Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

DIGIPLEX IV - elastyczna, łatwa do uruchomienia krosownica wizyjna

Printer Friendly and PDF

Krosownica wizyjna Digiplex IV firmy GE Security jest obecna na rynku od wielu lat. Jej zalety doceniło wielu instalatorów, dzięki czemu produkt ten cieszy się niesłabnącym zaufaniem. Niniejszy artykuł przybliży najważniejsze zalety krosownicy Digiplex IV tym z Państwa, którzy jeszcze nie mieli przyjemności korzystać z tego sprzętu.

Digiplex IV jest modułową krosownicą wizyjną. Najmniejsza krosownica posiada 64 wejścia i 4 wyjścia monitorowane. Dużą zaletą jest możliwość uzyskania elastyczności systemów, w których zastosowano krosownicę Digiplex IV. W miarę powiększania systemu można osiągnąć maksymalną pojemność 512 wejść i 64 wyjść.

 

Image

Krosownica wizyjna DIGIPLEX IV firmy GE Security

 

Najważniejszymi zaletami krosownicy Digiplex IV są:

  • konstrukcja modułowa, która umożliwia elastyczną rozbudowę systemu (zostało to pokrótce opisane powyżej),
  • łatwość uruchomienia oraz diagnostyki,
  • niska cena w porównaniu z ofertą konkurencji.

Krosownica Digiplex IV jest zgodna z protokołem Digiplex. Dzięki temu zachodzi zgodność z pulpitami sterującymi KTD-405U i KTD-400U firmy GE Securirty. Ponadto zgodność z protokołem Digiplex umożliwia współpracę ze wszystkimi kamerami zintegrowanymi produkcji GE Security: kamerami serii Cyberdome oraz serii Legend.

Budowa systemu bazującego na krosownicy wizyjnej Digiplex IV polega na wybraniu odpowiednich macierzy oraz kart, w zależności od wymagań systemowych (liczby wejść i wyjść). Aby to maksymalnie uprościć, instalator otrzymuje arkusz kalkulacyjny, w którym podaje, ile wejść i wyjść potrzebuje w systemie. Po podaniu tych informacji zostaje obliczona liczba modułów potrzebna do skonstruowania systemu wraz z dokładną liczbą konkretnych modułów. Przykładowy arkusz przedstawiony jest na zdjęciu obok (konfiguracja systemu dla 128 wejść i 8 wyjść).

Macierze w systemie Digiplex IV

W systemie Digiplex IV instalator ma możliwość wyboru spośród pięciu poniższych macierzy:

1. KTD-440 - macierz główna w systemie Digiplex IV.

Jest to nadrzędna macierz wizyjna. Stosuje się ją w podstawowej konfiguracji z maksymalnie 64 wejściami oraz 32 wyjściami wizyjnymi. Przy większych systemach jest to podstawowy element, od którego zaczyna się dalsza rozbudowa.

Macierz ta zawiera w komplecie kartę procesora oraz ma miejsce na montaż  jednej lub dwóch kart wejść typu KTD-443 oraz od jednej do ośmiu kart wyjść monitorowych typu KTD-444. Karty te zostaną opisane w dalszej części artykułu.

2. KTD-441-1 - macierz podrzędna (slave), umożliwiająca rozszerzenie systemu Digiplex IV o 64 dodatkowe wejścia wideo.

Możliwe są dwie następujące konfiguracje:

  • Rozszerzenie do maksymalnie 128 wejść i 32 wyjść. W tym wariancie stosowana jest jedna macierz KTD-441-1, która jest podłączana bezpośrednio do macierzy głównej KTD-440.
  • Rozszerzenie do ponad 128 wejść. W systemie można podłączyć maksymalnie siedem urządzeń KTD-441-1. Otrzymujemy wtedy pełną pulę 512 wejść. W tym wariancie, przy podłączeniu macierzy KTD-441-1 do macierzy głównej KTD-440, należy skorzystać z dodatkowej macierzy dystrybucji wideo KTD-440G, która jest opisana poniżej.

3. KTD-440G - macierz dystrybucji wideo.

Macierz KTD-440G zarządza sygnałami wideo przekazywanymi z macierzy podrzędnej do macierzy nadrzędnej. Została ona zaprojektowana do współpracy z systemami posiadającymi powyżej 128 wejść wideo.

4. KTD-440N - macierz umożliwiająca rozszerzenie liczby wyjść do 64.

W zależności od liczby wejść krosownicy, możliwe są następujące warianty:

  • Rozszerzenie do 64 wyjść, przy liczbie wejść nie większej niż 64. W tym wariancie stosowana jest jedna macierz KTD-440N, podłączana bezpośrednio do macierzy głównej KTD-440.
  • Rozszerzenie do 64 wyjść, przy liczbie wejść większej niż 64. W tym wariancie wymagane jest stosowanie dodatkowych macierzy - koncentratorów typu KTD-442 oraz zastosowanie odpowiedniej liczby macierzy typu KTD-440N.

5. KTD-442 - dodatkowa macierz pełniąca funkcję koncentratora dla macierzy wyjść typu KTD-440N. Stosowana jest tam, gdzie liczba wejść jest większa niż 64 i jednocześnie liczba wyjść przekracza 32.

Podczas prezentacji poszczególnych macierzy podano symbole kart, które są niezbędne przy konkretnych konfiguracjach systemu CCTV. Poniżej zostały pokrótce opisane wszystkie karty występujące w systemie Digiplex IV.

Karty w systemie Digiplex IV

1. Karta wejść KTD-443

Jest to podstawowa karta systemu Digiplex IV. Posiada ona 64 wejścia oraz 16 wyjść. Maksymalnie taką liczbę wejść i wyjść może obsłużyć krosownica w momencie stosowania tylko jednej karty. Jeżeli użytkownik chce zwiększyć liczbę wejść lub wyjść, to niezbędne jest dodanie kolejnej karty KTD-443. Model ten można stosować zarówno w głównej macierzy wizyjnej KTD-440, jak i w dodatkowych macierzach KTD-442 oraz macierzach typu slave - KTD-441-1. W karcie KTD-443 wykorzystuje się przełączniki DIP służące do adresacji oraz diagnostyczne diody LED, wskazujące bieżący stan takich parametrów, jak zasilanie czy stan połączeń i komunikacji.

2. Karta wyjść monitorowych KTD-444

W celu obsłużenia wyjść monitorowych wymagane jest zastosowanie kart typu KTD-444. Posiadają one możliwość generowania alfanumerycznych opisów dla czterech monitorów. Ponadto mają wbudowane diagnostyczne diody LED, wskazujące stan komunikacji pomiędzy kartą jednostki centralnej i monitorem. Diody mogą także sygnalizować tryb pracy każdego z monitorów oraz potwierdzać poprawny odbiór danych. Główna macierz wizyjna współpracuje nawet z ośmioma kartami wyjść monitorowych, co daje w rezultacie możliwość wykorzystania w systemie 32 monitorów z opisami.

 

Image

Modułowa konstrukcja pozwala na elastyczną rozbudowę systemu

 

3. Karta sygnalizacji zaniku sygnału wideo KTD-445

 

Karta zaniku sygnału wideo monitoruje stan wejść wideo. Jeżeli wystąpi zanik sygnału na dowolnym z wejść, karta wygeneruje alarm dźwiękowy oraz wyświetli listę błędów na wskazanych monitorach. Użytkownik może dokonać w menu ekranowym ustawień określających, które z wejść będą w danym momencie monitorowane. Diody LED znajdujące się na karcie sygnalizują bieżący stan pracy, stan transmisji, komunikacji sygnałów kontrolnych oraz wystąpienie błędów. W macierzach znajduje się wydzielone gniazdo na kartę typu KTD-445 (jest ona opcjonalna).

Wejścia alarmowe

Krosownica Digiplex IV może współpracować z następującymi modułami obsługującymi sygnały alarmowe:

  • KTD-460 - moduł szesnastu wejść alarmowych. Są to wejścia monitorujące styk typu NO lub NC z włączonym szeregowo rezystorem końcowym o wartości 8,2 kW. Każde wejście może być aktywne przy styku otwartym lub zamkniętym - jest to ustawiane programowo. Moduł KTD-460 ma własny adres z przedziału od 1 do 16 i posiada port szeregowy RS485, przeznaczony do podłączenia modułu oraz innych modułów KTD-460 na magistrali do koncentratora alarmów typu KTD-463.
  • KTD-463 - koncentrator alarmów. Moduł przeznaczony do zbierania sygnałów z modułów KTD-460 poprzez magistralę RS485. Informacja jest następnie wysyłana przez port RS422 do systemu Digiplex IV. Maksymalna liczba obsługiwanych wejść alarmowych wynosi 256.

Powyższy opis pokazuje, jak różnorodne systemy można zbudować, wykorzystując krosownicę wizyjną Digiplex IV. Łatwo zauważyć, że tego rodzaju system cechuje się dużą elastycznością i może mieć do 512 wejść i 64 wyjść. Modułowa konstrukcja sprawia, że jego skonfigurowanie i uruchomienie jest łatwe. Trzecią ważną, jeśli nie najważniejszą, zaletą jest niska cena w porównaniu z ofertą konkurencji. Aby się o tym przekonać, wystarczy skontaktować się z jednym z naszych przedstawicieli regionalnych albo zamówić cennik.

Łukasz Wojtukiewicz
GE Security Polska

Zabezpieczenia 5/2006

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony