Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

exacqVision - hybrydowy system nadzoru wizyjnego do kamer analogowych i kamer IP

Printer Friendly and PDF

exacqVision jest najnowocześniejszym rozwiązaniem cyfrowej telewizji dozorowej. System został. zaprojektowany jako wspólna platforma do najnowszych kamer IP oraz tradycyjnych kamer analogowych. Jednolity, niezwykle intuicyjny interfejs użytkownika wygląda tak samo zarówno w przypadku małych instalacji i rozległych systemów z duża liczba kamer. Pozwala to na swobodna ewolucję od tradycyjnych kamer analogowych do systemów wykorzystujących technologię IP, bez konieczności rezygnowania z istniejącej infrastruktury. Technologia exacqVision pozwala łączyć w jednym systemie wszystkie typy kamer CCTV: analogowe, IP, o rozdzielczości standardowej i megapikselowej, stacjonarne, na głowicach PTZ, szybkoobrotowe, wykorzystujące różne formaty kompresji.

Budowa systemu

System exacqVision został. zbudowany z wykorzystaniem stabilnej i bezpiecznej architektury klient/serwer. Podstawowym elementem, odpowiadającym za rejestrację i analizę obrazu oraz jego przechowywanie i udostępnianie, jest serwer exacqVision (exacqVision Server). Dostępne są wersje hybrydowe - do kamer analogowych i kamer IP, oraz wyłącznie do kamer IP. Obsługa, zarządzanie kamerami, strojenie i programowanie systemu, podgląd obrazu, odsłuch dźwięku, eksport i archiwizacja nagrań odbywa się za pomocą oprogramowania exacqVision Client. Komunikacja pomiędzy klientami i serwerami odbywa się poprzez sieć LAN/WAN z wykorzystaniem protokołów TCP/IP.

Do serwera exacqVision może być podłączonych jednocześnie wiele klientów. Jeden klient exacqVision może być podłączony w tym samym czasie do wielu serwerów exacqVision. Tworzy to rozległy system klasy Enterprise.

 

Elementy systemu

SERWERY HYBRYDOWE (kamery analogowe +ioraz IP)

exacqVision Pro jest hybrydowym rozwiązaniem do zapisu i zarządzania obrazem pozwalającym .łączyć w jeden system rozwiązania tradycyjnych kamer analogowych z najnowsza technologia kamer IP. Specjalnie zaprojektowana, nowoczesna obudowa Rack 2U umożliwia podłączenie do 64 kamer, w tym 32 kamer analogowych i (lub) do 64 kamer IP. Niewielkie rozmiary i zoptymalizowane chłodzenie umożliwiają bezpieczna pracę i zaoszczędzenie cennego miejsca w szafach. Dostępna jest również wersja RAID 5.

Do kompresji obrazu z kamer analogowych wykorzystywane są dedykowane układy elektroniczne. Dzięki temu obciążenie głównego procesora serwera nie przekracza kilku procent, pozwalając wykorzystać wolna moc obliczeniowa do integracji z innymi systemami, np. BMS, systemami zabezpieczeń, bankomatami czy kasami fiskalnymi. Nowoczesny standard kompresji obrazu MPEG4 ASP gwarantuje wysoka jakość obrazu przy stosunkowo najmniejszym rozmiarze materiału archiwalnego. Możliwość nagrywania do 800 obrazów na sekundę, rozdzielczość D1 (4CIF), trzy wyjścia wideo, licencja ośmiu kamer IP w cenie systemu to tylko niektóre zalety zwiększające jego atrakcyjność.

SERWERY IP (kamery i wideoserwery IP)

exacqVision IP rozszerza platformę exacqVision poprzez udostępnienie systemów kamer IP wykorzystujących ten sam nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika. Dostępny wyłącznie jako oprogramowanie bądź jako zoptymalizowany serwer, exacqVision IP jest najprostszym w obsłudze i konfiguracji systemem monitoringu CCTV/IP. exacqVision IP jest bardzo wygodny w dystrybucji: cechuje go stała, niska cena za kanał wideo i nieskomplikowany, wykorzystujący adresy MAC schemat licencjonowania. exacqVision IP przełamuje mity związane ze złożonością projektowania i implementacji systemów zapisu i zarządzania obrazem CCTV/IP.

KLIENT

Klient exacqVision ma identyczna funkcjonalność i interfejs we wszystkich systemach exacqVision. Można dowolnie mieszać i łączyć systemy exacqVision IP oraz exacqVision Pro w celu połączenia kamer IP oraz analogowych w jeden hybrydowy i skalowalny system zarządzania i zapisu obrazu. Pełna obsługa systemu realizowana jest za pomocą oprogramowania exacqVision Client, instalowanego w dedykowanych stacjach roboczych. Wspólny interfejs użytkownika dla oprogramowania klienckiego, instalowanego zarówno w przypadku serwerów i klientów, nie jest trudny w obsłudze, co upraszcza posługiwanie się systemem.

System prawdziwie hybrydowy

System exacqVision obsługuje w ten sam sposób obraz i dźwięk z kamer analogowych i kamer IP. Pozwala to wykorzystać istniejąca sieć Ethernet oraz infrastrukturę obiektu (kable i kamery analogowe). Do pojedynczego serwera exacqVision można podłączyć maksymalnie 64 kamery. Kamery analogowe można podłączać również poprzez wideo serwery IP. Dzięki wykorzystaniu serwerów hybrydowych exacqVision Pro, serwerów exacqVision IP oraz wideo serwerów IP istnieje możliwość dowolnego projektowania rozwiązań cyfrowego monitoringu wizyjnego oraz dopasowania takiej konfiguracji, jaka wynika z architektury obiektu, a nie z ograniczeń systemów analogowych.

Wirtualna krosownica

Sieć serwerów (rejestratorów) tworzy system monitoringu wizyjnego, który jest zintegrowany ze zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym punkcie sieci LAN/WAN bez dodatkowych opłat.

System exacqVision umożliwia wykonywanie wszystkich funkcji typowych dla tradycyjnej krosownicy wizyjnej, a ponadto, dzięki technologii cyfrowej, wiele funkcji niedostępnych w technologii analogowej. Do jednej stacji roboczej można dołączyć kilka monitorów i wyświetlać obraz z różnych kamer oraz jednocześnie odtwarzać czy zmieniać ustawienia serwera. Inne możliwości systemu to: wyświetlanie obrazu z kamer z różnych serwerów, dowolne widoki (podział. ekranu wg ustawień operatora) i sekwencje widoków, monitory alarmowe, tworzenie relacji logicznych w celu wyświetlenia określonego widoku (np.: detekcja ruchu na kamerze nr 8 powoduje wyświetlenie widoku Piętro 1 na monitorze 1 oraz kamery 8 na monitorze 2). Dodatkowym efektem wykorzystania funkcji wirtualnej krosownicy jest monitorowanie zdarzeń. Dzięki niemu operator może potwierdzać docierające do centrum nadzoru zdarzenia oraz przełączać się na widok z danej kamery wprost z okna rejestru zdarzeń.

Detekcja ruchu, wejścia alarmowe

System exacqVision ma funkcję detekcji ruchu, która jest ustawiana dla każdej kamery niezależnie. Wielkość wykrywanego obiektu oraz czułość detekcji można regulować. Każdy serwer hybrydowy posiada wejścia i wyjścia alarmowe. W ten sam sposób można wykorzystywać wejścia i wyjścia dostępne w kamerach i wideo serwerach IP.

PTZ i porty szeregowe

System exacqVision zapewnia obsługę analogowych głowic PTZ, a także kamer PTZ/IP. W ten sam sposób można obsługiwać funkcję Digital PTZ, czyli także cyfrowy zoom, co jest szczególnie istotne w przypadku zainstalowania kamer mega pikselowych. System umożliwia definiowanie pozycji (presetów) dla wszystkich typów kamer oraz wykorzystanie tzw. presetów cyfrowych, czyli ustawialnych zbliżeń cyfrowych. Wszystkie presety mogą być również wywoływane automatycznie, w reakcji na zdarzenia. Możliwa jest obsługa za pomocą myszy lub joysticka USB.

exacqVision można zintegrować z dowolnym systemem POS (kasy fiskalne), ATM (bankomaty) lub innym wykorzystującym porty szeregowe. Zapewniono kompleksowy interfejs obsługi tekstu kojarzonego z obrazem, a także obsługę wyszukiwania poszczególnych informacji z paragonów lub bankomatów.

Zdarzenia

Poza standardowymi trybami nagrywania obrazu, takimi jak harmonogramy, detekcja ruchu, zapis ciągły czy zapis poklatkowy, w exacqVision udostępniono także system obsługi zdarzeń. źródłem zdarzeń mogą być: informacje uzyskane z detekcji ruchu lub z wejścia alarmowego, zanik obrazu, informacja z kasy fiskalnej lub dowolna inna z portu szeregowego, brak polaczenia z kamera IP, informacje diagnostyczne z serwera, zbyt wysoka temperatura albo awaria systemu RAID. W reakcji na zdarzenia można uruchomić nagrywanie obrazu ze zdefiniowanymi parametrami, nagrywanie dźwięku z dowolnego mikrofonu, zmienić stan wyjścia alarmowego, wywołać obraz na wyjściu alarmowym, ustawić kamerę szybkoobrotowa w odpowiedniej, zdefiniowanej wcześniej pozycji, wysłać email z powiadomieniem o zdarzeniu, nagrać materia. na płytę DVD. Wszystkie zdarzenia dotyczące nagrywania mogą mieć zdefiniowany czas przed alarmem oraz po alarmie.

Obsługa kamer analogowych

Zaawansowana kompresja MPEG4 ASP umożliwia przechwytywanie obrazu w czasie rzeczywistym ze znakowaniem (watermarking) dla każdej kamery. Do jednego serwera można podłączyć do 32 kamer analogowych. Parametry każdej kamery, takie jak gęstość zapisu, rodzaj zapisu, maska prywatności, detekcja ruchu, rodzaj i stopień kompresji, są ustawianie indywidualnie.

Obsługa kamer IP

Każdy serwer exacqVision może obsłużyć, jak wspomniano, do 64 kamer IP. W jednym serwerze mogą funkcjonować kamery IP różnych producentów. Do wyszukiwania kamer w sieci oraz ustawienia ich parametrów nie jest wymagane oprogramowanie producenta. System exacqVision obsługuje wszystkie rodzaje kompresji oraz rozdzielczości, w tym mega pikselowe, udostępniane przez dostawców kamer. Obecnie jest kompatybilny z kamerami IP oraz wideo serwerami następujących producentów: Axis, Sony, IQinVision, ACTI, Arecont Vision, Panasonic, CBC, Vivotek, GE Security, Armida Technologies. Wkrótce obsługiwane będą również urządzenia Sanyo, PiXORD, Mobotix, Pelco oraz io-image. Aktualna lista dostępna jest na stronie www.exacq.pl .

 

Zapis dźwięku

System exacqVision umożliwia zapis dźwięku zarówno z wejść mikrofonowych w serwerach analogowych exacqVision Pro, jak również z wejść, dostępnych w kamerach i wideoserwerach IP. Parametry nagrywanego dźwięku umożliwiają wykorzystanie systemu do obsługi imprez masowych zgodnie z polskimi przepisami.

Skalowalność

System exacqVision ma budowę modułowa. Nie ma limitu w zakresie liczby jednocześnie pracujących w sieci serwerów, a także klienckich stacji roboczych. W ramach jednego serwera można zamawiać licencje na określona liczbę kamer IP - nie trzeba płacić za niewykorzystane zasoby.

Funkcjonalność

Interfejs użytkownika w systemie exacqVision jest bardzo przyjazny oraz intuicyjny. Przy podglądzie obrazu można wyłączyć wszystkie ramki i menu, pozostawiając na monitorach wyłącznie obrazy z kamer. System automatycznie wykrywa rozdzielczość monitorów i udostępnia układy kamer 4x5 czy 5x6 w proporcji 16:9. Dowolnie definiowane widoki użytkownika umożliwiają szybka reakcję operatorów na zdarzenia zachodzące w systemie. Dodatkowo można zautomatyzować przełączanie obrazu w reakcji na detekcję ruchu, zdarzenie czy informację z zewnętrznych systemów. Dostępne są funkcje grupowania kamer według ich rzeczywistej lokalizacji, a nie według podłączenia do rejestratorów. Ciekawa jest funkcja exacqReplay, umożliwiająca szybka powtórkę z ostatniej chwili (do pięciu minut wstecz).

W zakresie odtwarzania i wyszukiwania obrazu system exacqVision oferuje wiele opcji konfiguracyjnych. Można określić parametry czasowe i ograniczyć poszukiwania do obrazów z określonych kamer lub zdarzeń. Fizyczna lokalizacja kamer jest nieistotna z punktu widzenia operatora. Po prostu określamy zakres poszukiwań, a w odpowiedzi otrzymujemy graficzna reprezentację wyników. Funkcja ta zdecydowanie ułatwia poruszanie się w systemach z większa liczba kamer. Dodatkowo dostępna jest opcja SmartSearch, tzw. wtórna detekcja ruchu, czyli analiza obrazu nagranego niezależnie od ustawień systemowej detekcji ruchu w czasie rzeczywistym.

Administrowanie systemem odbywa się z tego samego oprogramowania exacqVision Client. W zależności od uprawnień zalogowany użytkownik może zdalnie lub lokalnie zmieniać wszystkie ustawienia i parametry systemu. Oprogramowanie konfiguracyjne instalowane na serwerach jest identyczne z tym w stacjach roboczych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest całkowite uniezależnienie operatora od fizycznej lokalizacji rejestratorów.

Bezpieczeństwo

System exacqVision wykorzystuje bezpieczna architekturę klient/serwer. Korzysta z wbudowanych mechanizmów autoryzacji, dostępnych w systemach operacyjnych. Poza tym komunikacja pomiędzy klientem i serwerem jest szyfrowana. W systemie wykorzystywana jest wielopoziomowa struktura uprawnień, która umożliwia ograniczenie dostępu do wielu ustawień oraz poszczególnych kamer.

Podsumowanie

Stabilna architektura systemu, wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej oraz dynamiczny rozwój produktu gwarantują dostosowanie systemu exacqVision do najnowszych standardów telewizji dozorowej. Otwarty interfejs programowania aplikacji (API - ang.: Application Programming Interface) pozwala zintegrować system exacqVision z innymi systemami (BMS, kontrola dostępu, systemy alarmowe, bankomaty, kasy fiskalne i inne). Co sześć tygodni inżynierowie firmy Exacq Technologies opracowują nowe funkcje, które można z łatwością implementować w istniejących systemach, podnosząc w ten sposób ich funkcjonalność. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.exacq.pl lub w biurach handlowych firmy Delta Controls.

 

Jarosław Tężycki
Delta Controls

 

Zabezpieczenia 6/2007

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony