Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Udoskonalenie monitoringu obiektów handlowych. Kamera hemisferyczna

Printer Friendly and PDF

lead.jpg

Absolutnie prawdziwe wydaje się stwierdzenie, że systemy telewizji dozorowej są standardowym wyposażeniem większości obiektów handlowych. Głównym celem ich stosowania jest zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa prowadzonej działalności handlowej poprzez wykrywanie intruzów, aktów wandalizmu i przemocy, jak również (co jest prawdopodobnie największym problemem) ograniczenie kradzieży. Ponadto kamery pełnią funkcję prewencyjną, co także nie jest bez znaczenia.

Głównym zadaniem stawianym przed kamerami CCTV jest zapewnienie wyraźnego obrazu o wysokiej rozdzielczości, który zagwarantuje identyfikację osób uczestniczących w zdarzeniu, a także umożliwi rozróżnienie jak największej liczby szczegółów. Jednocześnie w polu widzenia kamer powinien znajdować się jak największy obszar. Z drugiej strony kamery te powinny być dyskretne, czy wręcz niezauważalne, tak aby klienci nie odczuwali żadnego dyskomfortu.

Znakomitym przykładem takiego właśnie rozwiązania jest kamera wykorzystująca technologię obserwacji hemisferycznej, czyli półsferycznej, zapewniającej pełną, dookolną (360°) obserwację określonego obszaru (np. całego niedużego sklepu, określonego stoiska, kasy). Oznacza to możliwość jednoczesnego rejestrowania obrazu całego pomieszczenia lub określonego obszaru oraz szczegółowego obserwowania wybranego fragmentu sceny. Obecnie do osiągnięcia tego celu wystarczy zastosowanie tylko jednej kamery z pojedynczym obiektywem i nie ma konieczności używania np. dedykowanego komputera PC ze specjalizowanym oprogramowaniem.

Taka inteligentna kamera ma wbudowane kompletne oprogramowanie zapewniające zarówno przetwarzanie obrazu (w tym m.in. korekcję zniekształceń geometrycznych), jak i wszystkie inne, typowe dla kamer funkcje, takie jak analiza obrazu na potrzeby alarmów i zarządzanie długookresową rejestracją lokalną (wbudowaną w kamerę) lub zdalną (np. z wykorzystaniem popularnych i tanich NAS-ów). Ponadto oprogramowanie to daje możliwość kompleksowego zarządzania zdarzeniami alarmowymi (również sygnałami zewnętrznymi, np. z czujników) z wykorzystaniem programowanej logiki i automatyki oraz pełny, dwukierunkowy tor audio z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem.

Zastosowanie takiego unikatowego rozwiązania sprawia, że tylko jedna kamera stanowi cały wizyjny system alarmowy w instalacji samodzielnej (jedna kamera w małym sklepie) albo element systemu rozbudowanego (kilka, kilkadziesiąt kamer w większym obiekcie handlowym).

rys1.gif

 

Jak pracuje kamera hemisferyczna?

Kamera hemisferyczna składa się z obiektywu typu rybie oko i przetwornika obrazu o wysokiej rozdzielczości (3,1 Mpx), jednak najważniejszym elementem składowym kamery jest wbudowane oprogramowanie, które zapewnia korekcję zniekształceń geometrycznych obrazu prezentowanego na żywo i inteligentną rejestrację całej sceny.

rys2.jpg

 

Obszar obserwacji kamery hemisferycznej zamontowanej pod sufitem obejmuje całe nieduże pomieszczenie lub wybrane stoisko w promieniu kilku metrów w każdym kierunku. Obraz tworzony bezpośrednio z takiej perspektywy wykazuje największe zniekształcenia w obszarach obwodowych. Dzięki zaimplementowanym w oprogramowaniu kamery algorytmom te obszary obrazu są w sposób płynny, czyli bez widocznych krawędzi ani sztucznych przejść, korygowane z uwzględnieniem właściwego kąta i perspektywy. Dzięki obróbce w kamerze możliwie najbardziej naturalny obraz jest dostępny w dowolnej przeglądarce internetowej (nie jest przekształcany dopiero na komputerze). Co więcej, za pomocą wirtualnej funkcji PTZ możliwe jest płynne przeglądanie całego monitorowanego obszaru – analogiczne do przeglądania za pomocą kamery PTZ. Najważniejsze, że cały czas rejestrowany jest cały obszar sklepu czy stoiska. Tym sposobem skupienie się na jednym zdarzeniu podczas podglądu na żywo nie spowoduje pominięcia tego, co dzieje się w innych, nie obserwowanych w danym momencie obszarach – nie można np. odwrócić uwagi w jednym miejscu, aby dokonać kradzieży w innym.

Zamontowawszy kamerę hemisferyczną na ścianie, można monitorować cały widziany obszar – od ściany do ściany. ­Uzyskuje się wówczas efekt pełnej panoramy 180°. Dzięki temu za pomocą tylko jednej kamery można monitorować np. całą ladę w sklepie lub recepcji. Ponadto można stale obserwować dwa niezależne, newralgiczne miejsca będące w zasięgu kamery (niekoniecznie w zakresie panoramy), np. wejście i stanowisko kasowe.

rys3.jpg

 

Dzięki tym cechom kamery hemisferycznej obserwator może w sposób płynny śledzić wybrany obszar lub obiekt, nie tracąc nic z wydarzeń rozgrywających się w innych miejscach dozorowanego obszaru. Dotychczas zapewnienie analogicznej skuteczności wymagało użycia kilku kamer, a obserwacja przemieszczającego się obiektu wiązała się z koniecznością przechodzenia z kamery na kamerę.

Łatwo, tanio i wygodnie – zintegrowane rozwiązanie

Przeniesienie całego oprogramowania realizującego wszystkie funkcje do kamery pozwala na budowanie rozwiązań bez centralnego systemu zarządzającego. Daje to nową jakość i nowe możliwości przy projektowaniu systemów telewizji dozorowej, w szczególności wówczas, gdy są to systemy rozproszone, znajdujące się w nawet kilku odległych lokalizacjach. Używając tych samych kamer, można stworzyć sieci dozorowe różnej wielkości, a także dowolnie rozbudować je w przyszłości. Zarówno systemy nieduże, wykorzystujące jedną lub kilka kamer, odpowiednie np. dla mniejszych sklepów, recepcji, placówek, punktów obsługi klientów itp., jak również większe i bardziej rozbudowane, np. złożone z kilkudziesięciu kamer znajdujących się w różnych miejscach, komunikujących się ze sobą w sytuacjach alarmowych, zawsze gwarantują rejestrację wydarzeń z całego obserwowanego obszaru (bez żadnych martwych stref) i dostarczają użytkownikowi obraz najwyższej jakości.
Bardzo istotne są również cechy eksploatacyjne kamer, do których należą m.in.:

  • współpraca ze standardowymi urządzeniami informatycznymi podczas transmisji danych, zasilania (również awaryjnego), jak i archiwizacji obrazów;
  • łatwość instalacji kamer – kamery są podłączane zawsze jednym przewodem (wspólne zasilanie i dane), tak jak sieci komputerowe, i bez znaczenia jest to, czy kamera pracuje wewnątrz budynku, czy na zewnątrz – zawsze wystarczy tylko jeden przewód;
  • możliwość wykorzystania dwukierunkowego toru audio oraz mikrofonu i głośnika, wbudowanych w kamerę, zarówno do automatycznego odtwarzania przez kamerę własnych komunikatów użytkownika, jak również do transmisji audio na żywo; automatyczne usuwanie efektu echa dodatkowo poprawia jakość dźwięku;
  • wygodna i elastyczna eksploatacja systemu telewizji dozorowej w dowolnym miejscu, za pomocą wydajnego, wygodnego w obsłudze i bezpłatnego oprogramowania;
  • elastyczność i nieograniczoność archiwum danych (wideo i audio) zarówno pod względem miejsca rejestracji (w standardowych lub dodatkowych zasobach pamięciowych kamery lub w zdalnych zasobach sieciowych), jak i zakresu czasowego oraz ilości przechowywanych danych.

Podsumowanie

Nowoczesne kamery do monitoringu wizyjnego są autonomicznymi i inteligentnymi urządzeniami. Nie wymagają stosowania specjalnych komputerów czy rejestratorów w celu uruchomienia systemu monitoringu, np. jedno- lub kilkukamerowego. Specjalna konstrukcja i ekonomiczne zarządzanie energią pozwalają na całoroczną eksploatację kamer również na zewnątrz, przy standardowym zasilaniu po sieci komputerowej, przez co nie ma potrzeby budowania oddzielonych instalacji zasilających kamery. Ponadto ze względu na to, że kamery dysponują w pełni zintegrowanym oprogramowaniem zarządzającym (rejestracja, transmisja, archiwizacja, alarmy, obsługa), możliwe jest zaoferowanie rozwiązania prostego, szybkiego w instalacji i łatwego w obsłudze, a w konsekwencji także ekonomicznego, które doskonale nadaje się do wykorzystania zarówno w małym sklepie, jak i w centrum handlowym.

Witold Faber
Linc

 Zabezpieczenia 1/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony