Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Rejestrator Novus serii 5000 - nowa generacja

Printer Friendly and PDF

Rejestratory firmy Novus serii 5000 były szczegółowo opisywane na łamach Zabezpieczeń w numerze 6/2005. W kolejnych wydaniach zostały przedstawione cechy funkcjonalne aplikacji sieciowych RAS/RAS+ oraz modułów do tworzenia podkładów graficznych (map). Oferta rejestratorów serii 5000 zostanie rozszerzona o 16kana.owy model o nazwie NVDVR5816/DVD, który będzie obsługiwany zdalnie, również z poziomu aplikacji RAS+, i będzie posiada. wiele nowych funkcji. Właśnie tym nowym, wyróżniającym funkcjom chciałbym poświęcić niniejszy artykuł.

Rejestrator NVDVR5816/DVD zapisuje obrazy z kamer w czasie rzeczywistym (ang. real time) z prędkością 25 klatek na sekundę dla każdego kanału, czyli 400 klatek na sekundę dla całego systemu. Rejestracja ta jest realizowana w rozdzielczości HALF D1 720x288, jak w poprzednich modelach serii. Dodatkowo istnieje możliwość rejestracji w rozdzielczość D1 720x576, z prędkością o połowę mniejsza, czyli 200 klatek na sekundę dla wszystkich kanałów. W celu uniknięcia rozmazywania szybko przemieszczających się obiektów między dwoma kolejnymi półobrazami podczas odtwarzania obrazów zarejestrowanych w rozdzielczości D1 zaimplementowano funkcję deinterlacingu, niwelująca to niekorzystne zjawisko.

www.zabezpieczenia.com.pl 

 

Rejestrator spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urzadzeń rejestrujących obraz i dźwięk z dnia 28 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 243, poz. 2438), co jest szczególnie ważne w kontekście planowanej budowy obiektów sportowych w związku z organizowaniem wspólnie z Ukraina mistrzostw Europy w piłce nożnej. W § 5 powyższego rozporządzenia zawarte sa wymagania, zgodnie z którymi „urządzenia utrwalające obraz powinny rejestrować obraz z częstotliwością 25 klatek na sekundę dla każdej kamery, z rozdzielczością nie mniejsza niż 400 linii telewizyjnych".

Rys. 1. Tablica testowa rozdzielczości zarejestrowanych obrazów z kamery NVC-HC510-3 dla rozdzielczości 720x288 (420 TVL) oraz 720x576 (450 TVL)

 

W urządzeniu można zainstalować maksymalnie cztery dyski twarde z interfejsem SATA, o pojemności 500 GB każdy, w wyjmowanych kieszeniach. Wymiana twardych dysków może być realizowana bez wyłączania urządzenia z sieci zasilającej (dyski typu hotswap). Dodatkowo poprzez złącze SCSI można podłączyć zewnętrzne macierze dyskowe. Urządzenie może zaadresować łącznie do 9 TB pamięci wewnętrznej i zewnętrznej. W rejestratorze zaimplementowano system kompresji MPEG4. Przy najwyższej jakości oraz rozdzielczości D1 pojedyncza zarejestrowana klatka posiada rozmiar pliku osiągający nawet 80 kB, co gwarantuje duża rozpoznawalność szczegółów. W rejestratorze zaimplementowano zmienny system kompresji VBR (Variable Bit Rate) generujący różne rozmiary pojedynczej klatki w zależności od rodzaju obserwowanej sceny. Do zabezpieczenia rejestrowanych danych można wykorzystać nie tylko funkcję archiwizacji, czyli kopiowania na wybrany dysk rejestrowanych danych, ale także funkcję mirroringu (zapis lustrzany w pamięciach dyskowych, w wyniku którego dwa napędy dyskowe przechowują taka sama informację). Funkcja archiwizacji, w przeciwieństwie do mirroringu, ma niższy priorytet w stosunku do procesu archiwizacji, odtwarzania oraz transmisji sieciowej i jest realizowana wówczas, gdy istnieją wolne zasoby systemowe. Natomiast funkcja mirroringu jest realizowana w czasie rzeczywistym, bez opóźnień. Możliwe jest ustalenie poziomu jakości obrazów transmitowanych przez sieć i nie ma on wpływu na jakość zapisu oraz rozdzielczości obrazów odtwarzanych zdalnie (CIF, 2 CIF).

Urządzenie zostało wyposażone w 16 wejść audio oraz jedno wyjście głośnikowe, czyli z każdym kanałem wizji  może zostać skojarzony oddzielny kanał fonii. Kanały fonii są rejestrowane i mogą być odtwarzane synchronicznie z odpowiednimi kanałami wizji. Dotyczy to również materiałów skopiowanych lokalnie na pamięci typu USB Flash lub nośniki DVD, a także przez sieć. Poprzez sieć, za pomocą aplikacji RAS+ lub dzięki przeglądarce internetowej, możliwa jest transmisja dowolnego, wybranego przez operatora kanału audio. Dodatkowo operator może zdalnie przesłać dźwięk do podłączonego do rejestratora głośnika.

Ustawienia funkcji utraty obrazu zostały zindywidualizowane dla każdej kamery (w dotychczasowych modelach ustawienie to było globalne i dotyczyło wszystkich kamer w systemie). Dzięki temu są precyzyjne i umożliwiają otrzymywanie wiarygodnych powiadomień o zasłonięciu obiektywu, jego zamalowaniu lub przesunięciu kamery. W wymienionych sytuacjach kamera działa prawidłowo, generuje odpowiedni dla obserwowanej sceny sygnał wizyjny, ale jego wartość informacyjna dla operatora systemu jest zerowa, dlatego otrzymanie odpowiedniego powiadomienia pozwala na szybka reakcję administratora i przywrócenie sprawności systemu.

Oprócz funkcji detekcji ruchu, z różnymi parametrami dla dnia oraz nocy, zaimplementowano funkcję detekcji obiektu w czasie rzeczywistym. Po zapisaniu obrazu referencyjnego dla systemu oraz ustaleniu minimalnego czasu analizy system potrafi powiadomić o pozostawionych w miejscach publicznych walizkach, otwartych drzwiach czy pojawieniu się lub zniknięciu innych dowolnych obiektów. Funkcja ta może być szczególnie przydatna w obiektach użyteczności publicznej, np. na dworcach lotniczych lub kolejowych.

Dla materiału zarejestrowanego wprowadzono znaczniki (bookmarks), umożliwiające intuicyjne zaznaczanie dowolnych pozycji i łatwy do nich dostęp. Są one przydatne również podczas zaznaczania początku i końca czasu kopiowania - można posłużyć się znacznikami, zamiast wpisywać datę i czas.

W przypadku powiadamiania o zdarzeniach krytycznych poprzez email istnieje możliwość dołączania do wiadomości pojedynczej klatki zarejestrowanego obrazu powiązanego ze zdarzeniem.

Monitor główny można podłączyć do rejestratora poprzez złącze BNC, VGA lub SVideo. Wszystkie te trzy wyjścia mogą pracować jednocześnie. Rozdzielczość wyświetlania 800x600 i częstotliwość odświeżania 60 Hz na wyjściu zostały dopasowane do parametrów technicznych monitorów VGA dostępnych na rynku. Na monitorze głównym można równocześnie odtwarzać obraz z kamery i dokonywać podglądu na żywo - w dowolnie wybranym podziale.

Spośród szesnastu wyjść alarmowych dwanaście to wyjścia typu otwarty kolektor, natomiast cztery są wyjściami przekaźnikowymi o maksymalnym obciążeniu 30 VDC/1 A. Aby ułatwić podłączanie zewnętrznych urządzeń, takich jak kamery obrotowe, klawiatury lub urządzenia generujące dane tekstowe, w urządzenie wbudowano dwa porty RS485 i dwa porty RS232.

W rejestratorze zamontowany jest ciekłokrystaliczny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje o realizowanych procesach, m.in. o temperaturze twardych dysków, zalogowanych do systemu użytkownikach, zajętości twardego dysku, aktywacji alarmu, aktualizacji firmware'u, nagrywania itp.

Rejestrator NVDVR5816, podobnie jak inne modele serii 5000, może być programowany całkowicie za pomocą aplikacji RAS+. Ponadto może być sterowany lokalnie, za pomocą przycisków panelu czołowego, pilota zdalnego sterowania IR, klawiatury systemowej NVKBD60 lub NVKBD30, a także myszy komputerowej z interfejsem USB. Niezależnie od sposobu sterowania dostęp do funkcji rejestratora jest chroniony jednolitym systemem haseł oraz poziomów dostępu ustawianych w menu.

Rejestrator pracuje w trybie pełnego pentaplexu, tzn. pozwala na jednoczesne nagrywanie, podgląd na żywo, odtwarzanie, transmisję sieciowa oraz mirroring/archiwizację zarejestrowanych danych.

Rejestrator NVDVR5816 należy do rejestratorów o najlepszych parametrach technicznych wśród dostępnych na rynku. Co bardzo ważne, „dziedziczy" najważniejsze zalety serii 5000: wysoka stabilność i bezawaryjność ciągłej pracy. W połączeniu z rozbudowanymi funkcjami monitoringu procesów rejestratora i funkcjami powiadamiania m.in. do pięciu zdalnych aplikacji z uruchomiona aplikacja RAS+ oraz poprzez email umożliwia to stosowanie urządzenia w obiektach o najwyższych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa.

Patryk Gańko
NOVUS

 

Zabezpieczenia 6/2007

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony