Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Pamięci masowe firmy Promise Technology. Ochrona danych i archiwizacja materiału wizyjnego bez gubienia klatek

Printer Friendly and PDF

W 1988 roku firma Promise Technology dołączyła do grona czołowych producentów pamięci masowych o wysokich parametrach użytkowych. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji jednostek pamięci masowych przeznaczonych do pracy w systemach wizyjnych. Korzystają z nich między innymi największe światowe organizacje działające na rynku mediów i rozrywki, w skład których wchodzą tysiące mniejszych firm stanowiących klientelę Promise Technology. W swojej działalności firma Promise Technology nie ograniczyła się do stworzenia jednej linii produktów, które miałyby być stosowane niezależnie od uwarunkowań. Było to spowodowane przeświadczeniem, że serwery i jednostki pamięci wykorzystywane w branży IT są optymalizowane pod kątem pracy w specyficznym środowisku biurowym, zaś ich działanie w innych środowiskach jest dalekie od doskonałości. Wielu użytkowników popełnia błąd polegający na próbie dostosowania istniejącej struktury IT do potrzeb wynikających z implementacji wizyjnych systemów dozorowych. W większości przypadków kończy się to niepowodzeniem, zaś działanie systemu odbiega od oczekiwanego.

Fot. 1. Przedni panel rejestratora Vess A2600

 

Projektanci z firmy Promise Technology doskonale zdają sobie sprawę z tych ograniczeń i tworzą specjalistyczne urządzenia, takie jak sieciowe rejestratory wizyjne czy zewnętrzne jednostki pamięci masowej przeznaczone do pracy w wizyjnych systemach dozorowych. Firma wykazuje dużą aktywność we wszystkich dziedzinach branży zabezpieczeń i tworzy urządzenia zarówno do małych systemów dozorowych, jak i rozległych instalacji przemysłowych, a także oferuje usługi bazujące na wykorzystaniu chmury sieciowej.

Jednostka RAID dostosowana do potrzeb użytkowników

Sercem każdego wizyjnego systemu dozorowego oferowanego przez firmę Promise Technology jest  jednostka RAID. Jest to rodzaj macierzy dyskowej zarządzanej za pomocą wewnętrznego kontrolera sterującego procesem zapisu i odczytu danych, a także dbającego o ich bezpieczeństwo. Firma ma prawie trzydziestoletnie doświadczenie w produkcji tego typu urządzeń. W tym czasie zdążyła udoskonalić swoje produkty na tyle, że obecnie mogą one niezawodnie pracować w systemach wizyjnych, co znalazło potwierdzenie w niezliczonych wdrożeniach tych systemów na całym świecie.

Fot. 2. Tylny panel rejestratora Vess A2210 (widoczne są zasilacze i inne elementy)

 

W urządzeniach firmy Promise Technology znajdują zastosowanie macierze dyskowe RAID z różnymi poziomami redundancji, m.in. na bardzo popularnym w wizyjnych systemach dozorowych poziomie RAID 5. Poziom ten zapewnia spełnienie wysokich wymagań dotyczących parametrów użytkowych oraz wysoką odporność na błędy zapisu materiału wizyjnego. W macierzach RAID 5 zapisywane są zarówno strumienie wizyjne, jak i dodatkowe dane, które umożliwiają przeprowadzenie testu parzystości i automatyczne odzyskanie danych w przypadku uszkodzenia fragmentów zapisu. Podczas rejestracji dane są zapisywane w sposób rozproszony na co najmniej trzech dyskach, dlatego trwałe uszkodzenie jednego z nich nie powoduje utraty danych. System zachowuje pełną funkcjonalność i może być normalnie eksploatowany, zanim nastąpi wymiana uszkodzonego dysku na nowy. W przypadku wizyjnych systemów dozorowych jest to szczególnie istotne, gdyż jakiekolwiek przerwy w zapisie i odtwarzaniu strumieni wizyjnych są niedopuszczalne. Użytkownik musi mieć pewność, że dane wpływające na poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu nie ulegną zatarciu i będą zawsze dostępne.

Wizyjne systemy dozorowe dostosowane do lokalnych warunków

Rozwiązania, w których zastosowano pamięci masowe oraz wielokrotnie nagrodzoną platformę programową Vess firmy Promise Technology, wykorzystano na lotniskach, w bankach, kasynach, obiektach rządowych, zakładach karnych, szpitalach, hotelach, centrach handlowych, zakładach przemysłowych i petrochemicznych, na autostradach, dworcach kolejowych, stacjach metra, w autobusach, pociągach i wielu innych miejscach.

Rejestrator wizyjny Promise Vess A2600 jest przeznaczony do pracy w rozległych instalacjach, w których wymagany jest jednoczesny zapis obrazów z wielu kamer oraz przechowywanie materiału archiwalnego przez długi czas. Wszystkie rejestratory z serii Vess są urządzeniami typu wszystko w jednym, zawierającymi serwer wizyjny i macierz dyskową we wspólnej obudowie. Dzięki temu można obniżyć koszty instalacji i konserwacji systemu, gdyż nie ma oddzielnej jednostki pamięciowej RAID i oddzielnego serwera. Unika się konieczności stosowania kart z interfejsami komunikacyjnymi, kabli oraz oddzielnych obudów na jednostki pamięci. 

Rys. 1. Porównanie liczby kamer obsługiwanych przez rejestratory Vess z liczbą kamer obsługiwanych przez inne urządzenia. (opracowano na podstawie danych zawartych w „Milestone Solution Partner IT Infrastructure Components Certification Summary”)

 

Jednostka pamięci Promise Vess A2210 jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w wizyjnych systemach dozorowych IP. Jest to niezawodne i stabilne urządzenie współpracujące z oprogramowaniem systemowym VMS wiodących producentów, które można rozbudowywać w miarę rosnących wymagań co do objętości i czasu przechowywania materiału wizyjnego. Zarówno serwer wizyjny, jak i pamięć masowa zostały opracowane przez firmę Promise Technology, dlatego rejestracja przebiega sprawnie i bezawaryjnie.  Jednostki pamięci Promise Vess A2000 mogą być użyte w systemach wizyjnych różnych producentów. Użytkownik może mieć pewność, że sprzęt jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem i podczas jego pracy nie wystąpią żadne usterki. Ponadto w przyszłości możliwa będzie rozbudowa jednostki pamięciowej w celu dostosowania jej do rosnących wymagań systemowych. 

Urządzenia z serii Promise Vess są w pełni redundantne. Bloki zasilające mogą być wymieniane w trybie hot-swap, to znaczy bez przerywania pracy systemu. Ich wysoka sprawność energetyczna pozwala na ograniczenie zużycia energii związanego z koniecznością chłodzenia układów elektronicznych. Dyski pracujące w urządzeniach z serii Promise Vess również mogą być wymieniane w trybie hot-swap, czyli można wymienić dysk w przypadku jego awarii bez konieczności chwilowego wyłączenia rejestratora, zaś dane zgromadzone w macierzy RAID 5 zachowują swoją integralność.

Technika SmartBoost

Urządzenia z serii Promise Vess są skonstruowane tak, by można było wyeliminować wszystkie wąskie gardła występujące w procesie rejestracji danych. Dzięki temu rejestratory Vess A2000 mogą jednocześnie rejestrować strumienie wizyjne z bardzo wielu kamer. Technika SmartBoost, zastosowana w urządzeniach Vess z serii A, pozwala na ograniczenie transferu dodatkowych danych (overhead) do niezbędnego minimum, a tym samym umożliwia płynny zapis i odtwarzane obrazów, bez gubienia klatek wizyjnych. Należy pamiętać, że zgubione klatki wizyjne nie mogą być odzyskane, a tym samym zawarte w nich informacje zostają na zawsze utracone. Zjawisko to ma szczególne znaczenie w wizyjnych systemach dozorowych o bardzo wysokiej rozdzielczości.

W urządzeniach firmy Promise Technology znajdują zastosowanie dwie dodatkowe techniki – odtwarzanie z predykcją i zapis sekwencyjny. Pierwsza z technik wykorzystuje czas bezruchu na obrazie do zmniejszenia obciążenia twardych dysków, dokonuje analizy obrazu i przewiduje, kiedy konieczne będzie ponowne uruchomienie odczytu, aby dyski twarde łatwiej nadążały za zmianami obciążenia systemu. Dzięki odtwarzaniu z predykcją dostęp do wybranych nagrań jest znacznie ułatwiony, płynny i szybki. Druga z technik eliminuje silne obciążenie systemu powodowane koniecznością dokonywania przypadkowych zapisów w różnych miejscach w pamięci dyskowej. Dane są gromadzone w pamięci podręcznej i zapisywane jednorazowo, gdy cały pakiet jest gotowy. W ten sposób powstaje zapis sekwencyjny, który zapewnia większą płynność i skuteczność działania rejestratora.

Rejestratory i serwery Vess A2200 i A2600 zostały przetestowane przez firmę Milestone Systems – wiodącego producenta oprogramowania systemowego. Stwierdzono znaczne korzyści płynące z dobrego współdziałania różnych elementów wizyjnych systemów dozorowych. Firma Milestone przeprowadziła porównawcze badania różnych systemów w specjalnych warunkach i w różnych konfiguracjach. Rejestratory Vess z serii A wypadły najlepiej, gdyż podczas każdego z testów obsłużyły cztery razy więcej kamer niż inne urządzenia do rejestracji obrazów. Jest to przedstawione na rysunku 1.

Pracujemy razem i razem odnosimy sukcesy 

Podstawowym założeniem przyjmowanym przez firmę Promise Technology podczas produkcji urządzeń przeznaczonych do pracy w wizyjnych systemach dozorowych jest ścisła współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania systemowego (VMS) oraz dostawcami kamer IP. Rejestratory Vess są gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu do systemu i integrują się z większością dostępnych na rynku programowych platform VMS, takich jak Aimetis, Axxonsoft, CamIQ, CSVi, Digifort, Genetec, Milestone, OnSSI, SeeTec, a także z kamerami IP firm Axis, Bosch, Samsung i Sony. Ścisła współpraca z czołowymi producentami z branży zabezpieczeń umożliwia klientom firmy Promise swobodne dostosowanie właściwości projektowanych systemów dozorowych do wymagań użytkowników końcowych.

Klienci muszą mieć pewność, że oprogramowanie VMS oraz sprzęt firmy Promise Technology będą w pełni kompatybilne, co powinno być stwierdzone na podstawie wyników intensywnych testów prowadzonych w rygorystycznych warunkach. Można mieć pewność, że wszystkie składniki wizyjnych systemów dozorowych będą ze sobą bezproblemowo współpracowały. 

Obsługa serwisowa na całym świecie 

Firma Promise Technology jest dumna z tego, że może zapewnić obsługę serwisową swoich produktów na całym świecie. W ramach gwarancji możliwa jest natychmiastowa wymiana uszkodzonych elementów. Firma dostarcza części zamienne jeszcze przed zwrotem uszkodzonych elementów. Oznacza to, że systemy mogą być utrzymane w ruchu bez zbędnych przestojów i bez wpływu na bezpieczeństwo chronionych obiektów.

Wszystkie produkty firmy Promise Technology przeznaczone do pracy w systemach dozorowych są objęte trzyletnią gwarancją z możliwością jej przedłużenia do pięciu lat. Ponadto klienci uzyskują pomoc techniczną na etapie projektowym poprzedzającym kupno, a także w okresie późniejszym, po nabyciu urządzeń.

Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub napisz Andrzej.Czeremanski@eu.promise.com lub sales-de@eu.promise.com, +49 231 5678 4824.

Tyler Sander
Andrzej Czeremański
Promise Technology

 

Zabezpieczenia 5/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony