Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

ipGO – sieciowy system typu plug and play marki NOVUS

Printer Friendly and PDF

leadW dotychczasowych artykułach publikowanych na łamach magazynu Zabezpieczenia przedstawiałem zalety wybranych elementów systemu monitoringu wizyjnego: rejestratorów, kamer czy też oprogramowania. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić pełny system nadzoru wizyjnego IP składający się z kamer, sieciowych rejestratorów i oprogramowania. Prezentowany system jest autonomiczny i nie może być łączony z dodatkowymi urządzeniami. To ograniczenie implikuje ważną zaletę: prostotę instalacji. Urządzenia są zaprogramowane i przystosowane do natychmiastowego użycia bez żadnej dodatkowej konfiguracji, a ustawienia sieciowych rejestratorów wizji (NVR – Network Video Recorder) są takie same jak w systemach analogowych.

Wielu instalatorów obawia się zastąpienia stosowanych dotychczas rozwiązań analogowych rozwiązaniami całkowicie cyfrowymi. Wynika to z wysokich wymagań dotyczących umiejętności konfiguracji i obsługi urządzeń sieciowych. System ipGO jest gotowy do działania zaraz po włączeniu (plug and play). Kamery stosowane w systemie nie posiadają własnego interfejsu sieciowego, a ustawień dokonuje się w menu rejestratora – można określać nazwy kamer oraz ustawiać właściwości obrazu, strefy prywatności i strefy detekcji ruchu. Konfiguracja nie obejmuje natomiast żadnych ustawień sieciowych kamer, tzn. wyszukiwania urządzeń w sieci i nadawania im unikalnych adresów IP.

Podczas tworzenia systemu nie trzeba stosować przełączników sieciowych, ponieważ rejestratory NVR mają wbudowane cztero- lub ośmiokanałowe (w zależności od liczby obsługiwanych kamer) przełączniki sieciowe. Dzięki podwójnemu systemowi zasilania (w zestawie znajdują się dwa zasilacze: do rejestratora 12 VDC oraz do kamer PoE 48 V) kamery są zasilane metodą PoE bezpośrednio z rejestratora co znacznie upraszcza instalację kamer.

rys4

Fot. 1. Status sieci

 

Łatwość instalacji idzie w parze z bardzo wysoką rozdzielczością i jakością obrazów, nieosiągalną dla systemów analogowych. Rejestratory NVR mogą zapisywać strumień wizyjny w rozdzielczości Full HD (1920×1080) z prędkością do 25 klatek na sekundę dla każdego kanału.

Dostępne są dwa modele kamer przeznaczone do pracy w systemie ipGO: kopułowa NVIP-2C2001D-P/GO oraz klasyczna motor-zoom NVIP-2C5005CZ-P/GO. Oba modele są kamerami kolorowymi z funkcją dzień/noc realizowaną elektronicznie oraz wysoką czułością wynoszącą 0,63 lx. W złych warunkach oświetleniowych automatycznie włączana jest funkcja wydłużenia czasu otwarcia migawki elektronicznej. Dostępność dwóch strumieni wizyjnych pozwala na dynamiczne zarządzanie zasobami sieci i rejestratora. Przy podglądzie pełnoekranowym obraz jest wyświetlany w najwyższej rozdzielczości (Full HD), natomiast w przypadku wyświetlania obrazów na podzielonym ekranie wykorzystywany jest drugi strumień o niższej rozdzielczości równej 640×480. Ogniskowa obiektywu zmienia się w zakresie od 5 mm do 25 mm, co pozwala na pięciokrotne powiększenie obrazu na drodze optycznej.

W kamerach zastosowano przetworniki CMOS umożliwiające generowanie strumienia wizyjnego o rozdzielczości 1920×1080 i prędkości odświeżania do 25 klatek na sekundę (strumień Full HD).

Urządzenia mają wbudowany mechanizm, który dokonuje automatycznej korekcji w przypadku uszkodzenia pojedynczych pikseli. Dla uszkodzonego piksela interpolowana jest wartość sąsiednich pikseli.

rys4

Fot. 2. Urządzenia systemu ipGO

 

Sieciowe rejestratory ipGO wykorzystują system operacyjny Linux i pracują w trybie triplex, zapewniając równoczesny zapis, podgląd na żywo lub odtwarzanie nagrań. W rejestratorach można zamontować do dwóch dysków SATA oraz jeden dysk zewnętrzny eSATA o maksymalnej pojemności równej 2 TB. W związku z wysoką rozdzielczością kamer konieczne było zastosowanie wyjścia monitorowego o odpowiedniej nominalnej rozdzielczości. Rejestrator współpracuje z monitorami cyfrowymi o rozdzielczości 1080p, wyposażonymi w złącze HDMI lub DVI. W przypadku używania monitora z wejściem DVI należy dodatkowo zaopatrzyć się w konwerter HDMI - DVI.

Podczas lokalnego przeglądania zarejestrowanych nagrań można posługiwać się osią czasu i za pomocą myszy wskazywać wybrany fragment materiału archiwalnego, wskazać konkretną datę i czas, wyszukać określone zdarzenia. Istnieje możliwość włączenia trybu szybkiego podglądu. Jest to szczególne przydatne podczas weryfikacji przebiegu zarejestrowanych zdarzeń – można automatycznie przejść do odtwarzania fragmentów cofniętych w czasie o 10, 20, 30 lub 60 sekund. Ponadto fragmenty zarejestrowanego materiału mogą być wyszukiwane na podstawie analizy treści obrazu. W tym celu wyświetlane fragmenty są przesunięte względem siebie o zdefiniowany interwał czasowy. Dzięki temu można łatwo określić, kiedy nastąpiła szukana zmiana w obrazie (np. zniknięcie przedmiotu). Zarówno w przypadku wyświetlania obrazów w trybie na żywo, jak i odtwarzania obrazów archiwalnych dostępna jest funkcja zoomu cyfrowego.

Zapisany materiał wizyjny może być kopiowany na zewnętrzną pamięć flash lub dysk przez port USB, może być przenoszony na serwer FTP lub odtwarzany poprzez klienta sieciowego w dwóch formatach: AVI oraz RAW. Format RAW umożliwia równoczesne odtwarzanie wielu kanałów. Materiał zarchiwizowany na zewnętrznych nośnikach może być odtwarzany bezpośrednio z rejestratora. Dane zawierają znak wodny, którego autentyczność jest weryfikowana w rejestratorze.

W przypadku systemu obsługiwanego przez różnych użytkowników (operator, konserwator, instalator, administrator) ważne jest zróżnicowanie uprawnień dotyczących dostępu lokalnego i zdalnego. Zróżnicowanie to dotyczy wyszukiwania i odtwarzania nagrań, archiwizacji nagrań, konfiguracji systemu, konfiguracji parametrów nagrywania, kontroli wyjścia alarmowego i zdarzeń alarmowych, zdalnego logowania do systemu, wyłączania urządzenia oraz ukrywania obrazów pochodzących z wybranych kamer przed poszczególnymi użytkownikami.

W przypadku niektórych zdarzeń (detekcja ruchu, aktywacja wejścia alarmowego, zanik sygnału wizyjnego) system może aktywować wyjście alarmowe zgodnie z ustalonym harmonogramem. Można również ustawić wysyłanie powiadomień e-mail oraz sygnalizację dźwiękową i wizualną. Rejestratory NVR mają dwa wejścia alarmowe i jedno wyjście przekaźnikowe.

Użytkownik może otrzymywać informacje o zdarzeniach odnotowywanych w rejestratorze (awaria wentylatora, uruchamianie urządzenia, błąd logowania, przekroczenie zdefiniowanej temperatury, przekroczenie dopuszczalnego poboru energii z zasilacza PoE, przerwanie połączenia z Internetem oraz błąd aktualizacji DDNS) i uruchamiać odpowiednie powiadamianie.

fot1

Fot. 3. Interfejs graficzny aplikacji ipGO Manager

 

Ostatnim elementem systemu ipGO jest oprogramowanie sieciowe ipGO Manager. Program pozwala efektywnie zarządzać zarówno pojedynczym urządzeniem, jak i rozproszonym systemem sieciowym. Z rejestratorem pracującym w trybie podglądu na żywo lub odtwarzania może połączyć się jednocześnie pięciu operatorów. Dodatkowo możliwa jest zdalna konfiguracja rejestratora.

Aplikacja ipGO Manager może powielać okna z obrazem w zależności od liczby wyjść monitorowych dostępnych w komputerze. W każdym z okien, czyli na każdym monitorze, może być wyświetlany obraz z jednej z 64 kamer. Dla każdego okna użytkownicy mogą definiować zaawansowane rozkłady obrazów z kamer, które dodatkowo dostosowane są do monitorów panoramicznych. Wyświetlane obrazy mogą być przechwytywane i drukowane.

Funkcja sekwencyjnego wyświetlania może również dotyczyć wybranego okna podziału, w którym cyklicznie wyświetlane są obrazy ze zdefiniowanych kamer. Ponadto w niewykorzystanych oknach podziału mogą zostać wyświetlone dowolne materiały graficzne – plany budynku czy firmowe znaki graficzne.

Rozwiązanie ipGO, które zadebiutowało na polskim rynku w lipcu bieżącego roku, jest ciągle udoskonalane. Oferta zostanie w najbliższym czasie uzupełniona o 16-kanałowy rejestrator sieciowy oraz kompatybilne kamery. System ipGO, przeznaczony dla użytkowników niezaawansowanych, łączy zalety systemów cyfrowych, czyli przede wszystkim wysoką jakość i rozdzielczość zapisywanych strumieni wizyjnych, z łatwością instalacji i konfiguracji.

Patryk Gańko
AAT Holding

Zabezpieczenia 5/2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony