Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Funkcjonalność i niezawodność. Rejestratory Aper serii PDR-M6000

Printer Friendly and PDF

leadRywalizujący producenci sprzętu CCTV starają się oferować swoim odbiorcom urządzenia odznaczające się jak najlepszymi parametrami. Z kolei nabywcy podejmujący decyzję co do doboru sprzętu często zwracają uwagę jedynie na podstawowe parametry urządzenia. Jednak w przypadku cyfrowych rejestratorów wizyjnych standardem stały się urządzenia 4-, 8- lub 16-kanałowe o prędkości zapisu obrazu do 400 kl./s z kompresją MPEG-4. Zwykle pracują one w oparciu o dedykowaną platformę systemową o wielozadaniowości na poziomie kwadrupleksu. Powszechna jest możliwość obsługi analogowego lub komputerowego monitora głównego, a także podłączenia monitora pomocniczego. Klasyczny rejestrator współpracuje z dyskami twardymi SATA, jest wyposażony w nagrywarkę DVD i umożliwia archiwizację na nośnikach typu flash (pendrive). Z reguły stosuje się sterowanie lokalne, za pomocą pilota IR lub myszy USB, oraz zdalne – poprzez sieć IP.

Co wobec tego wyróżnia jedne urządzenia spośród innych, zapewniając im przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami, w przypadku zbliżonych podstawowych właściwości technicznych? Co sprawia, że taki, a nie inny rejestrator jest wybierany przez odbiorców i zyskuje uznanie użytkowników?

Po uruchomieniu systemu w rzeczywistych warunkach panujących w chronionym obiekcie najczęściej okazuje się, że oprócz parametrów podstawowych nie mniej istotne są cechy dodatkowe, takie jak funkcjonalność, niezawodność, bezpieczeństwo, a także intuicyjność, wygoda i łatwość obsługi. Nierzadko równie ważne są takie właściwości, jak zdolność do pracy w dużych i zaawansowanych strukturach, możliwość administrowania rozległą instalacją poprzez sieć IP czy integracji z innymi systemami.

fot1

Fot. 1. Podgląd obrazu z czterech kamer

 

Uwzględniając te założenia i przedstawione wymagania, zaprojektowano nową linię rejestratorów cyfrowych Aper. Seria urządzeń PDR-M6000 została opracowana pod koniec minionego roku. Jej parametry podstawowe odpowiadają określonym kryteriom. Uwzględnia ona także warunki wysokiej funkcjonalności i dużych możliwości systemowych.

PDR-M6000 jest kontynuacją znanej linii PDR i stanowi kolejną, udoskonaloną generację rejestratorów Aper. Urządzenia tej serii to autonomiczne jednostki z dedykowanym, wbudowanym systemem Linux (Embedded Linux), co gwarantuje stabilność i niezawodność pracy. ­PDR-M6000 jest w stanie wykonywać cztery operacje równolegle (kwadrupleks): rejestrację, podgląd na żywo lub odtwarzanie, archiwizację i transmisję sieciową. Do obsługi wykorzystywany jest monitor główny, który jest podłączony do analogowego wyjścia wizyjnego (BNC) lub do wyjścia VGA. Sterowanie i konfiguracja są realizowane poprzez proste i intuicyjne menu ekranowe w języku polskim za pomocą przycisków umieszczonych na panelu przednim, pilota IR lub myszy USB.

W zależności od modelu rejestrator jest zaopatrzony w dwa lub cztery dodatkowe wyjścia wizyjne. Służą one do obserwacji obrazu z pojedynczych kamer w trybie na żywo – na żądanie, w trybie zdarzeniowym lub w sekwencji. Zapewnia to mechanizm wbudowanej krosownicy wizyjnej. Ponadto urządzenie generuje polecenia sterujące kamerami obrotowymi w trybie ręcznym lub automatycznym, kojarząc określone zdarzenia (alarm, wykrycie ruchu, zanik wizji) z odpowiednimi reakcjami. Wykonywane są one samoistnie i powodują np. wyświetlenie obrazu na wybranym ekranie, ustawienie kamery w uprzednio zdefiniowanej pozycji lub poruszanie się kamery po ustalonej trasie.

fot2

Fot. 2. Wygląd panelu sterowania Aper PDR-M6000

Rejestratory są zdolne do pracy w rozproszonych instalacjach telewizji dozorowej. Do zarządzania wykorzystywany jest zewnętrzny pulpit (PDR-KBD), komunikujący się poprzez interfejs RS485, który pozwala na obsługę 99 jednostek. Możliwe jest też manewrowanie kamerami obrotowymi. Z myślą o jeszcze większych systemach przewidziano współpracę z krosownicami, a administrowanie wszystkimi urządzeniami jest realizowane za pomocą konsoli operatorskiej (GSC-4000J).

W przypadku, gdy do rejestratora ma dostęp wiele osób, konieczne jest określenie poziomów uprawnień. ­PDR-M6000 zapewnia możliwość indywidualnej konfiguracji kont użytkowników w zakresie takich uprawnień, jak odtwarzanie, archiwizacja, sterowanie kamerami obrotowymi, transmisja sieciowa, kontrolowanie zapisu, pracy i konfiguracja urządzenia oraz indywidualny przydział kamer do poszczególnych operatorów.

fot3

Fot. 3. Klawiatura Aper GSC-4000J

Obecnie znaczna część instalowanych rejestratorów jest podłączana do sieci IP, co umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do ich zasobów. Istotnym elementem urządzenia  staje się więc oprogramowanie sieciowe. PDR-M6000 umożliwia kilka sposobów nadzoru i wykonywanie wielu zadań. Nadzór może być prowadzony z wykorzystaniem przeglądarki internetowej lub bezpłatnego oprogramowania – CMS Lite lub EMS. Podstawową obsługę gwarantuje przeglądarka i aplikacja CMS Lite. Służą one do zarządzania pracą rejestratora, wprowadzania zmian w konfiguracji, wyświetlania i nagrywania obrazów w czasie rzeczywistym, manewrowania kamerami obrotowymi, kontrolowania stanu,  wglądu do zapisanego materiału (odtwarzanie lub archiwizacja z użyciem komputera). Natomiast do monitorowania zaawansowanego systemu złożonego z wielu jednostek (do 1000) przeznaczone jest oprogramowanie EMS (Enhanced Management Software). Poza funkcjami dostępnymi w CMS Lite EMS posiada wiele innych narzędzi przystosowanych do pracy w dużej instalacji. Jednym z nich jest opcja tworzenia tzw. obiektów wirtualnych, grupujących kamery z różnych rejestratorów fizycznych. Umożliwia ona zebranie obrazów nawet z 64 kamer w jednym oknie i ich prezentację na ekranie komputera. Jeżeli to nie wystarcza, można otworzyć kolejne, niezależne okna (maksimum osiem) z możliwością podglądu obrazu z innych kamer lub rejestratorów. Dysponując stanowiskiem wielomonitorowym, użytkownik jest w stanie stworzyć rozbudowane centrum dozoru.

Obsługę systemu monitoringu ułatwia funkcja e-map, która jest przystosowana do zarządzania rozproszoną instalacją CCTV. Bazuje ona na graficznej reprezentacji nadzorowanego systemu – obiektu lub grupy obiektów. Elementy e-mapy odpowiadają rejestratorom, kamerom, wyjściom alarmowym lub submapom i służą do wyświetlenia obrazu na żądanie, raportowania statusu czy sterowania urządzeniami wykonawczymi (sygnalizatorami, elementami oświetlenia itp.).


fot4

Fot. 4. Rejestrator PDR-M6016 (widok z tyłu)

Oprócz dostępu do obrazów obsługa centrum dozoru wymaga możliwości nieprzerwanego kontrolowania stanu jego składników. Oprogramowanie EMS bezustannie nadzoruje status rejestratorów oraz odbiera komunikaty o alarmach, wykrytym ruchu, zanikach wizji czy krytycznych awariach. Informacje te mogą być prezentowane w formie graficznej (w oknie stanu lub na e-mapie), dźwiękowej, tekstowej (w postaci odświeżanego na bieżąco dziennika zdarzeń lub okienek z notyfikacjami) oraz obrazowej (jako wyskakujące okna z podglądem na żywo).

Podobnie jak w przypadku zarządzania uprawnieniami użytkowników na poziomie poszczególnych jednostek, uprawnienia operatorów mogą być ustalane w samej stacji monitorowania, w ramach oprogramowania.

EMS jest kompatybilny ze starszymi modelami rejestratorów linii PDR. Dzięki temu modernizacja istniejących systemów przez dodawanie nowych jednostek nie stanowi problemu. W jednej instalacji mogą współdziałać różne modele PDR.

Oprócz standardowej zdalnej obsługi możliwy jest dostęp do rejestratora z platform mobilnych, takich jak PDA lub telefon komórkowy. Ten rodzaj dostępu pozwala uzyskać obrazy wyświetlane w trybie na żywo.

fot5

Fot. 5. Wygląd menu oprogramowania Aper EMS

 

Urządzenia serii PDR-M6000 pozwalają na zapis obrazów w długich przedziałach czasowych. Jest to zasługą przede wszystkim kompatybilności z nośnikami SATA o znacznych pojemnościach (2 TB). Po zamontowaniu czterech dysków wewnętrznych dysponuje się sumarycznie pamięcią o pojemności 8 TB. Dalsze zwiększenie dostępnej przestrzeni pamięciowej jest możliwe dzięki zastosowaniu macierzy zewnętrznych z interfejsem eSATA. W przypadku podłączenia dwóch macierzy, z których każda ma rozmiar 10 TB, całkowita przestrzeń pamięciowa osiąga rozmiar dochodzący do 28 TB. Konstrukcja rejestratora nie wyklucza stosowania dysków o jeszcze większych pojemnościach. W najbliższej przyszłości pojawią się na rynku dyski o pojemnościach 2,5 TB i 3,2 TB, które będą mogły być wykorzystane w rejestratorach.

Wykorzystanie protokołu FTP zapewnia praktycznie nielimitowane obszary zapisu. PDR-M6000 jest zdolny do współpracy z macierzami sieciowymi, pełniącymi rolę serwerów FTP. W tym przypadku sumaryczna pojemność pamięci będzie zależała wyłącznie od rodzaju zastosowanych macierzy i liczby oraz rozmiarów zamontowanych dysków.

Kluczową funkcją każdego rejestratora jest zapis zdarzeniowy. Większość obecnych na rynku urządzeń oferuje zaledwie kilkusekundowy okres nagrywania przedzdarzeniowego, podczas gdy seria PDR-M6000 odznacza się pięciominutowym czasem prealarmu i predetekcji ruchu. Pozwala to na analizę zarejestrowanych incydentów i wypadków z dużym wyprzedzeniem w stosunku do właściwego zdarzenia.

fot6

Fot. 6. DVR Viewer

 

Głównym zadaniem rejestratora jest nagrywanie obrazu (i dźwięku). Jednak PDR-M6000 jest w stanie także przechowywać informacje o ważnych zdarzeniach (wykonywanych działaniach, odnotowanych sytuacjach alarmowych itp.). Dane te są zapisywane w dzienniku zdarzeń. W połączeniu z materiałem wizyjnym stanowią cenne źródło informacji na temat dozorowanego obiektu. Komunikaty dotyczące najistotniejszych zdarzeń, takich jak pobudzenie wejścia alarmowego, detekcja ruchu, zanik sygnału wizyjnego czy awaria dysku, mogą być sygnalizowane za pomocą ikon pojawiających się na ekranie, przez emisję sygnałów dźwiękowych, pobudzanie wyjść alarmowych (w celu sterowania urządzeniami wykonawczymi) i wysyłanie informacji pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Ponadto poczta elektroniczna w połączeniu z usługami sieci komórkowych umożliwia tworzenie powiadomień SMS. Te same informacje o zdarzeniach mogą być odbierane na bieżąco za pośrednictwem oprogramowania sieciowego.

Równie wygodny jest dostęp do nagrań powiązanych z zaistniałymi zdarzeniami poprzez interfejs w postaci kalendarza graficznego z zaznaczonymi liniami czasowymi. Fakt rejestracji alarmowej lub detekcji ruchu jest sygnalizowany zmianą koloru. Opcją ułatwiającą selekcjonowanie zapisu zdarzeniowego jest narzędzie inteligentnego wyszukiwania i detekcji wtórnej. Pozwala ono odnaleźć określone zdarzenia w wybranych kanałach po wprowadzeniu odpowiedniego klucza określającego tryb poszukiwań i sposób filtracji. Możliwe jest także wykrywanie aktywności w obrazie w nagraniach mieszczących się w zdefiniowanym przedziale czasowym, w wybranym fragmencie kadru, przez ustalenie parametrów poszukiwań, takich jak siatka i czułość detekcji ruchu. Znacznie przyspiesza to proces odnajdywania interesującego fragmentu obrazującego zdarzenie (np. kradzież przedmiotu, pozostawienie/zniknięcie obiektu itp.) w materiale wideo.

Ze względu na awaryjność jednym ze słabszych ogniw cyfrowych systemów rejestrujących są dyski twarde. Uszkodzenia nośników niejednokrotnie powodują nieodwracalną utratę danych. Chcąc w maksymalnym stopniu zabezpieczyć użytkownika przed nieprzyjemnymi konsekwencjami tego typu zdarzeń, wyposażono PDR-M6000 we wspomagające funkcje dyskowe. Pierwszą z nich jest nieustanna weryfikacja stanu pamięci, dzięki której w wielu przypadkach możliwe jest ostrzeżenie o zbliżającej się awarii z ­pewnym ­wyprzedzeniem. Daje to czas na wykonanie kopii ­materiału wizyjnego i wymianę nośnika. Drugim rozwiązaniem, ­gwarantującym ochronę nagrań przed uszkodzeniem, jest funkcja pracy dysków w trybie lustrzanym (tzw. mirroring). W przypadku niesprawności jednego z nich kopia lustrzana wciąż istnieje na nośniku współpracującym w parze. Wystarczy wówczas wymienić wadliwy dysk, a nagrania zostaną zsynchronizowane automatycznie.

Rejestratory Aper serii PDR-M6000 są profesjonalnymi i wszechstronnymi urządzeniami przeznaczonymi do pracy w zaawansowanych instalacjach CCTV. Mogą stanowić centralny element stacji monitorowania albo działać jako pojedyncze ogniwo bardziej rozbudowanej architektury. Będąc jednostką centralną, tworzą wysoce funkcjonalne, wielomonitorowe stanowisko i zapewniają łatwą integrację z systemami alarmowymi. Zaimplementowany mechanizm krosownicy wizyjnej wydatnie poprawia użyteczność i efektywność dozoru. Wykorzystane jako element bardziej rozwiniętej struktury, rejestratory PDR-M6000 umożliwiają budowę rozległych instalacji zarządzanych zdalnie za pomocą konsoli sterującej lub oprogramowania. Ponadto kompatybilność z innymi generacjami rejestratorów PDR umożliwia integrację różnych urządzeń i ich wspólną obsługę zarówno w sposób klasyczny, jak i przez sieć IP. Dzięki temu rejestratory PDR-M6000 znajdują zastosowanie w rozmaitych systemach monitorowania i zapewniają skuteczne zabezpieczenie i ochronę.

Mariusz Witulski
SPS Trading

Zabezpieczenia 2/2010

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony