Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Bezcenny obraz

Printer Friendly and PDF

Fot.1. Kamera AXIS Q6045-E – element miejskiego systemu nadzoru wizyjnego w Brnie

Wartość obrazu zależy od jego przeznaczenia. W przypadku systemów podnoszących poziom bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców wysoka jakość obrazu jest bezcenna.

Według dra Edmonda Locarda, pioniera kryminalistyki, każda aktywność pozostawia ślad. W świetle tej reguły znaczenie kamer dozorowych oraz jakości obrazu jako materiału dowodowego staje się niepodważalne. Nawet bardzo mała porcja informacji w zapisie obrazu przestępstwa może przesądzić o wyniku rozprawy sądowej.

Przy wyborze sposobu i miejsca instalacji wizyjnego systemu dozorowego pierwszym krokiem jest opracowanie modelu rozwiązania na podstawie lokalizacji, czasu oraz przyczyny prowadzenia nadzoru wizyjnego. Po przeanalizowaniu danych następuje instalacja i uruchomienie systemu, kontrola skuteczności oraz – w razie potrzeby – wprowadzenie zmian. Wizyjne systemy dozorowe są wykorzystywane w różnych sytuacjach – np. podczas pracy odpowiednich służb w przypadku wykrycia przestępstwa, podczas porządkowania przestrzeni po wypadku drogowym, w celu zapewnienia płynności ruchu i bezpieczeństwa w mieście.

Wybierając kamerę, należy uwzględnić różne czynniki, również środowiskowe. Na jakość obrazu wpływa pora dnia, pora roku, pogoda, temperatura, a nawet kurz. Dobranie odpowiedniego urządzenia do miejsca instalacji i zakładanego przeznaczenia ma bezpośredni wpływ na jakość i przydatność obrazu. Warto przede wszystkim przeanalizować wszelkie wymagania, np. sprawdzić, czy w danym miejscu potrzebna jest kamera obrotowa (PTZ) czy stałopozycyjna. Istotne jest właściwe rozmieszczenie i ustawienie kamer. Identyfikacja obiektów jest wyzwaniem, dlatego trzeba określić rozdzielczość potrzebną do zapewnienia właściwej jakości obrazu.

Jeżeli materiał wizyjny ma stanowić dowód w sprawie, konieczne jest określenie warunków jego zapisu – określenie, czy kamera ma mieć funkcje zachowania prywatności i szyfrowania, czy będą potrzebne funkcje analizy obrazu, czy planowana jest rozległa instalacja obsługiwana w kilku pomieszczeniach nadzoru i wymagająca wielu strumieni wizyjnych transmitowanych z różną przepływnością, dostępnych dla wielu użytkowników. W takich przypadkach urządzenia powinny być obsługiwane przez otwartą platformę programową zapewniającą dodatkowe funkcje.

Na wybór kamery obrotowej albo stałopozycyjnej powinno mieć wpływ przede wszystkim jej planowane zastosowanie. Kamery PTZ umożliwiają znaczne powiększanie wybranego fragmentu obserwowanej sceny, co pozwala na odczytanie znaków znajdujących się na tablicach rejestracyjnych pojazdów nawet z odległości ok. 300 m. Dostosowują się do warunków pracy w nocy, a także do niekorzystnej pogody. Kamery stałopozycyjne oferują szeroki zakres dynamiki, dzięki czemu może być wytwarzany użyteczny obraz całej obserwowanej przestrzeni. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na parkingach wielopoziomowych oraz przy jasno oświetlonych wejściach do budynków. Kamery stałopozycyjne sprawdzają się również w miejscach, w których przy nieodpowiednim oświetleniu wymagane jest zachowanie ostrości obrazu, np. w parkach i na drogach.

Po uzyskaniu zadowalającej jakości obrazu można skorzystać z funkcji analizujących jego treść. Do pełnego wykorzystania informacji zawartych w obrazie posłużą aplikacje do analizy zachowania osób, rozpoznawania znaków na tablicach rejestracyjnych czy przechwytywania obrazu twarzy. Pomocne okażą się też alarmy wytwarzane w czasie rzeczywistym przez aplikacje zliczające ludzi i tworzące dane statystyczne.

Miejskie systemy dozoru wizyjnego mogą mieć złożoną budowę, ale na ich działanie nie powinny mieć wpływu awarie kamer ani innych pojedynczych elementów. Ich utrzymanie musi być bezproblemowe. Nie może też pochłaniać zbyt wielu środków z budżetu miasta. Źródłem wysokich kosztów i różnego rodzaju trudności bywają rozwiązania własne konkretnego producenta, które mogą stanowić poważne utrudnienie w procesie integracji. System wizyjny ma być w pełni niezawodny jako całość, począwszy od odpowiednich kamer, a skończywszy na połączeniach zapewniających wysoką jakość obrazu.

Właściwie rozmieszczone kamery dozorowe pomagają dbać o bezpieczeństwo i kontrolować ruch w mieście. Ich obecność zniechęca do zachowań aspołecznych. Kamery rozmieszczone w miejscach powszechnie dostępnych, takich jak parki czy budynki użyteczności publicznej, ułatwiają pracę policji. Szczególną rolę odgrywają urządzenia zainstalowane w miejscach niepatrolowanych. Kamery w przestrzeni publicznej umożliwiają lepsze dysponowanie zasobami policji. Obraz z jednego urządzenia można wyświetlić na kilku monitorach i przekazywać kilku użytkownikom jednocześnie. Policjanci mają zatem możliwość podglądu obrazu z dowolnej kamery na smartfonie, a strumień wizyjny może być optymalizowany dla każdego z odbiorców z osobna. Wysokiej jakości materiał wizyjny jest wykorzystywany również w sądzie, przyspieszając postępowanie dowodowe. Pomaga też zmniejszyć ogólne koszty działań służb porządkowych w mieście.

W przypadku stosowania wizyjnych systemów dozorowych oraz uzyskiwania materiałów dowodowych na podstawie obrazów z kamer, możliwe jest przeszkolenie stróżów prawa celem możliwie najlepszego wykorzystania informacji, które otrzymują. Korzystanie przez nich z systemu jest nadzorowane, co oznacza, że wszystkie czynności obsługi kamer mogą być rejestrowane i przeglądane.

Ile zatem wart jest ostry, klarowny, wysokiej jakości obraz? Jeżeli przyczynia się do oszczędzania zasobów, podnosi poziom bezpieczeństwa w mieście, usprawnia ruch uliczny i pozwala na lepsze zarządzanie przestrzenią miejską, jest bezcenny.

Andrea Sorri
Axis Communications

 

Zabezpieczenia 6/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony