Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Rejestratory NOVUS serii 5000 - oprogramowanie sieciowe (cz. 4)

Printer Friendly and PDF

W numerze 2/2006 Zabezpieczeń zakończona została prezentacja rejestratora Novus serii NV-DVR5000 oraz współpracujących z nim aplikacji sieciowych. W podsumowaniu poinformowano, że trwają prace nad kolejnymi generacjami oprogramowania zwiększającego funkcjonalność systemu. Obecnie zakończono już prace nad aplikacją RAS+. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie jej najważniejszych funkcji oraz zachęcenie do zastąpienia nią dotychczas używanych aplikacji RAS oraz IMAP.

W oprogramowaniu RAS+ zostały scalone moduły do zarządzania, podglądu na żywo i odtwarzania oraz moduł graficznych interfejsów użytkownika (map), co pozwala na równoczesny dostęp do powyższych funkcji oraz daje większą swobodę operatorom systemu w procesach nadzoru i obsłudze systemu.

CCTV - przykładowy screen z aplikacji RAS+ Novus

 

Interfejs graficzny aplikacji nie ma predefiniowanej rozdzielczości i może być skalowany w zależności od potrzeb operatora. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia pracę dwumonitorową. Poszczególne okna mogą być przenoszone w dowolne miejsce ekranów, zagnieżdżane w innych oknach lub automatycznie ukrywane, jeżeli nie są używane. Pozwala to na pełne dostosowanie aplikacji do aktualnych potrzeb lub zadań operatora i jego efektywną pracę.

Aplikacja umożliwia łączenie się z wieloma rejestratorami równocześnie. Dowolne kamery mogą być powielane w wielu oknach. Stworzone przez użytkownika widoki z kamer z różnych rejestratorów (do 64) mogą być zapamiętywane i następnie automatycznie wywoływane. Dodatkowo w widokach użytkownik może nadać poszczególnym kamerom dowolną nazwę, niezależną od nazwy przyporządkowywanej przez rejestrator. Szczególnie przydatną funkcją jest możliwość jednoczesnego podglądu i odtwarzania wybranych kamer z wielu rejestratorów. Pozwala to na obserwację sytuacji na żywo oraz, dodatkowo, w drugim oknie, ze zdefiniowanym opóźnieniem.

W przypadku nagłych zdarzeń operatorzy systemu posiadają możliwość lokalnej rejestracji wyświetlanych na ekranie monitora obrazów z kamer w znanym już formacie minibank. Administrator systemu może zdefiniować maksymalną pojemność zapisanych danych i włączyć funkcję nadpisywania.

Do aplikacji RAS+ została dodana obsługa graficznych interfejsów użytkownika, czyli map. Obraz z kamer podłączonych do ikon mapy można wyświetlać w niezależnych oknach lub przeciągać do okien głównego programu. Najbardziej efektywnym sposobem nadzoru jest wykorzystanie podczas pracy dwóch monitorów (karta graficzna typu dual head) – z główną aplikacją na jednym z nich oraz aplikacjami dodatkowymi (np. obsługą map, alarmów lub odtwarzania) na drugim.

Raporty stanu pracy rejestratorów mogą być generowane automatycznie z zadanym przedziałem czasowym. Rozszerzona została lista sprawdzanych zdalnie elementów: m.in. praca kamer, działanie alarmów, stan nagrywania oraz zakres dostępnych nagrań.


Odbierane przez aplikację z rejestratorów informacje o zdarzeniach krytycznych mogą być wyświetlane w dowolnych oknach podziału metodą przeciągnij i upuść. Pozwala to na szybką reakcję na zdarzenia w systemie. Funkcjonalność ta będzie zwiększana m.in. poprzez określanie czasu reakcji operatora od momentu otrzymania alarmu do momentu połączenia się z krytyczną lokalizacją, dodanie podstawowych informacji o lokalizacji i telefonach kontaktowych oraz zmianę statusu alarmu w momencie realizacji połączenia.

Zoptymalizowano również wyświetlanie zdarzeń alarmowych w module odtwarzania Dzięki temu można szybko wyszukiwać zarejestrowane zdarzenia krytyczne w systemie.

Przedstawienie w artykule zasadniczych zalet RAS+, tzn. pełnej skalowalności oraz elastyczności, jest nader trudne. Najlepszym sposobem realizacji tego zamierzenia byłby pokaz lub osobiste przetestowanie oprogramowania. Dlatego wszystkich użytkowników rejestratorów serii NV-DVR5000 zachęcam do poprawienia funkcjonalności tych urządzeń poprzez zainstalowanie aplikacji RAS+.

Patryk Gańko
NOVUS

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony