jednocześnie ochronę przed przepięciami na granicy stref LPZ 0/1). Układy są przystosowane do ochrony przeciwprzepięciowej klasycznych linii zasilających i sygnałowych w kamerach CCTV, ale można je dostosować także do dowolnej innej konfiguracji sprzętowej. W tabeli 1 przedstawiono typowe symbole używane przy oznaczaniu produktów oferowanych przez naszą firmę. Podam przykład. RST TV C/230AC/8S/UV to układ przeznaczony do ochrony kamer zasilanych napięciem przemiennym 230 V. Sygnał wizyjny jest przesyłany kablem koncentrycznym z interfejsem RS485. Całość jest umieszczona w odpornej na promieniowanie UV obudowie o stopniu szczelności IP66. Standardowo układy RST TV są przeznaczone do ochrony pojedynczych kamer, ale można stworzyć i zamknąć w jednej obudowie układ zabezpieczający większą liczbę kamer, np. jeżeli są one umieszczone na jednym słupie lub bardzo blisko siebie (np. na narożniku budynku). Takie rozwiązanie umożliwia znaczne zmniejszenie kosztów ochrony całego systemu. Przykładowy układ RST TV/2xIP/230AC/0/UV służący do ochrony dwóch kamer sieciowych z interfejsami Ethernet przedstawiono na rysunku 2.

tab1

Tab. 1. Oznaczenie układów RST TV

 

tab3

Tab. 3. Parametry układu RSTsafe

 

Ochrona zasilania jest oparta na zastosowaniu ograniczników przepięć typu 2 (klasy C, [T2]) firmy LEUTRON. Standardowe układy są przeznaczone do zabezpieczania kamer zasilanych napięciem przemiennym 230 V lub napięciem stałym 24 V. W każdym układzie znajduje się zewnętrzny wskaźnik sprawności ochrony linii zasilającej wykorzystujący styki sygnalizacyjne ograniczników przepięć. Umieszczona w widocznym miejscu, na zewnątrz obudowy, lampka sygnalizuje uszkodzenie elementu ograniczającego przepięcia. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w prosty i szybki sposób skontrolować stan układu ochronnego, nawet jeżeli jest on umieszczony w trudno dostępnym miejscu.

Elementy służące do ochrony torów wizyjnych i obwodów sterowania dobierane są w zależności od standardów, którym odpowiada dana kamera. Do transmisji sygnałów wizyjnych wykorzystuje się kabel koncentryczny, lub okablowanie strukturalne. Ponadto w pewnych przypadkach konieczna jest transmisja sygnałów sterujących ruchem kamer obrotowych. Układy RST TV mogą być dostosowane do dowolnego sposobu sterowania kamerami z wykorzystaniem zarówno interfejsów RS485, jak i RS422.

rys2

Rys. 2. Układ ochronny RST TV/2xIP/230AC/0/UV

 

rys3

Rys. 3. Układ ochronny RST SafeCCTV (panel ochronny oraz sposób montażu)

 

tab2

Tab. 2. Przykładowe parametry układu

 

Standardowo wszystkie elementy służące do ograniczania przepięć zapewniają ochronę przed indukowanymi prądami wyładowczymi (iSN) o kształcie 8/20 µs i wartościach szczytowych około 20 kA. Przykładowe parametry układu przedstawiono w tabeli 2. W zależności od wymagań wobec projektowanego układu możliwe jest wykonanie zabezpieczeń z zastosowaniem ograniczników przepięć o podwyższonej odporności udarowej, np. z ogranicznikami przepięć typu 1+2 ([T1+T2]) w torze zasilania, które są zdolne do częściowego odprowadzenia prądów pioruna (10/350 µs). Konieczność zabezpieczenia przed tak dużymi prądami może pojawić się w przypadku umieszczenia kamer na wieżach telekomunikacyjnych lub stacjach energetycznych średnich i wysokich napięć, które coraz częściej obejmowane są stałym nadzorem wizyjnym.

ZOP CCTV

Do ochrony linii odchodzących od słupów kamerowych wprowadzanych do budynku (na granicy stref LPZ 0/1) doskonale nadają się złącza ochrony przed przepięciami ZOP CCTV. Układy te umożliwiają wprowadzenie i zabezpieczenie wszystkich linii wchodzących do obiektu w jednym punkcie i pewne uziemienie tego punktu, które jest gwarancją prawidłowego działania zastosowanych ograniczników przepięć. Układy te mają podobną budowę i parametry jak RST TV i mogą być dostosowane do dowolnej liczby kamer. Standardowo do ochrony obwodów zasilania w układach ZOP CCTV stosuje się ograniczniki przepięć typu 1 + 2 ([T1+T2]).

RST SafeCCTV

RST SafeCCTV to jedyny dostępny na rynku kompaktowy ogranicznik przepięć o odporności aż 18 kA, przeznaczony do ochrony koncentrycznych torów wizyjnych urządzeń zainstalowanych w centrum nadzoru wizyjnego. Układ ten jest przedstawiony na rysunku 3. Zastosowano w nim ograniczniki przepięć firmy PolyPhaser. Układ jest umieszczony w metalowej obudowie przystosowanej do montażu w szafach aparaturowych w standardzie 19". Pojedynczy układ pozwala na zabezpieczenie do dziewięciu torów wizyjnych. Takie rozwiązanie umożliwia skuteczne zabezpieczenie takich urządzeń jak rejestratory lub multipleksery, do których doprowadzane są wszystkie tory wizyjne kamer CCTV.

Opracowanie: dr inż. Tomasz Maksimowicz

RST sp.j.
ul. Myśliwska 2, 15-569 Białystok
tel.: 85 741 08 80, faks: 85 741 09 69
e-mail: rst@rst.pl
www.rst.pl

Zabezpieczenia 4/2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony