Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Karty wizyjne Novus serii AMPG

Printer Friendly and PDF

Karty wizyjne Novus są obecne na rynku systemów telewizji dozorowej od ponad pięciu lat. Okres ten charakteryzował się bardzo dynamicznym rozwojem technologicznym systemów telewizji. Zmiany dotyczyły również kart wizyjnych. Mówiąc nieco przewrotnie, wiele musiało się zmienić, by wszystko zostało po staremu, tzn. by mogły nadal spełniać ciągle rosnące wymagania klientów oraz sprostać konkurencji.

W związku z powyższym w regularnych odstępach czasowych wprowadzano kolejne serie kart wizyjnych Novus: A, B, MPG, które charakteryzowały się nowymi rozwiązaniami sprzętowymi, a główny program do obsługi DVR Main uzupełniany był o nowe funkcje. Na początku roku oferta kart Novus zostanie uzupełniona o serię AMPG – drugą generację kart z kompresją sprzętową.

W porównaniu z kartami serii A i B z kompresją programową karty z kompresją sprzętową posiadają wiele zalet zwiększających możliwości systemu nadzoru i rejestracji, z których główne to:

  • sprzętowy układ kodeka MPEG-4 na karcie wizyjnej zapewniający lepszą jakość obrazu przy mniejszym zapotrzebowaniu na zasoby komputera (stabilniejsza praca, obsługa połączeń sieciowych itp.);
  • sprzętowe układy detekcji ruchu zapewniające bardziej efektywną analizę obrazu;
  • sprzętowy filtr przeplotu umożliwiający, przy rozdzielczości zapisu 720x576, zniwelowanie efektu rozmycia szybko przemieszczających się obiektów;
  • wyświetlanie „na żywo” i rejestracja w czasie rzeczywistym o szybkości nagrywania 25 obrazów na sekundę (ang. images per second, ips) dla każdego z kanałów (w rozdzielczości CIF);
  • sprzętowe układy do obróbki audio na karcie, które uniezależniają rejestrację audio od zainstalowanych w komputerze kart dźwiękowych oraz zapewniają liczbę wejść audio równą liczbie wejść wideo.

Fot. 1. Karty serii AMPG: NVB-400/16AMPG - jedna karta, NVB-800/32AMPG - dwie karty (Master i Slave)
 
 

Ogromną zaletą kart wizyjnych, w porównaniu z rejestratorami typu stand alone, jest możliwość budowy dużych systemów, składających się nawet z 32 punktów kamerowych.Dostępne na rynku rejestratory są z reguły 16-kanałowe. Rozbudowę kart umożliwił rozwój sprzętu komputerowego, a przede wszystkim wprowadzenie procesorów wielordzeniowych oraz nowszych chipsetów płyt głównych. Karty32-kanałowe cieszą się dużym uznaniem klientów, a dla wielu obiektów o większej niż 16 liczbie punktów kamerowych są bardzo efektywnym rozwiązaniem.

Rys. 1. Przykładowy schemat systemu zbudowanego z wykorzystaniem kart serii AMPG
 
 

Wśród kart serii AMPG można wyróżnić dwa modele: NVB-400/16AMPG oraz NVB-800/32AMPG. Zapewniają one efektywną obróbkę 16 lub 32 kanałów wideo z szybkością nagrywania podaną w tabeli 1.

Tab. 1. Rozdzielczość i prędkości nagrywania kart wizyjnych serii AMPG
 
 

Dodatkowo rejestrują 16 lub 32 kanały audio i pozwalają za pomocą wyjść przekaźnikowych wysterować 4 lub 8 urządzeń zewnętrznych (alarmy, syreny itp.). Oba modele posiadają sprzętowy układ detekcji ruchu oraz sprzętowy filtr przeplotu.

Wszystkie karty serii umożliwiają wyświetlanie „na żywo” obrazów z kamer niezależnie od aktualnej szybkości rejestracji. Funkcja ta ma szczególnie duże znaczenie w systemach z ciągłym nadzorem operatorskim, bowiem przy wyświetlaniu po klatkowym szybciej pojawia się efekt zmęczenia – osłabienie percepcji operatorów. Oprócz głównego wyjścia monitorowego PC (możliwa praca dwu monitorowa dla dwu głowicowych kart graficznych) karty serii AMPG posiadają wyjście analogowe, dublujące podziały wyświetlane na monitorze PC.

Fot. 2. Karta wyjść analogowych
 
 

W przeciwieństwie do urządzeń z serii MPG nowy model NVB-400/16AMPG jest zbudowany z wykorzystaniem tylko jednej karty PCI. Pozwala to na dowolną alokację zasobów systemu, tzn. każdej kamerze można przypisać dowolną szybkość zapisu, a także dowolną rozdzielczość zapisu. Dla modelu NVB-800/32AMPG alokacja zasobów systemu (szybkość i rozdzielczość) jest realizowana w ramach grupy 16 kamer przyporządkowanych do jednego układu obróbki.

Karty AMPG uzupełniają linię kart Novus z kompresją sprzętową, wprowadzając model 32-kanałowy oraz zamieniając model 16-kanałowy. W tabeli 2. znajduje się zestawienie wszystkich serii i modeli kart Novus.

Nowe modele kart serii AMPG są obsługiwane, podobnie jak wszystkie poprzednie serie, z poziomu oprogramowania DVR Main. Kompatybilność z nowymi modelami jest zachowana również w przypadku oprogramowania do zdalnej obsługi DVR Net oraz aplikacji dla urządzeń PDA.

Uproszczony schemat systemu zbudowanego z wykorzystaniem kart serii AMPG może wyglądać jak na rys.1.

Wyjście analogowe w kartach serii AMPG dubluje podziały monitora głównego PC. Dostępna jako rozszerzenie serii AMPG karta wyjść analogowych (dwa wyjścia na monitor analogowy z podziałami) rozszerza funkcjonalność systemu o obsługę dodatkowych monitorów pomocniczych (monitorów spot). Karta wyjść może współpracować ze wszystkimi kartami wizyjnymi Novus (oprócz czterokanałowych kart z serii A – NVB-025/4A iNVB-050/4A).

Tab. 2. Modele kart wizyjnych Novus

Funkcjonalność karty wyjść analogowych obejmuje:

  • wyjście 1 – podziały: pełny ekran, 4, 6, 9, 16,
  • wyjście 2 – podziały: pełny ekran, 4,
  • ukrywanie kamer,
  • definiowane sekwencje kamer,
  • pop-up (wymuszenie wyświetlania) obrazów z kamer alarmowych (podział: pełny ekran i 4).

Systemy rejestracji wizji wykorzystujące karty cieszą się uznaniem wielu instalatorów. Według czasopism branżowych rejestratory stand alone oraz systemy rejestracji typu PC based instalowane są w proporcji 60% do 40% i w najbliższym czasie nie powinniśmy się spodziewać zachwiania tej proporcji. Wydaje się, że powyższe różne sposoby rejestracji zostaną zastąpione przez systemy telewizji dozorowej IP, które w zgodnej opinii analityków mają przed sobą okres dynamicznego rozwoju.

Patryk Gańko, Krzysztof Zych
NOVUS

Zabezpieczenia  1/2008
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony