Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Bezpieczeństwo dla jutrzejszego świata

Printer Friendly and PDF

lead.gifJames Smith jest menedżerem odpowiedzialnym za marketing firmy Samsung Techwin na terenie Europy. W niniejszym artykule James przedstawia w zarysie to, co już udało się osiągnąć w dziedzinie elektronicznych systemów zabezpieczających, i mówi o planach na przyszłość.

Czym dziś dysponujemy?

W dzisiejszym świecie systemów zabezpieczeń elektronicznych kamery i urządzenia służące do rejestracji obrazów przechodzą metamorfozy, dzięki którym można tworzyć rozwiązania tanie i wykorzystywać je w projektach, na które przeznaczono bardzo skromny budżet. Skomplikowane funkcje, takie jak na przykład inteligentna analiza treści obrazów, niegdyś realizowana z użyciem specjalistycznego oprogramowania i oddzielnych urządzeń wartych wiele tysięcy funtów, obecnie mogą być bezpłatnie realizowane przez kamery najnowszej generacji. Współczesne systemy kontroli dostępu także oferują wiele użytecznych funkcji. Można je wykorzystać w niskobudżetowych projektach związanych z obsługą tysięcy przejść. Na rynku dostępnych jest wiele czytników, które wykorzystują różne technologie. Mogą umożliwiać analizę kształtu linii papilarnych czy realizować funkcje związane z kontrolą czasu pracy, współpracować z  klasycznymi kartami zbliżeniowymi lub zaawansowanymi technologicznie kartami wymagającymi potwierdzenia za pomocą kodu PIN. Biometryczna technologia pozwalająca na analizę kształtu linii papilarnych rozwinęła się na tyle, że w czytnikach pracujących samodzielnie mogą być wzory tysięcy odcisków palców, zaś proces analizy przebiega błyskawicznie.

CCTV znaczy telewizja w obwodzie zamkniętym i przez wiele lat znaczenie to było rzeczywiście adekwatne do realizowanych przez ten system funkcji, jednakże obecnie możliwe jest łączenie poszczególnych systemów ze sobą i tworzenie prywatnych sieci lub wykorzystanie Internetu do zdalnej obserwacji obrazów, odtwarzania nagrań i sterowania urządzeniami wchodzącymi w skład systemów. Wszędzie da się zauważyć wpływ postępu technologicznego na działanie sprzętu elektronicznego powszechnego użytku. Trudno się dziwić, że w związku z tym postępem oczekujemy udoskonalania także urządzeń specjalistycznych. W warunkach domowych można automatycznie nagrywać wybrane audycje telewizyjne za pomocą domowych rejestratorów cyfrowych, możliwy jest odbiór strumieni wizyjnych pochodzących z domowych systemów dozorowych lub z Internetu za pomocą laptopów, można pobierać i zapisywać obrazy w systemach sieciowych, nie mówiąc już o oglądaniu telewizji w standardzie HD. Nikogo to nie dziwi. Nie powinno więc dziwić, że w zakładach pracy i organizacjach publicznych pojawiają się oczekiwania dotyczące wprowadzenia podobnych innowacji do profesjonalnych systemów bezpieczeństwa, tak by udaremniały one działania przestępców.

Dokąd prowadzi postęp technologiczny?

W chwili obecnej kamery dozorowe oraz inne urządzenia stosowane w elektronicznych systemach zabezpieczających realizują funkcje, których zaledwie kilka lat temu nawet nie można było sobie wyobrazić. Jakość obrazu oraz funkcjonowanie systemów uległy znacznej poprawie, jednakże poszczególne urządzenia nadal wykazują pewne ograniczenia. Od tego i od sposobu, w jaki urządzenia te zostaną wykorzystane, zależeć będą przyszłe realne korzyści dla użytkowników końcowych w dziedzinie prewencji, wykrywania i zwalczania rozwijających się, coraz bardziej wyrafinowanych działań związanych z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

Rewolucja sieciowa

W życiu codziennym jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od technologii sieciowych. W zastosowaniach przemysłowych urządzenia i systemy wykorzystujące sieci IP stają się standardowym wyposażeniem ze względu na ich realną zdolność do współpracy i integracji z hostami wykorzystującymi w swym działaniu inne technologie. Właśnie ta elastyczność przejawiająca się w możliwości integracji oraz inteligencja systemów zapewniają realne korzyści w przyszłości.

W świecie jutra użytkownicy będą czerpać korzyści wynikające z licznych zalet systemów bezpieczeństwa opierających swoje działanie na wykorzystaniu sieci IP, przy czym jedne z istotniejszych zalet to możliwość sterowania sprzętem i uzyskiwania dostępu do materiałów wizyjnych z dowolnego punktu w sieci oraz możliwość wykorzystania do tego celu smartfonów lub tabletów. Wielu liczących się producentów, takich jak Samsung, ma istotny udział w programie rozwoju sprzętu sieciowego stanowiącym odpowiedź na zapotrzebowanie rynku zgłaszane w postaci informacji zwrotnej od instalatorów i integratorów systemów. Zważywszy na to, że w przeszłości zmiany na rynku konsumenckim miały istotny wpływ na rozwój technologiczny sprzętu wykorzystywanego w elektronicznych systemach zabezpieczających, obecnie należy skupić się na wprowadzaniu funkcji zaspokajających potrzeby osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników, majątku oraz dorobku firm, a także osób przebywających na ulicach naszych miast.

Integracja stanowi także czynnik umożliwiający spełnienie tych wymagań użytkowników, które dotyczą możliwie szybkiego zwrotu kosztów inwestycji poniesionych podczas wdrażania rozwiązań podwyższających poziom bezpieczeństwa. W przyszłości możliwa będzie integracja wszystkich części składających się na system bezpieczeństwa, włącznie z zabezpieczeniami antywłamaniowymi, sygnalizacją przeciwpożarową, systemami kontroli dostępu, zabezpieczeniami peryferyjnymi i obwodowymi oraz systemami CCTV, a także współdziałanie tego systemu z systemami automatyki budynkowej, a w dalszej konsekwencji możliwość swobodnego doboru najlepszych produktów pełniących określone role w systemach.

Rozwój systemów wykorzystujących sieć IP i pojawianie się nowych firm oferujących otwarte platformy programowe, integrujące zarówno sprzęt, jak i systemy pochodzące od różnych producentów, zapewni łatwą integrację na poziomie systemowym. Z historycznego punktu widzenia problem stanowiła różnorodność indywidualnych rozwiązań oferowanych przez różnych producentów, opracowujących swoje unikatowe rozwiązania sprzętowe, protokoły i interfejsy graficzne. Z biegiem czasu sytuacja poprawiała się dzięki takim organizacjom jak ONVIF, obligującym producentów do stosowania otwartej filozofii przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii rozwoju.

Dodatkowa wartość wynikająca z możliwości współużytkowania systemów

Możliwość sterowania i monitorowania z dowolnego miejsca w sieci z użyciem zintegrowanych systemów zabezpieczających pozwoli różnym działom organizacji biznesowych na współużytkowanie systemów. Mimo iż bezpieczeństwo nadal pozostanie podstawowym celem, który będzie skłaniał firmy do inwestowania w systemy zabezpieczające, będziemy mieli do czynienia także z innymi korzyściami, wynikającymi z wdrażania najnowszych rozwiązań. Przykładowo – zastosowanie systemów liczących ludzi może mieć pozytywny wpływ na działanie systemów zabezpieczających. Systemy zabezpieczające mogą służyć nie tylko do ochrony przed przestępczością, ale także do stwierdzania zgodności zachowań pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do analizy tras, po jakich poruszają się klienci robiący zakupy w obiektach handlowych. W takich momentach przychodzi na myśl znany film „Raport mniejszości” Stevena Spielberga, należący do gatunku fantastyki naukowej, którego akcja rozgrywa się w 2054 roku. Gdy bohater kreowany przez Toma Cruise’a przechadza się po sklepie z odzieżą męską, jest rozpoznawany przez oprogramowanie analizujące wygląd twarzy ludzkich, sprzężone z systemem CCTV stanowiącym wyposażenie sklepu, i witany przez komunikaty słowne, które zachęcają do przymierzenia marynarek pasujących do spodni, które kupił podczas poprzedniej wizyty w tym sklepie.

Obrazy stanowiące niezbite dowody

Dzięki znakomitej jakości obrazy z kamer megapikselowych pracujących w standardzie HD mają dużą wartość dowodową dla policji. Co więcej, jakość ta sprawia, że można wykorzystać systemy zabezpieczające w innych celach. Zdolność do tworzenia obrazów o rozdzielczości wielokrotnie wyższej niż w przypadku kamer stosowanych dotychczas w systemach CCTV bez wątpienia spowoduje, że kamery megapikselowe pracujące w standardzie HD staną się w najbliższych latach standardowym wyposażeniem systemów zabezpieczających. Podstawowym ograniczeniem są wymagania związane z pasmem sieciowym, niezbędnym podczas transmisji obrazów o rozdzielczości HD poprzez sieć IP. Pojemność urządzeń rejestrujących także musi być zwiększona. Jeśli jednak potrzeba jest matką wynalazków, niewątpliwie w najbliższych latach pojawią się nowe metody kompresji obrazów, które rozwiążą powyższe problemy. Gdy to wreszcie nastąpi, będziemy zastanawiać się, jak to było możliwe, że kiedyś wystarczały nam obrazy pozbawione klarowności typowej dla standardu HD. Alternatywnym rozwiązaniem jest technologia HD-SDI, która umożliwia użytkownikom systemów CCTV wypróbowanie kamer megapikselowych. Ze względu na to, że przed transmisją sygnały wizyjne w standardzie HD-SDI nie są kompresowane i pakietowane, nie występują żadne zniekształcenia obrazu ani przerwy w transmisji. Szczególnie istotny jest fakt, że technologia HD-SDI pozwala na transmisję i rejestrację obrazów w standardzie Full HD (1080p) z wykorzystaniem fragmentów istniejącego okablowania, co może stanowić dodatkowe ułatwienie.

Skalowalne rozwiązania

W najbliższym czasie skuteczność działania wszystkich wspomnianych systemów wzrośnie na tyle, że będzie możliwa realizacja nawet najtrudniejszych zadań związanych z bezpieczeństwem, przez co nasz świat stanie się również bardziej bezpieczny.

Dzięki przechwytywaniu i analizie obrazów pochodzących z kamer zainstalowanych wzdłuż głównych dróg, na obszarach podmiejskich, w parkach i obiektach związanych z transportem publicznym nastąpi podwyższenie poziomu bezpieczeństwa centralnych części dużych aglomeracji miejskich. Zdolność do jednoczesnej detekcji wielu wydarzeń zachodzących równolegle oraz zastosowanie inteligentnej analizy treści obrazów (IVA) pozwala na informowanie operatorów systemów oraz służb ratowniczych o gromadzeniu się tłumu, podejrzanych zachowaniach osób, niewłaściwie zaparkowanych samochodach itp. Prawidłowo zaprogramowany system inteligentnej analizy treści obrazów (IVA) umożliwia automatyczną inicjację serii z góry przygotowanych działań i procesów pozwalających na możliwie szybkie reagowanie na incydenty lub zagrożenia. IVA może być wykorzystana np. do wykrywania wypadków drogowych i automatycznego włączania sygnalizacji ostrzegawczej wzdłuż określonego odcinka drogi, informującej kierowców o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Można już spotkać się z projektami zastosowania automatycznych, zrobotyzowanych strażników patrolujących obszary wymagające wysokiego poziomu bezpieczeństwa lub obszary szczególnie podatne na działania przestępcze. Te roboty, mogące wykrywać i śledzić poruszające się obiekty, są wyposażone w kamery termowizyjne oraz wysokoczułe kamery o dużej rozdzielczości, zdolne do obserwacji obiektów znajdujących się w odległości dochodzącej do trzech kilometrów. Zastosowanie tego typu rozwiązań na obszarach, gdzie poziom zabezpieczenia może być niższy, jest tylko kwestią czasu, zaś użycie kamer megapikselowych pozwoli osobom zarządzającym systemami zabezpieczającymi na bardziej wiarygodne wykorzystanie robotów i wykorzystanie ich do czynności, które dotychczas były realizowane wyłącznie przez ludzi, co pozwoli na redukcję kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Na koniec mamy „Chmurkę”, czyli Internet. Wygląda na to, że w przyszłości nie będzie dało się uniknąć wykorzystania tej światowej sieci w kontekście bezpieczeństwa, gdyż umożliwia ona zastosowanie uzasadnionych ekonomicznie i skutecznych metod dostępu, sterowania i monitorowania z użyciem systemów zabezpieczających za pośrednictwem niezależnie działających serwerów, na których mogą być wirtualnie przechowywane zarówno obrazy, jak i dane operacyjne. Oczywiście będzie to wymagało całkowitego zabezpieczenia samej „Chmurki”, jednakże użytkownicy płacący jedynie za te usługi, z których korzystają, zauważą wyraźne korzyści finansowe, usprawiedliwiające konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych zarówno ze sprzętem, jak i oprogramowaniem, a nie tylko z urządzeniami krańcowymi, takimi jak kamery.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy zajmującej się ochroną małego miasteczka, czy odpowiadasz za bezpieczeństwo w znacznie większej skali, w „jutrzejszym świecie” z pewnością odnotujesz udział takich firm jak Samsung, które konsekwentnie rozwijają technologie i rozwiązania dające Ci stałą przewagę w wyścigu z osobami usiłującymi Cię zaatakować lub okraść.

James Smith
Samsung Techwin Europe
Tłumaczenie: Redakcja

Zabezpieczenia 5/2011

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony