Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Zobaczysz więcej. Monitoring miejski z kamerami 360° Oncam Grandeye

Printer Friendly and PDF

leadPrzyjrzyjmy się dwu bardzo różniącym się od siebie zastosowaniom kamer, których pole widzenia jest równe 360º. W pierwszym przypadku chodzi o planowaną przebudowę okolic ulicy Al Rasheed w Bagdadzie, w drugim – o ruchliwy park miejski w Stambule.

W latach sześćdziesiątych zeszłego stulecia okolice ulicy Al Rasheed w Bagdadzie były atrakcyjnym, wartym odwiedzenia miejscem. Stanowiły centrum intelektualne i artystyczne Iraku. W niezliczonych kawiarenkach mieszczących się w zalanych słońcem zaułkach można było spotkać poetów, artystów, polityków, słowem – elitę intelektualną tamtych czasów. W dobrze zaopatrzonych sklepach kwitł handel, panował dostatek, ład i porządek. Niemal trzydzieści lat później w wyniku wojen i sankcji ekonomicznych kwitnąca dzielnica podupadła i całkowicie zmieniła swój charakter. Obecnie zaniedbane budynki straszą powybijanymi szybami, sklepy są zamykane wczesnym popołudniem, a wieczorami po zaułkach snują się uzbrojone bandy opryszków, tak że nawet patrole policyjne nie czują się tu bezpiecznie.

fot1

Fot. 1. Oncam Grandeye IP Evolution 360° kamera zewnętrzna wandaloodporna

Obecnie władze miejskie Bagdadu planują renowację tej historycznej dzielnicy i przywrócenie jej pierwotnego charakteru. Jest to jeden z największych projektów rekonstrukcyjnych realizowanych w Iraku od 2003 roku. By ponownie ściągnąć ludzi do tej dzielnicy, planowane są konsekwentne działania, a wśród nich instalacja nowoczesnego wizyjnego systemu dozorowego. Dużą rolę w tym przedsięwzięciu odgrywają kamery o polu widzenia równym 360°. Dostawcą takich kamer oraz oprogramowania niezbędnego do budowy systemu dozorowego jest firma Oncam Grandeye.

Kamery o polu widzenia równym 360° stanowić będą standard w dziedzinie ulicznych systemów dozorowych. Ciągła obserwacja całego otoczenia każdej z takich kamer stanowi podstawowy warunek bezpieczeństwa przebywających tam osób. W klasycznych systemach dozorowych, zbudowanych w oparciu o standardowe kamery, których kąt widzenia nie przekracza kilkudziesięciu stopni, powstają strefy martwe, nieobjęte obserwacją. Kamery szybkoobrotowe są w stanie obserwować duże obszary – w polu widzenia równym 360°, lecz zasadnicza różnica w stosunku do kamer dostarczanych przez Oncam Grandeye polega na tym, że nie jest to równoczesna obserwacja całego chronionego obszaru, lecz jedynie wyrywkowa obserwacja dowolnie wybranego wycinka. W ten sposób operatorzy systemu mogą przeoczyć istotne wydarzenia występujące w przestrzeni chwilowo nieobjętej obserwacją.

Tych wad nie mają kamery o polu widzenia równym 360° – nieprzerwanie obserwujące całe swoje otoczenie. Jeśli nawet operator systemu dozorowego przeoczy jakieś istotne wydarzenie, można skorzystać z zarejestrowanego materiału wizyjnego i dokładnie odtworzyć przebieg tego zajścia. Żadna z kamer szybkoobrotowych nie jest w stanie sprostać takiemu zadaniu.

fot2

Fot. 2. Widok z jednej kamery zewnętrznej Oncam Grandeye IP Evolution 360° prezentujący technikę korekcji zniekształceń geometrycznych obrazu. Widoczny jest podgląd w tradycyjnej przeglądarce prezentujący obrazy przybliżone, panoramę i widok 360°

Na rosnącą popularność kamer o polu widzenia równym 360° znaczny wpływ miał wzrost mocy obliczeniowej komputerów i związany z tym rozwój oprogramowania służącego do obróbki obrazu. Jak wiadomo, kamery o polu widzenia równym 360° wytwarzają zniekształcony obraz w kształcie koła; trudno na jego podstawie określić wygląd i rozmiary obserwowanych obiektów. Dopiero odpowiednia obróbka materiału wizyjnego pozwala na stworzenie panoramicznego widoku przestrzeni obserwowanej przez kamerę i przywrócenie właściwych proporcji obserwowanym obiektom. By utworzony w ten sposób obraz miał odpowiednią jakość, materiał wyjściowy musi pochodzić z kamer o wysokiej rozdzielczości. Jest to drugi czynnik, który spowodował, że ten sposób obserwacji stał się popularny dopiero teraz.

Firma Oncam Grandeye dysponuje zarówno odpowiednimi kamerami, jak i specjalistycznym oprogramowaniem pozwalającym na realizację funkcji opisanych powyżej. Jak powiedział Firas Bashee, dyrektor generalny Oncam Global Group, kamery, które mają pole widzenia równe 360°, pozwalają zaobserwować wszystko, co się wokół nich dzieje, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania setek klasycznych kamer, które i tak w swoim otoczeniu pozostawiają martwe pola, pozbawione możliwości obserwacji. Tego typu rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy budowie wizyjnych systemów dozorowych na rozległych terenach otwartych, takich jak ulice, place czy parki miejskie.

I właśnie park miejski w Stambule jest drugim ze wspomnianych przykładowych miejsc, w którym zastosowano kamery o polu widzenia równym 360°. Turcja od lat boryka się z problemem przestępczości na terenie parków, obiektów sportowych i innych rozległych obiektów publicznych. Ochrona perymetryczna nie stanowi właściwego rozwiązania, a do obserwacji rozległych terenów konieczne jest użycie bardzo wielu kamer. To z kolei wiąże się z wysokimi kosztami instalacji i konserwacji systemów dozorowych.

fot3

Fot. 3. Widok obrazu z kamery zewnętrznej Oncam Grandeye IP Evolution 360°

Podobnie jak poprzednio, z pomocą spieszy firma Oncam Grandeye ze swoimi kamerami o polu widzenia równym 360°. Jak twierdzi Canan Atasoy, pracownica
administracji miejskiej w dzielnicy Kaithane w Stambule, parki (stanowiące znaczną część powierzchni miasta) są niechętnie odwiedzane przez mieszkańców ze względu na brak poczucia bezpieczeństwa. Sytuację może poprawić instalacja skutecznego w działaniu wizyjnego systemu dozorowego, który umożliwiłby ściganie przestępców i stawianie ich przed sądem.

Jak twierdzi Canan Atasoy, już na podstawie pierwszych doświadczeń zebranych na obszarach, na których zainstalowany został system dozorowy dostarczony przez Oncam Grandeye, można stwierdzić, że liczba incydentów o charakterze kryminalnym znacznie spadła, a mieszkańcy dzielnicy Kaithane nie boją się już o swoje dzieci grające w piłkę na parkowych boiskach. Zdaniem ekspertów nikt nie może się ukryć przed kamerami, których pole widzenia wynosi 360°, gdyż „patrzą” one jednocześnie we wszystkie strony i żaden incydent nie umknie uwadze operatorów systemu.

Na fotografiach przedstawione są przykładowe obrazy wytwarzane przez kamery Oncam Grandeye o polu widzenia równym 360°. Nieprzetworzony obraz z kamery ma kształt koła, a widoczne na nim obiekty są zniekształcone. Jednak ten sam obraz przetworzony przez komputer staje się czytelny – obserwowane obiekty wracają do naturalnego wyglądu i właściwych proporcji.

Jedną z niezaprzeczalnych zalet stosowania kamer o polu widzenia równym 360° jest możliwość wyboru dowolnego wycinka z obrazu, korekcji zniekształceń geometrycznych i wyświetlenia tego wycinka na ekranie monitora. W ten sposób bez udziału jakichkolwiek elementów ruchomych realizowana jest funkcja PTZ, typowa dla drogich i skomplikowanych kamer szybkoobrotowych.

rys1

Rys. 1.    Porównanie pola widzenia kamery Oncam Grandeye IP 360° z tradycyjną kamerą. Czerwone pola oznaczają zasięg kamery Oncam Grandeye 360°. Żółte pola to zasięg tradycyjnej kamery

Drugą, równie istotną zaletą jest możliwość przeprowadzenia opisanej powyżej operacji z użyciem zarejestrowanego materiału wizyjnego. Mówiąc prościej, obrazy z kamer o polu widzenia równym 360° mogą być zapisywane w postaci nieprzetworzonej, a następnie wielokrotnie przeglądane – z możliwością powiększenia wybranych wycinków – w celu odtworzenia przebiegu incydentów, w przypadku których potrzebna jest dokumentacja dla sądu. Żaden klasyczny system dozorowy zbudowany w oparciu o kamery szybkoobrotowe nie jest w stanie sprostać takiemu zadaniu.

Na podstawie przytoczonych przykładów można sądzić, że kamery o polu widzenia równym 360° znajdą coraz szersze zastosowanie w wizyjnych systemach dozorowych instalowanych w aglomeracjach miejskich. Nie bez znaczenia jest rola firmy Oncam Grandeye, która oferuje zarówno kamery, jak i oprogramowanie niezbędne do budowy takich systemów.


Krzysztof Rejman
OG Poland
info@oncamgrandeye.pl
www.oncamgrandeye.pl

 

Zabezpieczenia 3/2014

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony