Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Rejestratory marki Evix

Printer Friendly and PDF

leadObecnie firmy branży CCTV koncentrują się na rozwijaniu segmentu telewizji IP (w tym funkcji inteligentnych) oraz integracji elektronicznych systemów zabezpieczeń: telewizji dozorowej, kontroli dostępu, systemów alarmowych i innych systemów wykorzystywanych do zarządzania obiektami. W przypadku analogowych systemów telewizyjnych (pomijamy kwestie dotyczące telewizji HD SDI), a w szczególności technologii stosowanych w rejestratorach cyfrowych, mamy natomiast do czynienia ze stagnacją. Ta sytuacja spowodowała, że duża liczba producentów rejestratorów CCTV doścignęła renomowanych producentów. I właśnie z tej perspektywy chciałbym przedstawić Państwu zalety rejestratorów marki Evix, które spełniają najwyższe wymagania.

Seria rejestratorów Evix obejmuje osiem modeli cztero-, ośmio- i szesnastokanałowych, podzielonych na trzy rodziny. Trzy modele – ER-421, ER-821 oraz ER-1621 – to rejestratory real-time, które umożliwiają zapis obrazów z każdego kanału wizyjnego z prędkością 25 kl./s i rozdzielczością D1. Pozostałe modele również zapisują z prędkością real time, ale dotyczy to tylko rozdzielczości CIF (360×288).

Duża prędkość zapisu rejestratorów implikuje konieczność stosowania dużych archiwów dyskowych. ER-1621 i ER-821 umożliwiają podłączenie do ośmiu dysków SATA o maksymalnej pojemności 2 TB, co pozwala na zagregowanie do 16 TB przestrzeni dyskowej. Dodatkowo do portów eSATA znajdujących się na tylnym panelu rejestratora można podłączyć dwa dodatkowe dyski do kopiowania zarejestrowanego materiału. Rejestratory umożliwiają kopiowanie materiałów w dwóch formatach – DAT oraz AVI. Do odtworzenia nagrania w formacie AVI konieczna jest wcześniejsza instalacja kodeka udostępnianego przez rejestrator. W trakcie kopiowania do archiwizowanego materiału może zostać dołączony program SuperPlayer służący do odtwarzania nagrań.

Funkcja znaku wodnego umożliwia użytkownikowi sprawdzenie oryginalności pliku wideo. Ponadto możliwy jest lokalny zrzut obrazu (snapshot) w formacie JPG z kamery na dysk rejestratora w celu trwałego zabezpieczenia nagrań przed nadpisaniem.

Rejestratory posiadają do 16 liniowych wejść fonicznych, dodatkowe wejście mikrofonowe oraz jedno wyjście foniczne (głośnikowe) do dwukierunkowej komunikacji głosowej. Rejestrator umożliwia też dwukierunkową komunikację głosową pomiędzy rejestratorem a komputerem z przeglądarką Internet Explorer.

Monitory mogą być podłączone do wejść BNC, VGA i – w wybranych modelach – do wyjść HDMI o rozdzielczości 1080p. Wyświetlane na monitorze obrazy z kamer można w dowolny sposób przestawiać za pomocą funkcji drag and drop i tworzyć ich własne układy. Również informacje statusowe mogą być wyświetlane w dowolnie wybranym fragmencie obrazu. Na monitorach podłączonych do wyjść pomocniczych (spot monitor) wyświetlany jest obraz z wybranego kanału w formacie pełnoekranowym lub wyświetlana jest sekwencja obrazów pochodzących z wybranych kamer.

Urządzenia mogą być obsługiwane z poziomu panelu czołowego za pomocą przycisków, pilota na podczerwień oraz myszy USB. Rejestratorami można sterować za pomocą klawiatur NV-KBD30 oraz NV-KBD70, z wykorzystaniem protokołu N-Control.

Z poziomu rejestratora oraz przeglądarki internetowej lub aplikacji CMS można sterować kamerami szybkoobrotowymi z wykorzystaniem protokołu N-Control, Pelco-D lub Pelco-P.

Funkcja eksportu i importu ustawień oraz ich zapisu na pamięci USB ułatwia zarządzanie dużą grupą rejestratorów.

Dostęp poszczególnych użytkowników do rejestratora może być ograniczony do wybranych zasobów. Poziomy dostępu obejmują m.in. podgląd i odtwarzanie obrazów ze wskazanych kamer, ustawienia systemowe, przeszukiwanie rejestrów, zamknięcie systemu, ustawienia parametrów zapisu na dysku etc. Poziom dostępu nie zależy od sposobu połączenia (połączenie lokalne albo zdalne), a jedynie od przyznanych uprawnień. Informacje o wszystkich użytkownikach, którzy w danym momencie są połączeni z rejestratorem zdalnie, są dostępne w menu rejestratora (Informacje), co pozwala kontrolować liczbę zdalnych użytkowników.

Rejestrator powiadamia administratora systemu o pewnej grupie zdarzeń systemowych, takich jak brak miejsca na dysku, wyłączone nadpisywanie, konflikt adresów IP, rozłączenie sieci LAN lub błąd zapisu na dysku, poprzez uruchomienie brzęczyka, wysłanie e-maila z dołączonym zdjęciem lub aktywację wyjścia alarmowego.

Z rejestratorem można łączyć się zdalnie – z poziomu przeglądarki Internet Explorer 7.0 lub nowszej (konieczna jest obsługa formantów ActiveX) – lub z poziomu oprogramowania CMS. Możliwe jest utworzenie maksymalnie dziesięciu równoczesnych połączeń z rejestratorem w trybie „na żywo”, jednego połączenia w trybie odtwarzania oraz jednego połączenia w trybie konfiguracji.

W rejestratorze można zdefiniować listę adresów IP, które mogą być wykorzystane do nawiązania połączenia z danym rejestratorem, oraz listę adresów zakazanych, które nie mogą być wykorzystane do utworzenia takiego połączenia.

Cechą charakterystyczną połączenia przez przeglądarkę Internet Explorer jest wielość dostępnych funkcji, takich jak np. podgląd obrazów z kamer w trybie na żywo, zdalne wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań, kopiowanie plików z rejestratora, konfiguracja lokalna, zdalna aktualizacja oprogramowania rejestratora, sterowanie kamerą obrotową, lokalne nagrywanie, a przede wszystkim zdalne ustawianie wszystkich parametrów rejestratora.

Dowolne przestawianie obrazów z kamer w trybie podziału jest możliwe zarówno w przypadku obsługi lokalnej, jak i zdalnej, za pośrednictwem przeglądarki IE oraz aplikacji CMS.

Główną różnicą między dostępem do zasobów rejestratora z poziomu aplikacji CMS oraz IE jest możliwość realizacji połączenia typu multisite, czyli z wieloma rejestratorami równocześnie, oraz tworzenie map. Definiowane mapy mogą być ze sobą łączone w celu stworzenia wielopoziomowego planu obiektu.

Rejestratory Evix umożliwiają użytkownikom podgląd obrazów z kamer na telefonach komórkowych z systemami operacyjnymi iOS, Android, Symbian, Windows Mobile lub BlackBerry. Można więc powiedzieć, że dostępne jest oprogramowanie dostosowane do większości systemów operacyjnych stosowanych w telefonach komórkowych.

Telefon łączy się z rejestratorem dzięki dostosowanej do jego systemu operacyjnego aplikacji. Oprogramowanie umożliwia nie tylko – jak wiele innych aplikacji – pełnoekranowy podgląd w trybie na żywo. Przykładowo – aplikacja SuperLivePro dla urządzenia iPhone umożliwia także podgląd w trybie podziału ekranu (2×2), zdalne odtwarzanie zapisanego materiału, przechwytywanie i podgląd zdjęć, odsłuch kanału fonicznego, sterowanie kamerami PTZ (z wywoływaniem presetów i tras obserwacji) oraz ustawienia lokalne aplikacji.

Jak widać, rejestratory Evix mogą być wykorzystywane w różnego typu obiektach – również w takich, w których obowiązują najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wyróżniają się wieloma funkcjami, których nie mają inne rejestratory. Przykładem może być możliwość zainstalowania do ośmiu twardych dysków w jednym urządzeniu. Utworzenie tak dużej przestrzeni dyskowej innymi metodami wymaga stosowania niezależnych macierzy dyskowych. Również pod względem stabilności, parametrów i bezawaryjnej pracy rejestratory Evix nie ustępują bardziej renomowanym markom, a z ekonomicznego punktu widzenia ich wybór jest korzystniejszy. Proces zrównywania się możliwości technicznych różnych grup rejestratorów będzie postępował. Podobnie będzie w przypadku rozwiązań sieciowych.

Patryk Gańko
AAT Holding

Zabezpieczenia 3/2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony