Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Aplikacja iPOLiS MOBILE

Printer Friendly and PDF

 Na przestrzeni ostatnich lat firma Samsung przeznaczyła duże nakłady finansowe na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych związanych z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa. Takie podejście zaowocowało wprowadzeniem na rynek konsumencki wielu nowych produktów. Innowacyjne technologie pozwoliły instalatorom, integratorom i użytkownikom systemów na uzyskanie namacalnych korzyści wynikających z uproszczenia codziennych czynności związanych z instalacją i obsługą systemów dozorowych.

– Wprowadzenie aplikacji iPOLiS MOBILE jest doskonałym przykładem innowacyjnego sposobu postrzegania rynku przez kadrę inżynieryjną zajmującą się projektowaniem nowych produktów, które pozwalają naszym klientom na możliwie najlepsze wykorzystanie rozwiązań firmy Samsung związanych z systemami dozorowymi – powiedział Peter Ainsworth, Senior Product Manager w firmie Samsung Techwin Europe Ltd. – Istnieje wiele sposobów wykorzystania tej aplikacji z korzyścią dla użytkowników. Może ona stanowić praktyczną pomoc, na przykład dla menadżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wielu obiektów, których z oczywistych przyczyn nie mogą oni nadzorować osobiście.

fot.1

Fot. 1. Aplikacja iPoLis firmy Samsung, dla telefonów komórkowych i tabletów

 

Darmowa aplikacja iPOLiS MOBILE umożliwia zdalne przeglądanie materiału wizyjnego dostarczanego przez kamery sieciowe z rodziny iPOLiS na telefonach iPhone i smartfonach z systemem Android, takich jak Samsung Galaxy S. Aplikacje pozwalające użytkownikom na sterowanie funkcjami PTZ najnowszych kamer sieciowych firmy Samsung zainstalowanych w ich obiektach mogą być pobierane z portali iTunes i Android Market. Czynności związane z konfiguracją nie zajmują więcej niż kilkadziesiąt sekund, po czym możliwe jest przeglądanie strumieni wizyjnych z wybranych kamer za pośrednictwem bezprzewodowej sieci 3G.

W przyszłości wszystkie sieciowe kamery firmy Samsung należące do rodziny iPOLiS będą kompatybilne z tą aplikacją. Do kamer wyposażonych w najnowsze oprogramowanie, a tym samym kompatybilnych z iPOLiS, można zaliczyć najnowsze kamery o rozdzielczości HD, w tym modele realizujące funkcję PTZ.

Aplikacja iPOLiS MOBILE umożliwia także przeglądanie bieżących obrazów z kamer oraz sterowanie funkcjami PTZ za pośrednictwem cyfrowych rejestratorów wizyjnych z rodziny Samsung SRD.

Full HD – korzyści są wyraźnie widoczne

fot.2

Fot. 2. Sieciowa, megapikselowa, wandaloodporna kamera kopułkowa typu SNV-7080R HD z wbudowanym oświetlaczem na diodach LED

 

Technologia Full HD jest dziedziną, w której firma Samsung wykorzystała całe swoje doświadczenie techniczne. Firma wprowadziła na rynek kamery o rozdzielczości równej trzy megapiksele, kompatybilne z ONVIF, przystosowane do pracy w standardzie Full HD 1080p umożliwiającym uzyskanie obrazów o bardzo wysokiej jakości. Zarówno kamery stacjonarne, jak i kamery kopułowe wykorzystują procesor DSP typu WiseNet2 firmy Samsung Techwin, który daje użytkownikom możliwość skorzystania ze wszystkich zalet najnowszych kamer megapikselowych, między innymi z ich szerokiego zakresu dynamiki umożliwiającego prowadzenie obserwacji w trudnych warunkach oświetleniowych.

Właściwie rozmieszczone kamery o rozdzielczości Full HD mogą zastąpić pięciokrotnie więcej standardowych kamer CCTV i mogą dostarczać obrazy o jakości dowodowej, które okażą się bezcenne w przypadku prowadzenia śledztwa o charakterze kryminalnym. Obrazy odznaczające się doskonałą jakością mogą być także przydatne dla organizacji dbających o bezpieczeństwo personelu oraz gości odwiedzających jakiś obiekt, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Ponadto mogą stanowić przydatne narzędzie w handlu detalicznym, gdzie osoby odpowiedzialne za ekspozycję towarów mogą wykorzystywać je do oceny zachowania klientów.

Banki, kasyna, centra handlu detalicznego, zakłady produkcyjne, ruchliwe obszary miejskie, lotniska, stacje kolejowe stanowią zaledwie część środowisk, w których nadzwyczajna jakość obrazów dostarczanych przez kamery sieciowe pracujące w standardzie Full HD spowoduje, że działanie wizyjnych systemów dozorowych zaskoczy nawet najbardziej wymagających użytkowników.

fot.3

Fot. 3. Sieciowe rozwiązania Samsunga

 

Wszystkie modele kamer są zdolne do wytwarzania obrazów o rozdzielczościach od CIF (352×288), poprzez Full HD (1920×1080p) o proporcjach 16:9, do trzech megapikseli (2048×1536). Wszystkie modele mogą pracować w trybie dwustrumieniowym, z wykorzystaniem kompresji metodą H.264 i MJPEG. Tak więc te same kamery mogą być jednocześnie wykorzystane do monitoringu prowadzonego w czasie rzeczywistym, monitoringu mobilnego, rejestracji obrazów z zachowaniem wysokiej jakości lub wysokiej wydajności zapisu, rejestracji na kartach pamięci SD oraz do wysyłania powiadomień pocztą elektroniczną.

Ponadto opracowana przez firmę Samsung technologia kompresji Smart Codec pozwala na przechwytywanie obrazów z wyróżnionego, szczególnie istotnego fragmentu obserwowanej sceny z wyższą rozdzielczością niż z pozostałej części tej sceny. Oznacza to, że takie obszary jak drzwi wejściowe, okna, miejsca, w których są wyraźnie widoczne ludzkie twarze, mogą być obserwowane z wyższą rozdzielczością, zaś rozdzielczość pozostałej części obrazu może być zredukowana. Pozwala to na zmniejszenie objętości zapisywanych plików oraz na lepsze wykorzystanie dostępnego pasma sieciowego.

Technologia HD-SDI oferuje możliwość wyboru

Ze względu na rosnące wymagania użytkowników systemów dozorowych problem przechwytywania obrazów o rozdzielczości HD i większej nabrał dużego znaczenia. Dotychczas wysoka rozdzielczość obrazów była jednoznacznie przypisywana systemom wykorzystującym sieci IP, których tworzenie wymagało specjalistycznej wiedzy i było związane ze znacznymi kosztami w związku okablowaniem sieciowym i zastosowaniem urządzeń takich jak przełączniki sieciowe i serwery. Wprowadzenie technologii HD-SDI umożliwiło transmisję i rejestrację obrazów o rozdzielczości Full HD (1080p) z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury analogowej, pozwalając użytkownikom czerpać korzyści wynikające z wysokiej rozdzielczości obrazów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

fot.4

Fot. 4. Czytnik typu SSA-S3010 pracujący w systemie kontroli dostępu

 

Interfejs HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) stanowi standardowe wyposażenie w profesjonalnym, studyjnym sprzęcie telewizyjnym i służy do cyfrowej transmisji obrazów o wysokiej rozdzielczości w obrębie studia telewizyjnego. Interfejs pozwala transmitować sygnały wizyjne, które nie są skompresowane i podzielone na pakiety, przez co nie tracą na jakości i nie podlegają opóźnieniom podczas transmisji.

Proponowane przez firmę Samsung rozwiązania oparte na technologii HD-SDI zapewniają pięciokrotnie wyższą jakość obrazu w porównaniu z konwencjonalnymi systemami analogowymi i można je zastosować zamiast rozwiązań sieciowych, co jest łatwiejsze i tańsze.

Opracowane przez firmę Samsung kamery wykorzystujące technologię HD-SDI mogą dostarczać obrazy o rozdzielczości Full HD 1080p (1920×1080) w czasie rzeczywistym, z prędkością 25 obrazów na sekundę. Są to obrazy o rozdzielczości pięciokrotnie większej od tej, którą mogą osiągać najlepsze standardowe kamery analogowe. Wykorzystujące technologię HD-SDI cyfrowe rejestratory wizyjne firmy Samsung pozwalają na rejestrację obrazów o rozdzielczości HD 720p w czasie rzeczywistym, na wszystkich kanałach wejściowych, i jednoczesny podgląd zarejestrowanego materiału wizyjnego w rozdzielczości 720p.

Brak utraty jakości obrazu i opóźnień w transmisji

Ze względu na to, że sygnały wizyjne transmitowane z wykorzystaniem technologii HD-SDI nie są skompresowane i podzielone na pakiety, nie występują żadne przekłamania w treści obrazów ani żadne opóźnienia w ich transmisji. To oznacza, że użytkownicy mogą cieszyć oko obrazami o rozdzielczości Full HD 1080p i zerowym opóźnieniu. Ze względu na to, że w standardzie HD-SDI wykorzystywana jest cyfrowa transmisja sygnałów, z natury nieczuła na zakłócenia i na zjawisko tłumienia sygnału w kablach transmisyjnych, które jest typowe dla telewizji analogowej, obrazy nie podlegają nawet najmniejszym deformacjom.

Oparte na technologii HD-SDI systemy bezpieczeństwa firmy Samsung wykorzystują analogową infrastrukturę kablową, przez co stają się przydatne dla użytkowników pragnących poprawić jakość obrazów z zachowaniem istniejącego analogowego okablowania telewizyjnego lub dla użytkowników, którzy nie chcą instalować infrastruktury sieciowej w nowo budowanych obiektach. Ponadto pracujące w technologii HD-SDI kamery i cyfrowe rejestratory wizyjne firmy Samsung wykazują podobieństwo do standardowych kamer i rejestratorów analogowych. Dotyczy to zarówno ich instalacji, jak i obsługi, do której nie potrzeba żadnej specjalistycznej wiedzy ani wyjątkowych umiejętności.

Dostęp do w pełni zintegrowanych rozwiązań

Ze względu na to, że użytkownicy końcowi dążą do uzyskania możliwie największych korzyści z zainwestowanych środków finansowych, od każdego systemu kontroli dostępu oczekuje się, że będzie on interaktywnie współdziałał z innymi systemami bezpieczeństwa. Dominującym trendem jest powiązanie działania systemu kontroli dostępu z działaniem systemu monitoringu wizyjnego. Możliwość przepływu informacji pomiędzy tymi systemami wpływa korzystnie na ich cechy użytkowe. Poza oczywistą możliwością wizualnej weryfikacji tożsamości osób próbujących przedostać się do wnętrza chronionych obszarów można także uzyskać informacje umożliwiające kontrolę obecności, czasu pracy i inne działania dyscyplinujące pracowników.

fot.5

Fot. 5. Oprogramowanie sieciowe Samsung Net-i Viewer

 

By informacje dostarczane przez system monitoringu wizyjnego i system kontroli dostępu mogły być wiarygodne dla użytkowników końcowych, oba te systemy powinny harmonijnie współpracować. To oczywiste, że wydarzenia rejestrowane przez system kontroli dostępu powinny być zsynchronizowane z odpowiednimi fragmentami materiałów wizyjnych. Jak dotychczas nie wymyślono taniej metody realizacji tego celu.

Są już jednak pewne dobre wieści dla użytkowników, którym marzy się lepsze wykorzystanie systemów bezpieczeństwa. Obecnie firma Samsung – w ramach powiązania systemów kontroli dostępu i systemów wizyjnych wykorzystujących rejestratory SRD – oferuje już standardowo takie funkcje jak synchronizacja czasowa wydarzeń, rozpoznawanie linii papilarnych i możliwość zastosowania kart zbliżeniowych chronionych kodem PIN. Możliwe jest także podłączenie tych systemów do sieci IP z wykorzystaniem sieciowego enkodera z wbudowaną kartą pamięci SD, na której zapisywane są obrazy zsynchronizowane z próbami przekroczenia granic chronionych obszarów z użyciem ważnych lub nieważnych kart identyfikacyjnych, dzięki czemu użytkownicy zyskują możliwość przeglądania materiałów wizyjnych za pośrednictwem sieci. Ta łatwa do implementacji i użyteczna funkcja stwarza integratorom i instalatorom systemów okazję do zwrotu kosztów inwestycji, oferując możliwość tworzenia materiałów dowodowych o wysokiej jakości, w postaci danych pochodzących z systemu kontroli dostępu i powiązanych z danymi pochodzącymi z systemu monitoringu wizyjnego.

Oprogramowanie zarządzające pracą systemów kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu opracowane przez firmę Samsung służą do ochrony maksymalnie 128 tysięcy przejść, przy czym możliwy jest wybór rodzaju czytników. Można zastosować czytniki kart zbliżeniowych chronione kodem PIN, a także czytniki biometryczne, które reagują na kształt linii papilarnych. Wspomniane systemy mogą realizować funkcje kontroli obecności i rejestracji czasu pracy. Imponującą cechą czytników biometrycznych firmy Samsung jest możliwość zapamiętywania czterech tysięcy wzorów linii papilarnych z zachowaniem czasu odczytu na poziomie pół sekundy.

fot.6

Fot. 6. Kompaktowa kamera typu SNO-5080R o rozdzielczości 1,3 megapiksela, odporna na czynniki klimatyczne

 

Oferowane są zarówno samodzielne kontrolery obsługujące pojedyncze przejścia, jak i urządzenia sieciowe, które umożliwiają tworzenie systemów chroniących wiele przejść. W przypadku zastosowania urządzeń sieciowych możliwe jest przekazywanie danych biometrycznych pomiędzy poszczególnymi kontrolerami bez konieczności stosowania komputera i specjalistycznego oprogramowania.

Dużym wyzwaniem jest przekonanie użytkowników o tym, że będą mieli pełną kontrolę nad złożonym systemem i będą mogli gromadzić, rejestrować i odtwarzać wiarygodne dane, które mogą okazać się niezbędne podczas postępowania dowodowego zmierzającego do ukarania nieproszonych gości, którzy dopuścili się działań o charakterze kryminalnym. Dobrą wiadomością jest to, że oprogramowanie Samsung Access Management Software (SAMS) umożliwia tworzenie szczegółowych raportów dotyczących aktywności poszczególnych użytkowników kart identyfikacyjnych. Raporty mogą mieć postać plików XLS lub PDF, przez co możliwa jest integracja z innymi pakietami programowymi, takimi jak Time & Attendance, ERP lub Payroll. Profesjonalna wersja SAMS Pro działa w podobny sposób, jednak realizuje pewne funkcje dodatkowe, w tym integrację systemów kontroli dostępu z systemami monitoringu wizyjnego. Umożliwia to operatorom systemów przeglądanie materiałów wizyjnych związanych z momentami wykorzystania kart identyfikacyjnych oraz ocenę aktywności ich posiadaczy. Stan czytników i kamer może być także monitorowany na specjalnej mapie zdefiniowanej przez użytkownika. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że w przypadku systemów kontroli dostępu zintegrowanych z systemem monitoringu wizyjnego, które obsługują nie więcej niż 40 przejść i nie więcej niż 1000 użytkowników, dostępna jest bezpłatna wersja oprogramowania SAMS.

James Smith
Samsung Techwin Europe
Tłumaczenie: Redakcja

Zabezpieczenia 6/2011

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony